World Map - Kayseri Ticaret Odası

advertisement
2016
Kayseri Ticaret Odası
1
2010/8 SAYILI
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ
DESTEĞİ
UR-GE DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak
Kayseri Ticaret Odası
3
UR-GE DESTEĞİ
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret
Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize Sanayi
Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici
Dernekleri
Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
(SDŞ)
İmalatçıların
kurduğu dernekbirlik veya
kooperatifler
Kayseri Ticaret Odası
UR-GE DESTEĞİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
UR-GE
DESTEĞİ İLE
KÜMELENME
YAKLAŞIMIMIZ
• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
Kayseri Ticaret Odası
5
UR-GE DESTEĞİ
Proje Nedir?
İşbirliği kuruluşu
koordinasyonunda
firmalarımızın ortak vizyon
anlayışı içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat
stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
Amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları
ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler
bütünü
Amaç?
PROJE
YAKLAŞIMIMIZ
Kayseri Ticaret Odası
6
UR-GE DESTEĞİ
UR-GE
DESTEĞİ
Firmalar
İşbirliği
Kuruluşu
Kayseri Ticaret Odası
Ekonomi
Bakanlığı
UR-GE DESTEĞİ
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi ve
İstihdam
DESTEK
SÜRECİ
Eğitim ve/veya
Danışmanlık
Faaliyeti
Yurtdışı Pazarlama
Faaliyeti ve/veya
Alım Heyeti
Bireysel
Danışmanlık
Kayseri Ticaret Odası
8
UR-GE DESTEĞİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
İHTİYAÇ
ANALİZİ
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kayseri Ticaret Odası
9
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
FAALİYETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret Yönetimi
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
Markalaşma
Inovasyon ve Kümelenme
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kalite ve Verimlilik
Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
Moda ve Tasarım
Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kayseri Ticaret Odası
10
UR-GE DESTEĞİ
Küme web sitesinin kurulumu
Küme markalaşma danışmanlığı
ÖRNEK
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
FAALİYETLERİ
Dış ticaret danışmanlığı
Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
Maliyet analizi teknik desteği
Kurumsallaşma teknik desteği
Tarımsal danışmanlık
Kayseri Ticaret Odası
11
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
• Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Kayseri Ticaret Odası
12
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Kayseri Ticaret Odası
13
UR-GE DESTEĞİ
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Başvurusu
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETİ
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Faaliyetin Gerçekleştirilmesi
Kayseri Ticaret Odası
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
FAALİYETLERİ
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Kayseri Ticaret Odası
15
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
FAALİYETLERİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Kayseri Ticaret Odası
16
UR-GE DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyet
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : % 75
Kayseri Ticaret Odası
17
UR-GE DESTEĞİ
Küme Yöneticisi
ÖRNEK
İSTİHDAM
Dış Ticaret Danışmanı
Marka Danışmanı
İSTİHDAM :
PROJENİN ETKİNLİĞİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
Kayseri Ticaret Odası
18
UR-GE DESTEĞİ
Hedef Grup
• Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
ŞİRKETLER İÇİN
BİREYSEL
DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma
ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kayseri Ticaret Odası
19
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Faaliyet
Program süresince (Maks.
36 Ay)
10 Adet
Kayseri Ticaret Odası
20
TEŞEKKÜRLER
Dış Ticaret Birimi
Kayseri Ticaret Odası
Kayseri Ticaret Odası
Adres :Yeni Pervane Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan / KAYSERİ
Telefon : (0352) 333 3 KTO/ (0352) 333 3 586 - (0352) 222 45 28 - (0352) 222 45 29
Faks : (0352) 232 84 11 - 232 84 12 - 232 10 69
E-posta :[email protected]
2017
21
Download