SORUMLU BİRİMLER POLİTİKA TEDBİR Sorumlu /İşbirliği

advertisement
TKHK 2016 YILI PROGRAMI TEDBİRLERİ EYLÜL SONU
SORUMLU
BİRİMLER
POLİTİKA
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin
yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata
bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının
Türkiye Kamu Hastaneleri sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda
Kurumu
veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen,
erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir
sağlık hizmet sunumu esastır. (Kalkınma Planı p.172)
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu/Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu/Acil
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin
yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata
bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının
sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda
veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen,
erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir
sağlık hizmet sunumu esastır. (Kalkınma Planı p.172)
Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü/
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm
Türkiye Kamu Hastaneleri Programı
Kurumu
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü/ Türkiye Halk
Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
Sağlığı Kurumu/ Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu
TEDBİR
Tedbir 40. Sağlık Bakanlığı ve üniversite
hastanelerinde
performansa dayalı ek ödeme (PDEÖ)
sistemine sağlık
hizmetinin kalitesi ve etkinliğine ilişkin
göstergeler
eklenecektir.
Sorumlu /İşbirliği
yapılacak
Kuruluşlar
Sağlık Bakanlığı(S),
Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, SGK,
Üniversiteler
Tedbir 41. Sağlık hizmet sunumunun etkinliğini
ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik
Sağlık Bakanlığı(S),
olarak hizmet
Kalkınma Bakanlığı,
bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler
Maliye Bakanlığı
yapılacaktır.
Tedbir 55. Sağlık turizmi potansiyeli yüksek
sağlık
tesislerindeki uluslararası hasta birimlerinin
kapasiteleri geliştirilecektir.
Sağlık Bakanlığı (S),
Ekonomi Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı, STK’lar
Tedbir 58. Uyuşturucu madde bağımlılarına
yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
güçlendirilecektir.
Sağlık Bakanlığı (S),
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
STK’lar
SÜRE
GÖREVLİ DAİRE
Aralık Sonu
EK ÖDEME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dr.Ş.Abdullah ŞEKER
FATMA ŞAHİN
7051432
Aralık Sonu
MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dr. Mustafa Emre YATMAN
SONGÜL EBEDİ
7051527
Aralık
Sonu
SAĞLIK TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Dr. Murat YAZICI
OGUZHAN KAYA
705 17 08 - 705 17 11
Aralık
Sonu
MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dr. Mustafa Emre YATMAN
SONGÜL EBEDİ
7051527
TKHK 2016 YILI PROGRAMI TEDBİRLERİ EYLÜL SONU
SORUMLU
BİRİMLER
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
POLİTİKA
Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
TEDBİR
Tedbir 59. Ruh sağlığı hizmetleri nitelik ve
nicelik açısından geliştirilecektir.
Sorumlu /İşbirliği
yapılacak
Kuruluşlar
Sağlık Bakanlığı (S),
Adalet Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve STK
SÜRE
GÖREVLİ DAİRE
Aralık
Sonu
MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dr. Mustafa Emre YATMAN
SONGÜL EBEDİ
7051527
Download