3 mart dünya kulak ve işitme günü

advertisement
3 MART DÜNYA KULAK VE İŞİTME GÜNÜ
İnsanlar arasındaki iletişim yolları içinde en önemli ve en sık kullanılanı konuşarak
anlaşma yoludur. Konuşma öğrenilmiş bir davranıştır. Konuşmanın öğrenilmesinde ise en
önemli unsur işitmedir. İşitme duyusunun kaybı özellikle bebeklik döneminde konuşmanın
öğrenilmesi açısından ciddi sorunlar teşkil ederek iletişim bozukluğuna yol açar.
İşitme kaybı olan çocuklar okul döneminde başarısızlık, toplumdan uzaklaşma, içe
kapanıklık ve sosyal yönden başarısızlık gösterebilirler. Bu yüzden işitme kaybının erken
teşhisi çok önemlidir. Özellikle ilk 2 yaş çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli
yaştır. Bundan dolayı ülkemizde 2004 yılında başlatılan “Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması
Kampanyası” ile tüm yeni doğan bebeklerin hastaneden taburcu olmadan işitmelerinin doğru
ve düzenli olarak test edilmesini sağlamaktır. Amaç işitme engeliyle doğan bebekleri
doğumdan kısa bir süre sonra belirlemek, 3 aylık olmadan işitme testlerini tamamlamak, işitme
engelli tanısı alanlara 6 aylık olmadan gerekli müdahalelerde bulunup, işitme cihazı uygulayıp,
işitme konuşma becerisini normal işiten yaşıtlarıyla benzer düzeyde geliştirebilmektir.
Bu program kapsamında 81 ilimizin kamu, üniversite ve özel hastanelerinin yer aldığı
913 tarama merkezinde işitme taraması programı uygulanmaktadır. İlimizde de tüm kamu ve
özel hastanelerde işitme tarama testi yapılmakta olup; işitme tarama oranımız %99,1’dir.
Dünya sağlık örgütünün hazırladığı rapora göre 32 milyonu çocuk olmak üzere 360
milyondan fazla insan işitme kaybı çekmektedir.
Tüm bunlara dikkat çekmek için telefonun mucidi İskoçyalı bilim insanı Alexander
Graham Bell’in doğum günü olan 3 Mart 1847 tarihine binaen; kendisinin İşitme Engelliler için
yapmış olduğu çalışmalarından dolayı 3 Mart tarihi Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak
kutlanmaktadır.
Tüm yeni doğan bebeklerin işitme ve tarama testlerinin zamanında yapılması
ümidiyle…
Download