PowerPoint Sunusu

advertisement
RİZE DEVLET HASTANESİ
OPR.DR.SEÇKİN KARAOĞLU
BAŞHEKİM
HIMMS STAGE 6 SÜREÇ VE KAZANIMLAR
•
2014
2015
Açılış Tarihi
2016
2017
27/10/2011
Arsa Alanı (m2)/Kapalı
Alanı (m2)
13.887/51.901
Mevcut Yatak Sayısı
293
293
293
293
Nitelikli Yatak Sayısı
260
260
260
271
Nitelikli Yatak
Sayısı/Mevcut Yatak Sayısı
88,7
88,7
88,7
92,4
Yatak Başına Düşen Kapalı
Alan
177
177
177
177
Mevcut Servis Oda Sayısı
168
168
168
168
2014
2015
2016
2017
Toplam Poliklinik (Poliklinik +
Acil)
624.659
633.356
703.274
315.670
Acil Servis Başvuru Sayısı
225.873
231.418
247.896
113.803
%36,2
%36,5
%35,2
%36
Acilden Sevk Edilen Hasta Sayısı
878
1.102
993
345
Acilden sevk edilen hasta oranı
(Binde)
‰3,88
‰4,7
‰4
‰3,03
Yatan Hasta Sayısı
15.713
15.058
14.669
7.667
Yatan Hasta Sayısının Toplama
oranı
%2,5
%2,3
%2
%2,42
Yoğun Bakım yatak doluluk oranı
%65,2
%68
%87,2
%91
Toplam Ameliyat Sayısı
25.070
12.209
14.973
6.689
Acil Servis Başvuru Sayısının
Toplama Oranı
2014
2015
2016
2017
176.055
180.635
196.802
83.629
Dahili Servis Yatan Hasta
Sayısı
4.130
3.658
3.609
1603
Dahili Servis Hasta Yatış
Oranı
%2,34
%2,02
%1,8
%1,9
Cerrahi Servis Hasta
Müracaat Sayısı
212.850
213.707
252.075
114.686
Cerrahi Servis Yatan Hasta
Sayısı
10.909
10.696
10.324
5652
Cerrahi Servis Yatan Hasta
Oranı
%5.12
%5,0
%4,0
%4,92
Dahili Servis Hasta
müracaat Sayısı
2014
2015
2016
2017
Toplam Doğum Sayısı
1.539
1.719
1.572
670
Normal Doğum Sayısı
869
843
699
330
0
0
2
0
Sezaryen Doğum Sayısı
670
876
871
340
Primer Sezaryen Sayısı
284
380
404
154
Mükerrer Sezaryen Sayısı
386
496
467
186
Sezaryen Oranı
%43
%50,9
%55,4
%50,7
Mükerrer Sezaryen Sayısı
%25
%28
%29,7
%27,7
Primer Sezaryan Oranı
%18
%22
%25,6
%22,98
Müdahaleli Doğum Sayısı
DEVLET PERSONELİ TABLOSU
Uzman Hekim
54 Fizyoterapist
2
Pratisyen Hekim
Eczacı
Psikolog
7
6
2
1
15
23
Biyolog
Laboratuvar Teknisyeni
VHKİ
Hemşire
169 Tekniker-Teknisyen
3
Ebe
Anestezi Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
37 Sosyal Çalışmacı
12 Diyetisyen
13 Ortopedi Teknisyeni
2
2
2
Laborant
Toplum Sağlığı
Teknisyeni
Tıbbi Sekreter
ATT
Memur
3
Odiyometri teknisyeni
3
14
9
10
5
Diğer Sağlık Teknikeri
Şoför
Müdür ve Müdür Yardımcısı
Diğer
6
10
5
44
TOPLAM: 459
UZMAN HEKİM TABLOSU
Aile Hekimliği
1
Acil Tıp (Çocuk Acil Hariç)
3
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr.
6
0
0
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Genel Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
2
4
1
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
3
Göz Hastalıkları
3
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıklar
Kardiyoloji
2
4
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
3
3
3
Nöroloji
3
Plastik,Rek. ve Estetik Cerrahi
1
Radyoloji
2
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2
Üroloji
Mikrobiyoloji
3
1
Kalp Damar Cerrahisi
0
Çocuk Cerrahisi
1
Patoloji
0
Biyokimya
2
TOPLAM: 54
KURUM AYLIK GELİR TBLOSU
2014
2015
2016
2017
Gelir
Toplamı
37.499.997,88
37.577.583,71
43.886.505,96
24.129.519,04
Gider
Toplamı
38.916.291,02
43.708.877,98
53.103.633,38
26.703.113,75
STAGE 6 GELİŞİM SÜRECİ
• Değerlendirme anketi: Şubat 2014
• Stage 6 Başvuru Tarihi: Mart 2014
• Telekonferans Görüşme : Nisan 2014
• Stage6 Kabul: İstanbul Mayıs 2014
• Stage6 Belge Alma: İtalya/Roma Ekim 2014
SÜREÇ
 Komiteler Kuruldu
 Gerekli donanımlar alındı
 Süreçte yer alan personel bilgilendirme
toplantısı
 HBYS modüllerinde düzenlemeler yapıldı
 Uygulamanın yapılacağı servis seçimi
 Tüm personel bilgilendirme toplantısı
Çalışma Komitesi










Başhekim
Sağlık Hizmetler müdürü
Mali İşler Müdür Yardımcısı
Eczacı
Kalite Direktörü
Kalite Birim Sorumlusu
Bilgi İşlem Sorumlusu
Hemşire
Eğitim Hemşiresi
HBYS Firması yetkilileri
DONANIMLAR
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR
50
ACSESS POİNT
99
BARKOD YAZICI
20
BARKOD TARAYICI
16
BARKOD OKUYUCU
20
TABLET
10
OLUMSUZ ÖNYARGILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeni uygulama korkusu
İş yükü artışı
Adaptasyon zorluğu
Kontrolün zor olacağı ve elektronik işlemlere
güvensizlik
Güvenlik endişesi
Her an denetlenebileceği korkusu
Kayıtların kaybı ve adli sıkıntı
Özellikle hekimlerin ve sağlık personelin verimlilik
ve kalite denetimlerindeki olumsuz tecrübeleri
Maliyet hesabı
Hasta tepkisi
EĞİTİMLER
 Bilgi İşlem personelleri,
 Veri girişi yapan personeller,
 Hekimler, yardımcı sağlık personellerinin ve
tüm çalışanların eğitimleri yapıldı.
HBYS ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
•
•
•
•
•
•
HBYS üzerinde uyarılar oluşturuldu.
Poliklinik ve serviste doğru tetkik ve tedaviye
yönelik yönlendirmeler ve düzenlemeler
yapıldı
Hekimin yazmış olduğu ordırların dijital
ortamda girilmesi sağlandı
Konsültasyon SMS yapısı oluşturuldu.
Poliklinik kapı başı monitörlerinde, laboratuvar
kan alma ve röntgen çekim odalarında, hasta
çağrı ekranlarından sesli çağrı ve engelli
hastalara yönelik düzenlemeler yapıldı.
Yasal formların (onam) hasta dosyasına PDF
formatında eklenmesi sağlandı.
•
HEKİMLERE YÖNELİK İŞLEMLER
Hekimin yazmış olduğu ordırlar dijital ortamda girilmesi
sağlandı
•
Konsültasyon talep edilen hekimin konsültasyondan
anında haber olması için SMS sistemi aktif edildi,
konsültasyon takibi sağlandı
•
Poliklinik, servis ekranlarında uyarılar oluşturuldu
•
Sözel ordır sistemi aktive edildi
•
Nöbetçi doktor-Asıl doktor ilişkisi kuruldu
•
Mükerrer istemler önlendi
•
İlaç isteminde (Vademecum) entegrasyonu kuruldu.
ECZANE HİZMETLERİ
•
Eczacı tarafında hekimin ilaç isteminin onayı
•
İlaç bazlı barkodlama, barkod ile dağıtım
•
Yüksek riskli ilaç tanımlama
•
EHU onay yapısı kuruldu
•
Muadil ilaç ilişkisi yapısı kuruldu
•
İlaç-ilaç, ilaç-besin ilişkisi kuruldu
ECZANE DEPO HİZMETLERİ
•
İlaç, sarf ve stokların tek merkezden takibi ve
kontrolü sağlandı
•
Stokta girilmemiş ürünlerin kullanıma sunulmasının
önüne geçildi
•
Ana depo ve cep depoların denetlenebilirliği
sağlandı
•
Düzenli stok kontrolleri ile kayıp kaçak oranı
minimize edildi
HEMŞİREYE YÖNELİK İŞLEMLER
•
İlaçların her hasta için ayrı muhafaza edilmesi
•
Seyyar bilgisayar ve barkod cihazı yardımıyla hasta ilaç
•
doğrulaması ile doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman,
doğru veriliş yolu kontrolü sağlandı
Hemşirelik hizmetleri, vital bulgular ve eğitim bilgileri kayıt altına
alındı.
Laptop, Barkot okuyucu
GENEL HİZMETLER
•
DİCOM protokolü olmayan cihazlarda tarama yöntemi ile hasta
dosyasına raporlar ilişkilendirildi.
•
Mükerrer tetkik istenmesi sistem tarafından uyarılar verilerek önlendi.
•
İhtiyaç duyulduğunda önceki verilere erişim olanağı sağlandı.
•
Epikriz yazmadan ve varsa ilaç iadeleri yapmadan hastanın taburcu
edilmemesi sağlandı.
•
Servislerde mobil cihaz e-barkod desteği yapısı aktif edildi.
•
İş zekası modülü aktif edilerek anlık istatistik bilgilerinin görülmesi
sağlandı.
RÖNTGENDE PACS
•
•
•
•
•
•
•
Dijital röntgen cihazları alındı ve eskiler dijitalize edildi
Doz ve pozisyon hataları düzeldi
Hekimler çekimden kısa süre sonra kendi ekranında görebildi
Maliyet azaldı
Yanlış ve mükerrer tetkik istenmesi önlendi
Önceki tetkikleri görülebildi, film saklama ve taşıma son buldu,
istenirse CD şeklinde verildi
Arşiv ve adli vaka saklama sıkıntısı ortadan kalktı
31/91
40/91
KAZANIMLAR
• Panik değerlerde hastanın doktoruna uyarı ekranı açılması
sağlanmıştır
• Poliklinik ve servis ekranlarında hastanın önceki
muayenelerinde diyabet, alerji ,kronik hastalık tanısı varsa
uyarı vermesi sağlandı
• Yüksek riskli ilaçlarda ordır istek ekranında uyarı vermesi
sağlandı
• İlaç ilaç etkileşimi ve ilaç besin etkileşiminde ordır
ekranlarında uyarı vermesi sağlandı
• Yetkisi olmayan kullanıcıların hasta verilerine ulaşması
engellendi
• Hatalı kan transfüzyonlarının önüne geçildi
•
•
•
•
•
•
Hastanın muayene sürecinde önceki anamnez, laboratuvar
sonuçları vb. verilere ulaşılması sağlanarak hekimin doğru
kararlar vermesi sağlandı
Hekimin hastaya ayırdığı zaman arttığından tedavi kalitesi ve
memnuniyet arttı
Doğrulama yöntemi ile tedavinin doğru hastaya doğru
zamanda uygulanması sağlandı
Hasta tabelasına elle giriş engellenerek okuma yazma hataları
engellendi
Doğru hastaya doğru tedavi uygulandığı sistem tarafından
denetlenebilir hale geldi
Tedavi saatlerinin sistem üzerinden denetlenebilmesi sayesinde
hastanın kim tarafından tedavi edildiği ve zamanında tedavi alıp
almadığı izlenebilir oldu
• Klinik karar destek sistemleri ile hasta yoğunluğuna bağlı
hataların önüne geçildi
• Tekrar eden istemler engellenerek mali kazanç sağlandı
• Karar Destek Sistemleri vasıtası ile hekimlere tıbbi destek
sağlandı
• İşgücü verimliliği ve veri doğruluğu artırıldı
• Her yerden her an bilgiye erişim ile çalışan memnuniyeti
sağlandı
•
Medikal hatalar azaldı
•
Hasta bakım hizmetlerinin kalitesi arttı
•
Hastaya ayrılan vaktin artması sağlandı
•
İş zekası sayesinde anlık verilere ulaşıldı
•
Kağıt ve kırtasiye tasarrufu sağlandı
TEŞEKKÜR
EDERİZ
Download