Her yılın 7-14 şubat tarihleri arası konjenital kalp hastalıkları

advertisement
Her yılın 7-14 şubat tarihleri arası konjenital kalp hastalıkları farkındalık haftası
olarak kabul görmektedir. Bu etkinlik uluslararası platformda yerini almaya çalışırken
konu ile ilgili büyük çabalar harcanmaktadır. Bu haftanın önemini vurgulamak
amacıyla kendi sağlıkları için hiçbir talebi olmayan masum bebek ve çocuklar adına
birkaç istatistiği vurgulamanın çarpıcı olacağını düşünmekteyiz;
- Ülkemizde heryıl yaklaşık 1.35 milyon doğum olmaktadır.
- Doğan bebeklerden her 100 tanesinden birinde konjenital kalp hastalığı
bulunmaktadır.
- Konjenital kalp hastalığı doğumsal anomaliler arasında 1. sırada yer almaktadır.
- Sıklığı kistik fibrozisten 25 kat daha fazladır.
- Bu bebeklerin %25'i hayata devam edebilmek için herhangi bir girişim veya
ameliyata ihtiyaç
duymaktadır.
- Konjenital kalp hastalığıyla doğan bebeklerin yaklaşık %15'i 18. yaş gününü
görememektedir.
Bu sevgililer gününde kalbinizin bir köşesinde bu çocuklara da yer açmanız dileğiyle
Download