İndir

advertisement
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhracatımızın Değerlendirilmesi
M. Emrah SAZAK
Daire Başkanı
22 Mayıs 2013
SUNUM PLANI

İhracat Vizyonu ve 2023 İhracat Stratejisi

Dış Ticaretimizin Seyri

İhracatta Devlet Yardımları
2023
Türkiye İhracat Stratejisi
Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Vizyonumuz: 500 milyar dolar ihracata ulaşmak,
dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almak
Amacımız: * Teknolojik dönüşümü tamamlamış,
* Lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü,
* Marka değeri yüksek ürünler ihraç eden,
* İhracatın yapısal sorunlarına çözüm bulan,
* Küresel, bölgesel belirsizliklere karşı önlem alan,
* Tehditleri fırsata dönüştüren
GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE YARATMAK …
2023 TÜRKİYE
İHRACAT STRATEJİSİ
500 MİLYAR
DOLAR
İHRACAT
9 Eylem Alanı
19 Stratejik Hedef
72 Stratejik Eylem
74 Performans Göstergesi
DIŞ TİCARETİN SEYRİ
REKOR KIRILAN İLLERİMİZ
(BİN DOLAR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TÜİK ve TİM VERİLERİ-12 AYLIK
İSTANBUL
KOCAELİ
BURSA
İZMİR
ANKARA
GAZİANTEP
MANİSA
DENİZLİ
HATAY
ADANA
SAKARYA
KAYSERİ
MERSİN
KONYA
TRABZON
ŞIRNAK
75.356.503
12.432.221
11.067.440
8.558.716
7.016.790
5.566.205
4.178.381
2.603.003
2.018.365
1.882.584
1.774.633
1.572.145
1.300.118
1.264.673
1.104.139
1.014.095
Ülkelere İhracatımız
(2011-2012)
1.000 $
Genel Toplam
1- Almanya
2- Irak
3- İran
4- İngiltere
5- B.A.E.
6- Rusya Federasyonu
7- İtalya
8- Fransa
9- A.B.D.
10- İspanya
11- Mısır
12- Suudi Arabistan
13- Hollanda
14- Çin
15- Azerbaycan
16- Romanya
17- Belçika
18- İsrail
19- Libya
20- İsviçre
Diğerleri
2011
Pay
2012
Pay
Fark
134.906.869 100% 152.560.775 100% 17.653.906
13.950.825 10,3% 13.132.322
8,6%
-818.503
8.310.130
6,2%
10.830.199
7,1%
2.520.069
3.589.635
2,7%
9.922.688
6,5%
6.333.053
8.151.430
6,0%
8.700.534
5,7%
549.104
3.706.654
2,7%
8.177.299
5,4%
4.470.645
5.992.633
4,4%
6.683.120
4,4%
690.487
7.851.480
5,8%
6.375.826
4,2% -1.475.654
6.805.821
5,0%
6.202.267
4,1%
-603.554
4.584.029
3,4%
5.614.819
3,7%
1.030.790
3.917.559
2,9%
3.721.369
2,4%
-196.190
2.759.311
2,0%
3.681.477
2,4%
922.166
2.763.476
2,0%
3.679.381
2,4%
915.905
3.243.080
2,4%
3.248.414
2,1%
5.334
2.466.316
1,8%
2.833.439
1,9%
367.123
2.063.996
1,5%
2.587.465
1,7%
523.469
2.878.760
2,1%
2.497.200
1,6%
-381.560
2.451.030
1,8%
2.368.000
1,6%
-83.030
2.391.148
1,8%
2.330.488
1,5%
-60.660
747.629
0,6%
2.140.416
1,4%
1.392.787
1.484.320
1,1%
2.124.734
1,4%
640.414
44.797.607 33,2% 45.709.318 30,0%
911.711
Değişim
13,1%
-5,9%
30,3%
176,4%
6,7%
120,6%
11,5%
-18,8%
-8,9%
22,5%
-5,0%
33,4%
33,1%
0,2%
14,9%
25,4%
-13,3%
-3,4%
-2,5%
186,3%
43,1%
2,0%
2012 Yılı Sektörel İhracatımız
Kaynak: TİM
İllere Göre İhracatımız
(2011-2012)
1.000$
İST ANBUL
KOCAELİ
BURSA
İZMİR
ANKARA
GAZİANT EP
MANİSA
DENİZLİ
HAT AY
ADANA
2011
61.433.612
12.341.023
11.692.298
8.071.550
6.597.118
4.759.952
4.164.819
2.639.582
2.050.555
1.756.356
2012
76.672.937
12.597.660
11.125.193
8.663.535
7.143.432
5.582.371
4.204.870
2.624.591
2.042.516
1.916.767
Değişim
24,8%
2,1%
-4,9%
7,3%
8,3%
17,3%
1,0%
-0,6%
-0,4%
9,1%
Pay
50,3%
8,3%
7,3%
5,7%
4,7%
3,7%
2,8%
1,7%
1,3%
1,3%
ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİ
2012
2013
2014
İhracat (FOB) (Milyar Dolar)
149,5
158
172,3
İthalat (CIF) (Milyar Dolar)
239,5
253
272,2
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)
-90
-95
-99,9
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
%62,4
%62,5
%63,3
GSYH Büyümesi
%3,2
%4,0
%5,0
İHRACAT POLİTİKALARI VE
ARAÇLARI
İHRACAT POLİTİKALARI
• Kalıcı ve sürdürülebilir bir ihracat artışının
sağlanması,
• Yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri
yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin İhracatının
desteklenmesi
• İhracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü
kazandırılması
• Pazara giriş imkanlarının artırılması ve ihracatta
pazar çeşitliliğinin sağlanması
• İhracatçılara yönelik sürekli
sağlanması ve artırılması
bilgi
akışının
 Devlet Desteklerinin Amacı ve Sistemi
 Devlet Destekleri Uygulamaları
 İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Yurt Dışı Birim (Ofis-Mağaza) Desteği

Tasarım Desteği

TURQUALITY®/Marka Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Devlet Destekleri
 Sonuç ve Değerlendirme
 2013 Yılı Hedefleri
 Devlet Desteklerinin Amacı ve Sistemi
 Devlet Destekleri Uygulamaları
 İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Yurt Dışı Birim (Ofis-Mağaza) Desteği

Tasarım Desteği

TURQUALITY®/Marka Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Devlet Destekleri
 Sonuç ve Değerlendirme
 2013 Yılı Hedefleri
DEVLET DESTEKLERİNİN AMACI
AMAÇ: Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik
hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan ihracata yönelik faaliyetlerin,
uluslararası kurallara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde desteklenmesi
•2009 yılında yapılan düzenlemelerle ihracatçılarımız devlet yardımlarına
kendi bölgelerinden başvurabilir hale gelmiş, böylelikle bürokrasi azalmış,
merkezi idarenin yükü hafiflemiş ve destek ödemeleri daha hızlı yapılmaya
başlanmıştır.
•‘‘Gerçek keşif yeni diyarlar bulmak değil, yeni gözlerle bakmaktır.’’
Marcel Proust
DEVLET DESTEKLERİNİN AMACI
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
İhracata Hazırlık
Aşaması
Pazarlama Aşaması
Markalaşma Aşaması
• Pazar Araştırması
• Tasarım
• Fuarlara Katılım
• Marka - Turquality
• UR-GE
• Çevre
• Yurt Dışı Birim
DEVLET DESTEKLERİNİN SİSTEMATİĞİ
TASARIM
MARKA
TURQUALITY®
PAZAR ARAŞTIRMASI
FUARLARA KATILIM
YURTDIŞI BİRİM
UR-GE
ÇEVRE
İleri Seviyede ve İyi
Yapılandırılmış
Uluslararası Satış
Düzenli İhracat
Düzensiz İhracat
Profesyonel
Uluslararası
Organizasyon
• İş ortağı olarak yurt dışı
pazarlarda distributör ile çalışma
•
Pazarlama faaliyetlerini
• Ana pazarı hariç pazarda yerel
distribütörler aracılığıyla yapma
varlık göstermemekte
ve süreci distribütörlerin
• Ana pazardan hizmet verme
kontrolüne bırakma
• Daha çok private label satış
•
Odak ,satışı artırmakta
yapma
• Temel pazarlara pazarlama
ve satış stratejileri ile
belirgin bir şekilde
odaklanma
• Pazarlar hakkında detaylı
bilgi sahibi olma,
tüketici/müşteri ihtiyaçlarını
anlama, rakiplere ve kanal
yapısına hakim olma
• Uzun vadeli işbirliklerine
odaklanma
• Pazarda yerel faaliyet
göstermeye başlama
• Pazarda satış, pazarlama ve
üretim organizasyonu ve
aktiviteleri anlamında ciddi
yatırımlar yapma
• Pazara uygun, özel ürün ve
hizmet sunma, ürün
portföyünü genişletme
• Üretim ve pazarlama
faaliyetlerinde ölçek
ekonomisinden ve
sinerjilerden faydalanmaya
başlama
Düşük
Satış Hacmi
Yüksek
Düşük
Pazar Bilgisi
Yüksek
2002-2012 DESTEKTEN FAY. FİRMA SAYISI
 10 yılda ihracat yapan firma sayısı 1,7 katına
 desteklerden faydalanan firma sayısı 3 katına
 Devlet Desteklerinin Amacı ve Sistemi
 Devlet Destekleri Uygulamaları
 İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin (UR-GE) Desteklenmesi

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Yurt Dışı Birim (Ofis-Mağaza) Desteği

Tasarım Desteği

TURQUALITY®/Marka Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Devlet Destekleri
 Sonuç ve Değerlendirme
 2013 Yılı Hedefleri
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN DESTEKLER
• 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında
Tebliğ
• 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
UR-GE DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak
UR-GE DESTEĞİ
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret
Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize Sanayi
Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici
Dernekleri
Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
(SDŞ)
İmalatçıların
kurduğu dernekbirlik veya
kooperatifler
UR-GE DESTEĞİ
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren,
coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği
ve rekabet halinde olan
KÜMELENME
NEDİR?
•üretici firmaların,
•yan sanayi firmalarının,
•hizmet tedarikçilerinin ve
•kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma
ajansları, odalar, sektör dernekleri)
bir araya geldiği bir çalışma modelidir.
UR-GE DESTEĞİ
Yoğun Rekabetin Yaşandığı Günümüzde
Dünyadaki Hızlı Gelişim ve Değişime Ayak
Uydurmak ve Rekabette Bir Adım Önde
Olmak İçin Tek Yol
NEDEN
KÜMELENME?
Kaybedenin hiç olmadığı, kümede yer
alanların tümünün kazandığı bir
birliktelik
Kümelenme
UR-GE DESTEĞİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
UR-GE
DESTEĞİ İLE
KÜMELENME
YAKLAŞIMIMIZ
• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
UR-GE DESTEĞİ
Proje Nedir?
İşbirliği kuruluşu
koordinasyonunda
firmalarımızın ortak vizyon
anlayışı içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat
stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
Amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları
ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler
bütünü
Amaç?
PROJE
YAKLAŞIMIMIZ
UR-GE DESTEĞİ
106 Proje
PROJELERİMİZ
75 İşbirliği
Kuruluşu
1905
Firma
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards