Kahramanmaraş metal pişirme eşyaları sektörüne genel bir bakış

advertisement
KAHRAMANMARAŞ
METAL MUTFAK EŞYASI
SEKTÖR STRATEJİSİ
27 Eylül 2012
KMTSO
Türk metal pişirme eşyaları sektörüne (Kahramanmaraşta üretilen
ürünler bazında) genel bir bakış;
Toplam firma syaısı
200
Çalışan sayısı
Yaklaşık 6,000 kişi
Üretim
Günlük 100.000 parça
Kapasite Kullanım
40-50%
İhracat (2011)
205 Milyon ABD Doları
Yerleşim
Ülke çapında yayılım
Ölçek
KOBİ
Kahramanmaraş metal pişirme eşyaları sektörüne genel bir bakış;
Toplam firma syaısı
50
Çalışan sayısı
Yaklaşık 3,500 kişi
Üretim
Günlük 60,000 parça
Kapasite Kullanım
%40-50
İhracat (2011)
56,8 Milyon ABD Doları
Yerleşim
Endüstriyel alanlar etrafında
Ölçek
KOBİ
SEKTÖREL VİZYON
Geçmişten gelen zanaatkarlık kültürünü, girişimci ve
yenilikçi yaklaşımlarla geliştiren, güçlü markalara sahip,
Dünya’ nın önde gelen üretim – pazarlama üssü olmak.
ÖNE ÇIKAN STRATEJİK BAŞLIKLAR:
1. İmalatçı firmalar arasında güven tesisi ile ortaklaşa rekabetin
önünün açılması,
2. Her kademede ihtiyaç duyulan nitelikli çalışan sayısının temin
edilmesi,
3. Ürün özelinde müşteri taleplerinin proaktif algılanması,
4. Maliyetlerin yönetilmesi,
5. Pazarlama karması stratejilerinin (4P) yönetilmesi,
6. Liderlik, kurumsallaşma, vizyoner yönetimin yerleştirilmesi.
ÖNE ÇIKAN STRATEJİK BAŞLIKLAR:
7. Katılımcı, şeffaf ve işbirlikçi bir anlayışla, etkin temsil ve
politika oluşturma yeteneğine sahip profesyonel bir ekip
tarafından yönetilen, kendi gelişimini izleyen, sürdürülebilir bir
kümenin tesis edilmesi,
8. Uluslararasılaştırma ve Bölgelerarasılaştırma konularında
firmaların rekebet edebilirliğinin ve ihracat performanslarının
geliştirilmesi,
9. Sektör firmalarına, küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve
nicelikte inovasyon yapabilecek kapasitenin kazandırılması
olarak sıralanmaktadır.
UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA
PİLOT FAALİYETLER, UR-GE PROJESİ FAALİYETLERİ,
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNE
YÖNELİK
İHTİYAÇ ve ÖNCELİKLERİN TESPİTİ
İşletmede dış ticaret bölümü/ elemanı mevcut mudur?
35%
8 İşletme
65%
15 İşletme
EVET
HAYIR
İşletmede dış ticaret bölümü/ elemanı mevcut mudur?
14
EVET
12
HAYIR
İşletme Sayısı
10
8
6
4
2
0
Küçük
Orta
Orta-Büyük
İşletme Ölçeği
Büyük
İşletmelerde En Az Bir Yabancı Dil Bilme Oranı
Arapça ve
İngilizce
23%
İngilizce
77%
43%
57%
10 İşletme
13 İşletme
Yabancı Dil Bilen Yok
En Az Bir Yabancı Dil Biliniyor
Şirketiniz ileriye dönük hangi tür sertifikasyonlara ihtiyaç
duymaktadır?
3% 3%
ISO 22000:2005
9%
37%
EN 10204:2004
11%
İhtiyaç Yok
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
37%
CE Belgesi
Son üç yılda ürettiğiniz ürünler nelerdir?
Tencere seti
17
Tava/sospen
14
Tek tencere
13
Çaydanlık
11
Düdüklü tencere
7
Cezve ve sütlük
6
Özel ürünler
5
Tepsi
5
Çeyiz seti
5
Metal parça/ aksesuar
2
Bakalit parça/ aksesuar
2
Cam kapak
2
Diğer
1
Firma Sayısı
Son üç yıl içerisinde ihracat yaptınız mı?
İhracat
Yapıyorum
68%
İhracat
Yapmıyorum
32%
Son üç yıl içerisinde hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz?
Asya
15%
Avrupa
20%
Kuzey Afrika
25%
Orta Doğu
40%
Son üç yıl içerisinde hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Irak
13%
Almanya
11%
İran
2%
Mısır
15%
Lübnan
2%
Gürcistan
2%
Other
15%
Suriye
11%
Rusya
2%
Fas
2%
Tunus
2%
Romanya
2%
Azerbaycan
7%
Fransa
4% Kosova
4%
Cezayir Libya Kuveyt
4%
4%
4%
Kazakistan
4%
Ürdün
4%
Suudi Arabistan
4%
İsrail
2%
İhracatta hangi dağıtım kanallarını kullanıyorsunuz?
Doğrudan
müşteriler
45%
Yurt dışındaki
temsilcilikler
3%
Other
9%
Yurt içi aracı
alıcılar
26%
Uluslar arası ticari
şirketler vasıtasıyla
10%
Distribütör/
acente
10%
Broker /
komisyoncu
3%
İnternet
3%
Uluslar arası pazarda nasıl derinleşmeyi planlıyorsunuz?
Uluslar arası
marka(lar) altında
fason imalat
15%
Kendi markasını
oluşturma
/derinleştirme
26%
Yurt dışı distribütör,
acente, temsilcilik
anlaşmalarına
yoğunlaşama
4%
Other
8%
Büyük
alıcı/toptancılar ile
dönemsel anlaşmalar
32%
Kendi pazarlama
satış
organizasyonunu
kurma/büyütme
19%
Ortak Girişim (Şirket
ortaklığı, Pazar
anlaşmaları, ortak
imalat,vs)
4%
Son üç yıl içerisinde ithalat yaptınız mı?
İthalat
Yapıyorum
54%
İthalat
Yapmıyorum
46%
Son üç yıl içerisinde hangi ülkelerden ithalat yapıyorsunuz?
Vietnam
5%
Tayvan
40%
Other
20%
Çin
25%
Kore
15%
Singapur
5%
Romanya
5%
İtalya
5%
Son üç yılda hangi fon (hibe/kredi) kaynaklarından yararlandınız?
Hiç
Yararlanmadım
46%
DTM
4%
Dünya Bankası
8%
KOSGEB
34%
EXIMBANK
8%
Şirketinizin rekabet gücünü arttırırken hangi faktörler sizin için daha
önemlidir?
Yeni teknolojik yatırımlar yapmak
39
Yeni bölgesel pazarlara açılmak/ ihracatı artırmak
32
Yeni ürün ve hizmetler yoluyla satışları artırmak
Ürün ya da hizmet maliyetlerini düşürmek
Ar-Ge ve yenilikçi yatırımlara ağırlık vermek
28
19
18
Önceliklendirme Puan Toplamı
İşletmenizde kapasite kullanım
oranı nedir?
15
y = -4.1667x3 + 26.5x2 - 44.333x + 22
% 76’nın
üzerinde
9%
% 26 - %
50
26%
6
2
65%
0
% 25’in
altında
% 51 - %
75
% 26 - % 50
% 51 - % 75
% 76’nın
üzerinde
Kapasite kaybına yol açan nedenler nelerdir?
Yerel rekabet
68
Nitelikli personel yetersizliği
44
Talep dalgalanmaları
41
Teknolojik yatırıma gidilememesi
40
Finansman ya da işletme sermayesi yetersizliği
31
Hammadde tedarik sorunları (fiyat, miktar,…
30
Yurt dışı kaynaklı rekabet
28
Lojistik ve depolama sorunları
13
Fabrika içi yerleşim
11
Iskarta ve firelerin yüksek olması
Kötü üretim planlama yönetimi
9
7
Önceliklendirme Puan Toplamı
Rekabet stratejiniz nedir?
Kalite
54
Fiyat
28
Yenilik/teknoloji geliştirme
22
Ürün ya da hizmeti çeşitlendirmek
21
Zamanında teslimat
Satış sonrası hizmet desteği
Tek bir ürün ya da hizmete odaklanmak
8
3
2
Önceliklendirme Puan Toplamı
İhracat gelirinizin toplam gelirler
içindeki payı ne kadardır?
9
25%
Firma Sayısı
y = -1.6667x3 + 14.5x2 - 38.833x + 35
45%
5
4
20%
2
% 0-10
% 11-20
10%
% 21-40
% 41 ve üzeri
% 0-10
% 11-20
% 21-40
% 41 ve üzeri
Son üç yılda yaşadığınız önemli sorunlar nelerdir?
Piyasadaki çok düşük kar marjları
70
İstihdam maliyetleri
48
Nakit akışını sağlamak
44
Yurt dışı pazarlama çalışmalarındaki eksiklikler
39
Finansmana erişim
33
İdari uygulamalara uyum (kanun, tüzük, vb…
25
Teknolojik gelişmelere adapte olmak
23
Makine-ekipman/donanım yatırımı
22
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım
11
Süreç iyileştirme
11
Satın alma (mal ve hizmet)
7
Tanıtım ve bilinçlendirme
Lisans ve tescil prosedürleri
6
1
Önceliklendirme Puan Toplamı
Bu proje kapsamında gerçekleştirmek istediğiniz
uluslararasılaştırma faaliyetlerini önem derecesine göre
numaralandırınız.
Pazar Ziyaretleri
89
Ortak Pazar Araştırmaları
85
Yurt Dışı Fuar Ziyaretleri
77
Ticari Alım Heyetleri
59
Küme / Tanıtım Faaliyetleri
İş Eşleştirme Organizasyonları
48
40
1. Öncelik
• Pazar Ziyaretleri
2. Öncelik
• Ortak Pazar Araştırmaları
3. Öncelik
• Yurt Dışı Fuar Ziyaretleri
4. Öncelik
• Ticari Alım Heyetleri
5. Öncelik
• Küme / Tanıtım Faaliyetleri
6. Öncelik
• İş Eşleştirme Organizasyonları
Pazar
Ziyaretleri
• Ülkeler: Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Rusya, ABD, Azerbaycan
• Bölgeler: Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Arap Ülkeleri
Ortak Pazar
Araştırmaları
• Ülkeler: Brezilya, Mısır, Libya, Almanya, Rusya, ırak
• Bölgeler: Güney Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetler
Yurt Dışı Fuar
Ziyaretleri
• Ülkeler: Almanya, Cezayir, Tunus, Fas, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak,
İran
• Bölgeler: Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu
Ticari Alım
Heyetleri
Küme / Tanıtım
Faaliyetleri
İş Eşleştirme
Organizasyonlar
ı
• Ülkeler: Tayvan, Irak, Mısır
• Bölgeler: Avrupa, orta Doğu
• Ülkeler: Mısır, Rusya
• Bölgeler: Orta Doğu, Avrupa
• Ülkeler: Mısır, Romanya, Rusya, Gürcistan
• Bölgeler: Avrupa, Orta Doğu
Bu proje kapsamında hangi yurt dışı fuarlarını ziyaret etmek
istersiniz?
Ambiente Züccaciye
38
HKTDC Hong Kong
36
Macef Hediyelik
11
Tendence Lifestyle
10
Mısır, Libya
9
Maison and Objet
5
Macef Bijoux Dekorasyon
Interior Lifestyle
3
2
1. Öncelik
2. Öncelik
• Ambiente Züccaciye, Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon
Fuarı – Frankfurt / Almanya (Şubat)
• HKTDC Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı / Çin (Nisan)
3. Öncelik
• Macef Hediyelik Eşya ve Zücaciye Fuarı Milano / İtalya
(Ocak)
4. Öncelik
• Tendence Lifestyle Uluslar arası Tüketim Maddeleri ve
Zücaciye Fuarı Frankfurt – Main / Almanya (Ağustos)
Pilot Faaliyetler:
Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları Sektörü
Tanıtım Grubunun Oluşturulması.
-
Web sitesi, broşür, katalog, vs oluşturulması
-
Deneyim paylaşım seminerleri
-
Fuar katılımına yönelik eğitim ve koçluk faaliyetleri
-
Ürün geliştirme ve tanıtım
- Lab. akreditasyon, ürün standartlaştırma
- Endüstri ürünleri tasarımı eğitim semineri
UR-GE Projesi Faaliyetler:
-
Yurt dışı Pazar analizi; Hangi ülkeler, hangi pazarlar?
-
Yurt dışından alım heyetleri; Hangi ülkeden heyetler?
-
Yurt dışı fuarına katılım; Hangi fuar?
-
Yurt dışı teknik geziler; Nereye? Kapsam?
-
Eğitim ve danışmanlık; Hangi konularda? Genel katılıma açık, firma içi, vs
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download