Güney Kore-Dero

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı: 38850468-722.01.01.KOR
Konu: Güney Kore-Derogasyon
09.01.2014 / 00500
DAĞITIM
İlgi: a) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.
b) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarihli ve 4257 sayılı yazısı.
c) 27.12.2013 tarih ve 22759 sayılı yazımız.
İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda, Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret
Anlaşması ile ilgili olarak; 5205, 5408 ve 5510 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın
anılan STA kapsamında ithal edilmesi esnasında, söz konusu Yönetmeliğin II sayılı Ekinde
G. Kore menşeli olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine, II(a) sayılı
Ekinde yer verilen daha esnek menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife
pozisyonu için yıllık 200 tonla sınırlı olan "menşe derogasyonu" kapsamında ithalat
yapılmasının talep edilmesi halinde yükümlülerce 1.1.2014 tarihinden itibaren BİLGE
sisteminde ''GKDER'' muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerektiği bildirilmişti.
Bahse konu derogasyon uygulamasından yararlanılabilmesi için BİLGE Sisteminde,
belirlenen tarife pozisyonlarında "GKDER" muafiyet kodu ile birlikte ''KORE'' uluslararası
anlaşma kodunun da seçilmesi gerekmekte olup ancak bu durumda ''ilk gelen ilk alır''
prensibi ile her bir tarife pozisyonu için belirlenen 200 tonluk kota düşümünün takibi
sağlanabilecektir.
Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tekstil ithalatına yetkili gümrük müdürlüklerinin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür Yrd. V.
Dağıtım:
İstanbul, Uludağ, Orta Akdeniz, Ege, Orta Anadolu,
GAP, Doğu Akdeniz ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Download