Kalite ve Çevre Politikası

advertisement
Kalite ve Çevre Politikası
Sotkon; aşağıda belirtilenlere dayalı olarak Kalite ve Çevre politikasını tanımlamaktadır:
VİZYON
Evsel katı atıkların toplanması için kamu alanları ve hizmetlerin etkinliğinde entegrasyonu sağlayarak sürekli teşvik edici
ürünler yaratan yenilikçi bir firma.
MİSYON
•
Ürün ve servislerde sürekli gelişen;
•
Yapılan işle ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere tamamıyla riayet eden;
•
Müşterilerin, iş ortaklarının, çalışanların ve hissedarların beklentilerini aşabilmek için her zaman mükemmeli arayan;
•
Hızlı ve sürdürülebilir şirket gelişimini destekleyen.
Bunlar için, şirket yönetimi ve çalışanları aşağıdakileri üstlenmektedir:
KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI
•
Bütün faaliyetlerinde maksimum yeteneklerini kullanma. Bunun için şirket uygun eğitim politikaları ile çalışanların
kişisel ve profesyonel gelişimini, gelişmiş performansa ulaşmalarını, kişisel memnuniyeti ve Kalite ve Çevre
hedeflerine ulaşmaları için destek verir;
•
Doğal orijinli yenilenebilir hammadde kullanımını maksimize ederek çevreye etkisini minimize etme. Ürünlerin
üretiminde sentetik türevlerinin kullanımını sürekli olarak minimize etme.
•
Kalite, yenilik,rekabet edebilirlik,operasyon maliyetleri, alternatif enerji kullanımı, karbon emisyonu ve dizaynda pazar
lideri olmak,
•
Şirket Kalite ve Çevre Politikasını tüm çalışanlar, iş ortakları ve toplumla beraber geliştirme.
Yönetim Kurulu NP EN ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004’e uygun olarak Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerinin etkinliğini ve
verimliliğini sürekli iyileştirme ile ilgili sorumluluğu üstlenmektedir. Bunun için sürekli gelişimin etkinliğini sağlamak adına
hedeflerin yakalanma oranını ölçmek için bir dizi güvenilir indikatörler tanımlanmaktadır.
Download