PowerPoint Sunusu

advertisement
HAS 5016
İş ve Sağlık İlişkisi
alp ergör [email protected] – 412 4018
yücel demiral [email protected] – 412 4019
Sağlık Tanımı
SAĞLIK
başa çıkma süreci
birey
TOPLUM
Yaşam ve Sağlık İlişkisi
Çalışma Yaşamı
Yaşanan Çevre
SAĞLIK
Toplumsal Özellikler
Bireysel Özellikler
Çalışma Yaşamı ve Sağlık
• Çalışanlar... Kimler?
• Çalışma... Nerede? Nasıl?
İş sağlığı bir toplum sağlığı sorunu mudur?
Neden?
Sık
Ölümcül
Sağlığı bozan
Bu durumda: İS bir TS sorunudur!
Kadın, Ev kadını
Anne, tarım
yaşlı
Erkek, işçi, tarım
baba, işsiz
Kararsızlık
etmeni!
işsizlik
Engelli
Çocuk
SAĞLIK
Çalışan
İş Sağlığı Tanımı
İş sağlığı
… işten kaynaklanan tüm risk etmenlerinin kontrol
edilerek çalışanların bedensel, akılsal ve sosyal
iyilik durumunu korumak, geliştirmek, iyileştirmek
ve işin çalışana, çalışanların işlerine uyumlarını
sağlamak …
(ILO/WHO 1950)
155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerine göre iş sağlığı
tanımı:
“Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve
çevresini
kendisini
güdüleyen bir çalışma yürütecek bir biçimde
etkileyebildiği;
sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan
bedensel, ruhsal, toplumsal optimal (en uygun)
iyilik halinde olmaktır”.
Bir başka söylemle, “iş sağlığı”:
Çalışanın durumunu ya da sağlığını ve güvenliğini
olumsuz etkileyen tehlike ve riskler ile
bu tehlike ve riskleri önlemek ya da çalışanları
bunlardan korumak için örgütlenmiş iş sağlığı
sistemi arasındaki ilişkilerin bileşkesidir.
Çalışma Yaşamı ve Sağlık İlişkisi
Çalışma Ortamı
Çalışma Koşulları
fiziksel
Süre
Çalışma İlişkileri
kimyasal
Ücret
Örgütlenme
biyolojik
Vardiya
İş güvencesi
ergonomik
Gece
İstihdam biçimi
psikososyal
SAĞLIK
Bireysel Özellikler
Yaşanan Çevre
• Çalışma yaşamında sağlık hizmetleri
koruyucu özellik taşır
• Çalışanın sağlığından sorumlu kişi
çalışma yaşamının temel bileşenlerini
sürekli olarak göz önünde tutmakla
yükümlüdür
– Çalışma ortamı
– Çalışma koşulları
– Çevresel ve bireysel etmenler
– Çalışma ilişkileri
Temel ilkeler
Önleme ve koruma öncelikli
Bütünsel
Çok bilimli
Sürekli
Kapsayıcı
Ücretsiz (işverenin finanse ettiği???)
Gelişmeye açık
İş Sağlığının Temel Özellikleri
Çalışanlar
Tüm çalışanlara yöneliktir
Yaşanan ve çalışılan çevre
(tüm yaşam alanları)
birlikte değerlendirilir
Temel araçlardan biri
sürekli izlemdir
Koruyucu hizmet ağırlıklı
bütünsel bir yaklaşımdır
Üretim sistemleri
Çalışma ortamı
Çalışma koşulları
Çalışma alanları
Ham madde, ara ürün,
ürün ve atıklar
Çevreleyen sistemler
ARASINDAKİ İLİŞKİ ve
ETKİLEŞİMLERİ İRDELER,
DEĞERLENDİRİR, GİRİŞİM
YAPAR
Kuramsal olarak
Çalışma yaşamından kaynaklanan
sağlık sorunları:
“TÜMÜYLE ÖNLENEBİLİR”
– İstem
– İşbirliği - eşgüdüm
– Girişim
– İzlem
Tartışma:
Çalıştığınız ya da eğitim aldığınız yerde
“çalışanların sağlığını” etkileyeceğini
düşündüğünüz etmenleri sıralayınız.
Bu etmenleri gruplayınız.
TEŞEKKÜRLER - BAŞARILAR
Download