urge kümelenme stratejisi

advertisement
URGE PROJESİ NEDİR?
URGE NEDİR?
DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE
FİRMALAR
URGE PROJESİ
KAPSAMINDA FİRMALAR
URGE NEDİR?
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
URGE NEDİR?
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) desteği en
geniş anlamıyla ülkemizde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hali hazırda ihracat
yaptıkları
pazarlara
yenilerini
ekleyebilmelerini
ve
ellerinde
bulundurdukları pazarlarda ki paylarının artırılmasına yönelik bir devlet
teşvikidir.
İşbirliği Kuruluşu Nedir?
İhracatçı
Birlikleri
İl Sanayi /
Ticaret
Odaları
TOBB,
TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize
Sanayi
Bölgeleri
Endüstri
Bölgeleri
Sektörel
Üretici
Dernekleri
Sektörel
Dış Ticaret
Şirketleri
İmalatçıların
Kurduğu
Dernek, Birlik
veya
Kooperatifler
Kümelenme Nedir?
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi
olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan
üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, hizmet tedarikçilerinin
ve kurumların (örneğin üniversite, kalkınma ajansları, odalar,
sektör dernekleri) bir araya geldiği bir çalışma modelidir.
URGE KÜMELENME STRATEJİSİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde;
• ortak ihtiyaç analizi
• ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi
DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
75%
75%
75%
75%
75%
70%
Desteklenen
Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Proje Firması
150.000 USD
100.000 USD
(Program başına)
(Program başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000 USD
10 Adet
10 Adet
2 kişi
3. Yıl Sonunda
Destek Tutarı
400.000 USD
Program
Program süresince
(En fazla 36 ay)
İHTİYAÇ ANALİZİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro ve Mikro Rekabetçilik Analizleri
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Dış Ticaret Yönetimi
• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
• Markalaşma
• İnovasyon ve Kümelenme
• Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
• Dış Ticaret Danışmanlığı
• Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
• Küme tanıtım danışmanlığı
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler:
• Ortak Pazar Araştırmaları
• Pazar Ziyaretleri
• Ticaret Heyetleri
• Yurtdışı Fuar Ziyaretleri
• Eşleştirme Faaliyeti
• Küme Tanıtım Faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler:
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
Tercümanlık Gideri
Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri
Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri
Halkla İlişkiler Hizmeti Gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler:
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın
mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek:
• İkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmeleri,
• Tesis Ziyaretleri,
• Meslek Kuruluşu Ziyaretleri yapmaları desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler:
• Ulaşım Giderleri
• Konaklama Giderleri
• Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
 Tercümanlık Gideri,
 Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri,
 Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri
 Halkla İlişkiler Hizmet Gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 ABD Doları
Destek Oranı : % 75
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonunun
ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği
kuruluşu tarafından istihdam edilmesi
Destek Miktarı : En fazla 2 Personel
Destek Oranı : % 75
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler:
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %70
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards