PowerPoint Sunusu

advertisement
UR-GE PROJESİ NEDİR?
UR-GE NEDİR?
KOBİ DÜZEYİNDE
FİRMALAR
UR-GE PROJESİ
KAPSAMINDA FİRMALAR
UR-GE NEDİR?
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
UR-GE NEDİR?
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteği en geniş anlamıyla
ülkemizde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin,
• hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlara yenilerini ekleyebilmelerine,
• mevcut pazarlardaki paylarının artırılmasına
• şirket içi yapılanmanın güçlendirilmesine yönelik devlet tarafından sağlanan destektir.
İşbirliği Kuruluşu Kimdir?
İhracatçı
Birlikleri
İl Sanayi /
Ticaret
Odaları
TOBB,
TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize
Sanayi
Bölgeleri
Endüstri
Bölgeleri
Sektörel
Üretici
Dernekleri
Sektörel
Dış Ticaret
Şirketleri
İmalatçıların
Kurduğu
Dernek, Birlik
veya
Kooperatifler
Kümelenme Nedir?
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi
olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan
üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, hizmet tedarikçilerinin
ve kurumların (örneğin üniversite, kalkınma ajansları, odalar,
sektör dernekleri) bir araya geldiği bir çalışma modelidir.
7
DESTEK SÜRECİ
8
UR-GE KÜMELENME STRATEJİSİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde;
• ortak ihtiyaç analizi
• ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi
DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
75%
75%
75%
75%
75%
70%
Desteklenen
Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Proje Firması
150.000 USD
100.000 USD
(Program başına)
(Program başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000 USD
10 Adet
10 Adet
2 kişi
3. Yıl Sonunda
Destek Tutarı
400.000 USD
Program
Program süresince
(En fazla 36 ay)
İHTİYAÇ ANALİZİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro ve Mikro Rekabetçilik Analizleri
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Dış Ticaret Yönetimi
• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
• Markalaşma
• İnovasyon ve Kümelenme
• Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
• Dış Ticaret Danışmanlığı
• Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
• Küme tanıtım danışmanlığı
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
13
YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler:
• Ortak Pazar Araştırmaları
• Pazar Ziyaretleri
• Ticaret Heyetleri
• Yurtdışı Fuar Ziyaretleri
• Eşleştirme Faaliyeti
• Küme Tanıtım Faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler:
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
➢Tercümanlık Gideri
➢Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri
➢Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri
➢Halkla İlişkiler Hizmeti Gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
16
ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler:
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın
mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek:
• İkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmeleri,
• Tesis Ziyaretleri,
• Meslek Kuruluşu Ziyaretleri yapmaları desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler:
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
➢ Tercümanlık Gideri,
➢ Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri,
➢ Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri
➢ Halkla İlişkiler Hizmet Gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonunun
ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği
kuruluşu tarafından istihdam edilmesi
Destek Miktarı : En fazla 2 Personel
Destek Oranı : % 75
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler:
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %70
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
TARAFINDAN İYİ UYGULAMA
ÖRNEĞİ SEÇİLEN PROJELERİMİZ
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Proje adı: TETSOFT
(Yazılım Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı)
Proje kapsamında gerçekleştirilen ABD ve Almanya
heyetleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından «Yurtdışı
Pazarlama Faaliyetleri» alanında iyi uygulama örneği
olarak ödüllendirilmiştir.
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Proje adı: TURKHAS 1
(Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Yurt Dışı Pazarlama
Takımı)
Türkiye’de bir ilk teşkil eden LATAM bölgesi Beyaz Eşya
Sektörüne yönelik Pazar analiz raporu hazırlanması,
Ortak kurumsal kimlik ve tanıtım dosyalarının
hazırlanması,
Brezilya ve Meksika ticaret heyetleri sonrasında yan
sanayi firmalarımız LATAM bölgesinde faaliyet gösteren
önemli ana sanayi firmalarının tedarikçi listelerine
entegre olması, Projenin Ekonomi Bakanlığı tarafından
«Bütüncül Yaklaşım ve Tedarik Zincirlerine Entegrasyon»
alanında iyi uygulama örneği olarak ödüllendirilmesini
sağlamıştır.
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Proje adı: TET WIRE & CABLE
(Kablo Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı)
Hedef pazarlara girişi zorlaştıran tarife dışı engellerin
bertaraf edilmesi amacıyla Kuzey Amerika ve Kanada
pazarlarındaki Test ve sertifikasyon kuruluşu ile
gerçekleştirilen yoğun temaslar ve katılımcılara yönelik
organize edilen seminer ve sertifikasyon kuruluşlarına
yerinde ziyaretler sonucunda ihraç ürünlerinin test için
bekleme süreleri kısaltılmış, Türk ihracatçıları için geçerli
olan test fiyatlarından indirim elde edilerek, sektörün
test gider maliyeti düşürülmüştür. Söz konusu etkinlik
Ekonomi Bakanlığı tarafından «Tarife Dışı Engellerin
Aşılması» alanında iyi uygulama örneği olarak
ödüllendirilmiştir.
İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Proje adı: Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Yurt Dışı Pazarlama
Takımı
«Ambalaj Tasarımı Danışmanlığı» ve etkin alım heyeti
organizasyonları ile söz konusu proje iyi uygulama örnekleri
arasında yerini almıştır.
İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
UR-GE Projesi Adı: Türk Kozmetik Kümesi
Etkin yurt dışı faaliyetleri sonucunda kazanılan olumlu
sonuçlar neticesinde söz konusu proje iyi uygulama
örnekleri arasındadır.
Download