World Map

advertisement
UR-GE DESTEĞİ
URGE Kuruluş Türleri
35
19
19
12
İhracatçı
Birliği
Dernek
Ticaret ve
Sanayi
Odası
Organize
Sanayi
Bölgesi
5
4
1
1
Ticaret
Odası
Sanayi
Odası
İmalatçı
Birliği
Teknokent
UR-GE DESTEĞİ
URGE Sektörler (İlk 8)
Elektrik-Elektronik
5
Diğer Sanayi Ürünleri
5
Makina ve Aksamları
16
Yaş Meyve ve Sebze
6
Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri
6
Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri
7
Tekstil ve Hammaddeleri
13
Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri
9
UR-GE DESTEĞİ
UR-GE
DESTEĞİ
Firmalar
İşbirliği
Kuruluşu
Ekonom
i
Bakanlı
ğı
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç Analizi
Eğitim ve Danışmanlık
DESTEK
KAPSAMI
Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel Danışmanlık
UR-GE DESTEĞİ
İşbirliği
Kuruluşu Proje
Sunumu
İhtiyaç Analizi
ve İstihdam
DESTEK
SÜRECİ
Eğitim ve/veya
Danışmanlık
Programı
Yurtdışı
Pazarlama
Programı
ve/veya Alım
Heyeti
Bireysel
Danışmanlık
UR-GE DESTEĞİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
İHTİYAÇ
ANALİZİ
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret Yönetimi
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
Markalaşma
Inovasyon ve Kümelenme
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kalite ve Verimlilik
Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
Moda ve Tasarım
Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE DESTEĞİ
Küme web sitesinin kurulumu
Küme markalaşma danışmanlığı
ÖRNEK
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
Dış ticaret danışmanlığı
Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
Maliyet analizi teknik desteği
Kurumsallaşma teknik desteği
Tarımsal danışmanlık
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
• Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
UR-GE DESTEĞİ
Yurtdışı Pazarlama Programı Başvurusu
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMI
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
UR-GE DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyet
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : % 75
UR-GE DESTEĞİ
Küme Yöneticisi
Dış Ticaret Danışmanı
ÖRNEK
İSTİHDAM
Marka Danışmanı
İSTİHDAM :
PROJENİN ETKİNLİĞİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
UR-GE DESTEĞİ
Hedef Grup
•Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
ŞİRKETLER İÇİN
BİREYSEL
DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma
ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
5 Adet
2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara
giriş stratejilerine bireysel bazda destek
sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını
sağlamak
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Rapor Desteği
DESTEK
KAPSAMI
Danışmanlık Desteği
Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
Alım Heyeti Desteği
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
•Sınai / Ticari şirketler
YURTDIŞI
PAZAR
ARAŞTIRMASI
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı)
ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmeleri
Destek Miktarı : 7500 ABD Doları
(Yıllık 10 adet)
Destek Oranı : %70
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Destek Kapsamındaki Giderler
•Ulaşım giderleri
YURTDIŞI
PAZAR
ARAŞTIRMASI
DESTEĞİ
•Konaklama giderleri
Destek Miktarı : 7500 ABD Doları
(Yıllık 10 adet)
Destek Oranı : %70
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Ülkeye Gidiş
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZAR
ARAŞTIRMASI
DESTEĞİ
SÜRECİ
Hedef Ülkede Yurtdışı İkili İş Görüşmeleri
Hedef Ülkeden Dönüş
Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
•Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
RAPOR
DESTEĞİ
Destek Kapsamı
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan
• Sektör raporları
• Ülke raporları
• Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar
(mali ve hukuki raporlar dahil)
Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları
Destek Oranı : %60 (Şirketler)
%75 (İşbirliği kuruluşları)
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Satın Alınması Planlanan Raporun
Belirlenmesi
ÖRNEK RAPOR
DESTEĞİ
SÜRECİ
Rapor Desteği Ön Onay Başvurusu
(Bakanlık’a)
Raporun Satın Alınması
Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
•Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
ŞİRKET
SATINALMAYA
YÖNELİK
DANIŞMANLIK
DESTEĞİ
Destek Kapsamı
Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak
uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık
hizmetleri
• Mali Danışmanlık
• Hukuki Danışmanlık
Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları
Destek Oranı : %60 (Şirketler)
%75 (İşbirliği kuruluşları)
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
•İşbirliği Kuruluşları
SEKTÖREL
TİCARET HEYETİ
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ
SEKTÖREL
TİCARET
HEYETİ
DESTEĞİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
 Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım
malzemeleri giderleri
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
ÖRNEK
SEKTÖREL
TİCARET HEYETİ
DESTEĞİ SÜRECİ
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
•İşbirliği Kuruluşları
ALIM HEYETİ
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
ÖRNEK ALIM
HEYETİ DESTEĞİ
SÜRECİ
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Alım Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
Hedef Ülke Ticaret ve Sanayi Odaları ile İrtibat
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmeleri için Organizasyon Yapılması
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Türkiye’de Programın Gerçekleştirilmesi
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler
E-TİCARET
SİTELERİNE
ÜYELİK
DESTEĞİ
Desteklenen Kapsamı
Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret
sitelerine üyelik giderleri
Destek Miktarı : 10.000 ABD Doları
Destek Oranı : %70
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurtdışı
Pazar
Araştırması
Rapor
Desteği
Şirket Satın
Alımına
Yönelik
Danışmanlık
Desteği
Ticaret
Heyeti-Alım
Heyeti
E-Ticaret
Destek Oranı
Şirketler
%70
Şirket %60
İşbirliği
Kuruluşu
%75
Şirket %60
İşbirliği
Kuruluşu %75
İşbirliği
Kuruluşu %50
Destek Tutarı (USD)
7500 USD
200 000 USD
200 000 USD
150 000 USD
10 000 USD
Yıllık
(Ticaret
Heyeti 5 Adet
/ Yıl)
(Alım Heyeti
10 Adet/Yıl)
Yıllık
(Toplam
5 Site/3yıl
Program
10 Adet/Yıl
Yıllık
Şirketler
%70
97/5 SAYILI ÇEVRE DESTEĞİ
ÇEVRE DESTEĞİ
Hedef Grup
•Sınai / Ticari şirketler
ÇEVRE
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
• Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan
alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can,
mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile
yaptırılması zorunlu test/analiz raporu alma
giderleri
• Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve
belgelendirme giderleri
Destek Miktarı : 25.000 ABD Doları
(Belge başına)
Destek Oranı : %50
ÇEVRE DESTEĞİ
ISO Serisi Belgeleri (OHSAS Belgesi Hariç)
CE İşareti
DESTEKLENEN
ÖRNEK
BELGELER VE
ANALİZLER
ETA
KOSHER Belgesi
SCS Belgesi
Manufacturers Capability Certificate (MCC)
Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Belgeleri
ÇEVRE DESTEĞİ
Belgenin Listede Yer Alıp Almadığının Kontrolü
Belgenin Satın Alınması
ÖRNEK ÇEVRE
DESTEĞİ SÜRECİ
İlgili Ülke Ticaret Müşavirliklerinin Onayının
Alınması (Eğer Gerekiyorsa)
Gerekli Belgelerin İhracatçı Birliği’ne İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İHRACATA
YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
Tebliğ
Uygulama Usul ve Esasları
Başvuru için Gerekli
Belgeler
www. Ekonomi.gov.tr
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ
İhracat Genel Müdürlüğü
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
M. Emrah SAZAK
Daire Başkanı
Tel: 444- 43- 63
Email: [email protected]
Download