n kuvvet birimleri çevrim tablosu

advertisement
N
Kuvvet Kalibrasyonu
Isaac Newton (1642-1727)
TÜRKAK akreditasyonlu kalibrasyon sertifikası
Laboratuvarlarımız TS EN ISO / IEC 17025 Standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Beton test presi
Çekme / basma
test cihazı
Yay test cihazı
0,24 %
50 kN - 2 MN
TS EN ISO 12390-4
20 N - 500 kN
1 N - 500 N
DIN EN ISO 7500-1
0,12 %
0,10 %
DIN EN ISO 7500-1
0,12 %
İşletme içi
metod
0,12 %
1 N - 500 kN
El tipi kuvvet ölçerler (Dinamometre)
1 N - 500 N arası
Ekstansometre
1 mm - 60 mm
TS EN ISO 9513
İngiliz fizikçi, matematikçi,
astronom, mucit, filozof ve
simyacısıdır. SI birimlerinden türetilen Newton onun adına
ithafen verilmiştir.
Newton'un başına elma düşmesiyle
yerçekimini keşfettiği yer, Cambridge
Botanik bahçesi'nde bulunuyor.
1,5 . 10-3
KUVVET, F
newton, N; 1 N = 1 kg.m/s2
Kuvvet, yaylı bir dinamometre
tarafından ölçülebilen bir büyüklüktür.
KUVVET BİRİMLERİ
ÇEVRİM TABLOSU
Kuvvet ve kütle kavramlarının birbirinden ayrılması gerekir. Önceleri,
kütle birimi olan kilogram kuvvet için
de kullanılmıştı. Daha sonra kuvvet
birimi, serbest düşme yerel ivmesinin, standart yerel yerçekimi ivmesine eşit olduğu bir yerdeki 1 kg’lık bir
kütlenin gövdesinin ağırlığı olarak
tanımlanmıştır g=9 806 65 m/s2. Bu
eski kuvvet birimi kilogram kuvvet,
kgf, veya kilopond, kp, olarak
adlandırılıyordu.
Ağırlığın bir kütle değil kuvvet olduğuna dikkat edilmelidir. Bir kuvveti,
belirli bir nesnenin ağırlığı olarak
ifade etmekten kaçınılmalıdır.
Örneğin, "50 kg’lık bir kütlenin
gövdesinin ağırlığı kuvvettir" demek
yerine "Kuvvet 490 Newtondur"
denir. Kuvvetin bir ağırlık olduğu
vurgulanmak isteniyorsa, bu halde
"Aşağıya doğru kuvvet 490
Newtondur" denir.
Dönüşüm faktörleri;
Referanslarımızın izlenebilirliği UME ve
TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlardan
sağlanmıştır.
Portatif kuvvet ölçerlerin kalibrasyonu
laboratuvarımızda yapılmaktadır.
Akreditasyon kapsamı dışındaki cihazlar ve
ölçme bölgeleri için lütfen laboratuvarlarımızla
irtibata geçiniz.
Kuvvet kalibrasyon hizmeti taşınamaz ve
yerleşik cihazlar için müşterinin iş yerinde
verilmektedir.
www.ums.com.tr
1 kgf = 1 kp ≈ 9,81 N
1 lbf (pound kuvvet) ≈ 4,45 N
8
Download