| Ankara Sanayi Odası

advertisement
| Ankara Sanayi Odası
ANKARA SANAYİ ODASI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN
KÜMELENME PROJELERİ
16 Aralık 2016
| Ankara Sanayi Odası
İÇERİK
Ekonomi Bakanlığı UR-GE Projeleri
• Plastik UR-GE Projesi
• Medikal UR-GE Projesi
• Mobilya UR-GE Projesi
• Nükleer UR-GE Projesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı
Kapsamında Yürütülen Projeler
• Yürütücüsü Olduğumuz Projeler (Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK)
• Paydaş Olduğumuz Projeler (Ankara Raylı Ulaşım Kümelenmesi, OSTİM Temiz
Teknolojiler Kümelenmesi, Ankara Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi)
Plastik UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Ankara Sanayicisi İhracatta Söz Sahibi Olacak
Plastik Sektöründe İhracat Potansiyelinin Harekete
Geçirilmesi Projesi »
Plastik UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Plastik UR-GE Projesi »
Proje Dönemi: Mart 2013 / Mart 2016
Hedef Grup: Plastik sektörü ihracat pazarları
Nihai Yararlanıcı: Plastik sektöründe faaliyet gösteren Odamız Üyesi 14 Firma
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler




İhtiyaç Analizi
Eğitimler: Dış Ticaret Temel Bilgiler ve Uygulamalar Eğitimi, Ticari İstihbarat ve Dijital
Pazar Araştırması Eğitimi, Pazarlama Stratejisi Eğitimi
Danışmanlık: Pazar Araştırması Danışmanlığı ve Rusya Pazarına Giriş Analizi
Heyet Faaliyetleri: Rusya Ticaret Heyeti ve Interplastica 2015 Fuarı Katılımı, Cezayir
Ticaret Heyeti FIA Genel Ticaret Fuarı Katılımı, Çin Ticaret Heyeti ve Canton Genel Ticaret
Fuarı Ziyareti, Mozambik ve Güney Afrika Ticaret Heyeti
Medikal UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Ankara Biyoteknoloji ve Medikal İhracatı
Geliştirme Projesi »
Medikal UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Medikal UR-GE Projesi »
Proje Dönemi: Ocak 2014 / Ocak 2017
Hedef Grup: Medikal sektörü ihracat pazarı
Nihai Yararlanıcı: Medikal sektöründe faaliyet gösteren Odamız Üyesi 12 Firma
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler:




İhtiyaç Analizi
Eğitimler: Dış Ticaret Eğitimi, Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Eğitimi,
Ar-Ge, İnovasyon ve Hibeler Eğitimi, FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) Sertifikası Eğitimi
Danışmanlık: Pazar Analizi ve Hedef Pazarlara İhracat
Heyet Faaliyetleri: Dubai Ticaret Heyeti ve Arab Health Uluslararası Sağlık Fuarı
Katılımı, Güney Afrika Ticaret Heyeti ve Africa Health Uluslararası Sağlık Fuarı Katılımı,
Çin Ticaret Heyeti ve (CMEF) Çin Uluslararası Medikal Fuarı Ziyareti, Almanya Ticaret
Heyeti ve Medica 2016 Fuarı Ziyareti
Mobilya UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Contract Furniture Cluster
Mobilya UR-GE Projesi »
Mobilya UR-GE| Ankara Sanayi Odası
« Mobilya UR-GE Projesi »
Proje Dönemi: Ocak 2014 / Ocak 2017
Hedef Grup:
Mobilya ve yapı sektörlerinde bitmiş ürünlere ve projeli işlere talep gösteren
pazar
Nihai Yararlanıcı: Mobilya ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren Odamız Üyesi 13 firma
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler:



İhtiyaç Analizi
Eğitimler: Dış Ticaret Mevzuatı ve Uluslararası Kurallar, Dış Ticarette Riskler, Dış
Ticarette Yükleme Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Biçimleri ve Dış Ticarette Dokümanlar,
Dış Ticaretin Finansmanı, Akreditif ve Devlet Destekleri, Nakliye, Gümrük, Dış Ticaret
Muhasebesi ve KDV İade İşlemleri
Heyet Faaliyetleri: Katar Ticaret Heyeti ve Project Qatar Fuarı Katılımı, Fas Ticaret
Heyeti, Umman & Kuveyt & Katar Ticaret Heyeti, ABD Ticaret Heyeti ve NeoCon Fuarı
Ziyareti, Kenya & Tanzanya Ticaret Heyeti
Nuc IndusTRy| Ankara Sanayi Odası
« Nuc IndusTRy Nükleer Endüstri’de
Yerli Katkı Projesi »
Nuc IndusTRy| Ankara Sanayi Odası
« Nuc IndusTRy Projesi »
Proje Dönemi: Aralık 2014 / Aralık 2017
Projedeki Hedef Grup:
 Türkiye’de Nükleer Güç Santrali kurulumunda yer alacak yabancı firmalar

Uluslararası nükleer endüstri ürün pazarı
Nihai Yararlanıcı: Nükleer sektörde yer almak isteyen Odamız Üyesi 30 Firma
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler:


İhtiyaç Analizi
Eğitimler: Nükleer Kalite Güvence Sistemi ve Nükleer Kalite Dokümantasyonu, Nükleer

Endüstri’de Standartlar ve Ürün Kodları - Ürün kodları ve Standartlar Arasındaki Farklar
Heyet Faaliyetleri: Fransa Ticaret Heyeti ve World Nuclear Exhibition 2016 Katılımı,
Çek Cumhuriyeti Ticaret Heyeti ve VVER 2016 Konferansı Katılımı
| Ankara Sanayi Odası
« Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kümelenme Destek Programı Kapsamında
Yürütücü Olarak Yer Aldığımız Proje »
• Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK)
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
«Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK)»
Proje fikri:
• Kümelenme mantığı içerisinde, nükleer sektörde üretim yeteneğini
geliştirmeyi hedefleyen firmaların; bu hedeflerine ‘Kümelenme
Destek Programı’ndan faydalanarak ulaşmasını sağlayacak bir yapı
oluşturmaktır.
• UR-GE projesi örnek alınarak geliştirilen ulusal küme modelidir.
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) »
Proje Dönemi: 2017 / 2022
Nihai Yararlanıcı: Nükleer endüstriye uygun sınıfta üretim faaliyeti
gösteren ve proje kümesinde yer alan firmalar
Başvuru Sahibi: Ankara Sanayi Odası
Başvuru Makamı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Gözlemci: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Başvurulan Destek Miktarı : 32 MTL
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) »





Proje Başvurusu: 9 Temmuz 2015
Ön Değerlendirme Sonucu: 14 Ekim 2015
Jüri Sunumu: 23 Şubat 2016
Resmi Sonuç Bildirimi: 25 Mart 2016
Bakanlık nihai onayının ardından kümelenme birlikteliği üst yapısı ile
sözleşme imzalanacak ve proje faaliyetlerine başlanacaktır.
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Küme Profili »
 Sanayi Odaları
 Ankara Sanayi Odası
 İstanbul Sanayi Odası
 Kocaeli Sanayi Odası
 Adana Sanayi Odası
 Lider Firmalar – Kurumlar
 TÜBİTAK MAM
 Akdaş Döküm
 Gedik Kaynak
 VASTAŞ Vana
 Üniversiteler
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 Gedik Üniversitesi
 Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Planlanan Faaliyetler »
 Fransa, Rusya, ABD ve İspanya'da mevcut olan
nükleer sanayi
kümelenmelerine işbirliği heyetleri düzenlenmesi
 Bu ülkelere ek olarak nükleer güç santrali proje ortağı ülkelere (Japonya,
Fransa, Rusya) B2B'ler düzenlenmesi
 Ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve fuarlara stand ile katılım
sağlanması
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Öne Çıkan Projeler »
Nükleer Sanayi Kümesi | Ankara Sanayi Odası
« Öne Çıkan Projeler »
Nükleer Sanayi Kümesi| Ankara Sanayi Odası
« Hedefler »
• Türk firmalarının mevcut ürün ve mühendislik alt yapılarının nükleer
endüstrinin ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesi,
• Ülkemizde kurulması planlanan nükleer güç santrallerinde yerli katkı
payının artırılması,
• Mevcut
ürün
kalite
ve
standartlarının
nükleer
endüstri
standartlarına uygun seviyeye çıkarılması ile nükleer endüstri
pazarında yalnız ülkemize kurulacak güç santrallerinde değil aynı
zamanda ilgili sektöre yönelik uluslararası pazarda da ihracat
payımız olması beklenmektedir.
| Ankara Sanayi Odası
« Kümelenme Destek Programı Kapsamında
Paydaş Olarak Yer Aldığımız Projeler »
• Ankara Raylı Ulaşım Kümelenmesi
• OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi
• Ankara Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards