Irak Gümrük Vergileri

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Irak Gümrük Vergileri
09.01.2014'te "Irak Bakanlar Kurulu Irak İçin Yeni Gümrük Tarife Kanunu'nu
Onayladı" haberiyle duyurusunu yaptığımız Irak Gümrük tarife kanununa ilişkin
yapılan değişikliklerle ilgili olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden aşağıdaki bilgiler
alınmıştır:
Irak Bakanlar Kurulunun (BK) 17 Aralık 2013 tarihinde yaptığı toplantıda, 2010 tarih
ve 22 sayılı Gümrük Tarife Kanunun 2 Ocak 2014 itibariyla yürürlüğe konulması kabul
edilmiştir.
Bahse konu BK Kararı, BK Genel Sekreterliği tarafından tüm kurumlara 18 Aralık
2013 tarihinde yazılı talimat olarak gönderilmiştir.
Ancak, Irak iş dünyası, yeni gümrük tarifesi uygulamasına karşı sert tepkiler ortaya
koymuştur. Dile getirilen endişeler ise; yeni gümrük oranlarının iç piyasada ürün
fiyatlarının artmasına ve ülkede hayat pahalılığına yol açacağı ve kuzey bölgesi yerel
idaresinin bunu tam uygulamayacağı ve ithalatın kuzey bölgesine kayacağı yönünde
olmuştur.
Bunun üzerine, Bakanlar Kurulu 7 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; 22 sayılı
Kanunun aşamalı olarak yürürlüğe konulması ve ilk aşamada ekli listede belirtilen
109 ürün için yeni uygulamanın başlatılması, ancak istisna olarak bazı ürünlerin (gıda
ürünleri, kalkınma sürecini destekleyen inşaat ve yapı malzemeleri, tarım
ekipmanları/malzemeleri ve yakıt) ithalatı ile kamu kurumlarınca/kuruluşlarınca
yapılacak ithalat ve ayrıca devletten yatırım lisansı alınmış (özel/kamu sektörü)
yatırım projelerinde kullanılacak malzemelerin ithalatının gümrük vergisinden muaf
tutulması kararı alınmıştır. Hükümetin mezkur değişiklik kararı, BK Genel
Sekreterliğinin 8.1.2014 tarih ve 594 sayılı talimat yazısı ile tüm kurumlara
gönderilmiştir.
Bu itibarla, yeni uygulama bağlamında ilk aşamada 109 ürün için yeni (yükseltilmiş)
gümrük vergi oranları yürürlüğe konulmuştur. Bahse konu ürün listesi, merkezi
Gümrük
Genel
İdaresinin
web
sayfasında
(http://customs.mof.gov.iq/node/123) yer almaktadır.
Söz konusu liste dışında kalan diğer ürünlerin ithalatına ise, halen (kısmen)
yürürlükte olan bir önceki gümrük mevzuatında olduğu üzere, gümrük vergisinden
muaf tutularak veya %5 oranında gümrük vergisi uygulanarak devam edilmektedir.
Sonuç olarak, yeni uygulama bağlamında, (ilk aşamada) sadece ekte yer alan 109
ürün için belirlenmiş olan yeni gümrük vergi oranları uygulamaya konulmuştur.
Maliye Bakanlığının Hükümete sunacağı değerlendirmeye göre 3-4 ay sonra diğer
aşamaya geçilebilecektir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download