hasta kabul hizmetleri talimatı

advertisement
HASTA KABUL HİZMETLERİ TALİMATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.TL.31
Yayın Tarihi
13.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
1.0 AMAÇ: Hastanemizde hizmet almak amacıyla gelen hastalara yardımcı olmak, sisteme girişini
yapmak, bilgilendirmek ve yönlendirmek.
2.0 KAPSAM: Poliklinik, Acil Servis, Vezne, Danışma Birimlerini ve bu birimlerde görevli personeli
kapsar.
3.0 SORUMLULAR:
sorumlu.
Bu talimatın uygulamasından kayıt kabul işlemlerini yürüten personel
4.0 FAALİYET AKIŞI:
4.1. Hastanemize sosyal güvencesi olan ve olmayan tüm hastalar kabul edilmektedir. Kayıt
sırasında vakalara, engelli-yardıma muhtaç-yaşlı hastalara öncelik tanınır.
4.2. Hastanemize muayene olmak için gelen hastalar ilgili poliklinikteki kayıt işlerinden sorumlu
bilgi işlem personeline müracaat ederler. Acil Servis’te ise bu işlemler Danışma görevlisi
tarafından yapılır. Kayıt sırasında hastanın kimliği kontrol edilerek. HBYS üzerinden
hastanın adı soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum yılı ve T.C. Kimlik Numarası
eksiksiz olarak kaydedilir ve hasta için protokol numarası verilir. Hasta bu protokol
numarası ile sırası geldiğinde muayene olur. Muayeneden sonra yatış kararı verilen hasta
için yeni bir protokol numarası hasta kabul defterine kaydedilir.
4.3. Müracaat işlemleri sırasında hastalar maliyet konusunda bilgilendirilir. Yatan ve eksik
evraklı olarak kabul edilen hastalardan ayrıca adres ve telefon bilgileri alınır. Sosyal
güvencesi olmayan ücretli hastalar da poliklinik ücretini vezneye ödedikten sonra
polikliniğe yönlendirilir. Adli vakalarla alakalı olarak hastadan herhangi bir ücret talep
edilmez, ilgili kuruma fatura edilir.
4.4. Ağır ve acil müdahaleyi gerektiren hastalar, müracaatları halinde sosyal güvencesine
bakılmaksızın derhal kabul edilir. Gereken her türlü tıbbi müdahaleler zamanında yapılarak,
işlemleri daha sonra tamamlanır.
4.5. Hastaneye muayene için tekrar gelen hastaların işlemleri, daha önce verilen protokol
numarası ile yapılır. Hastanın her gelişinde bilgi güncellemeleri yapılır.
4.6. Polikliniklere müracaat eden hastalardan yatarak tedavi edilmesine karar verilenler,
HBYS poliklinik modülü üzerinden yatış işlem yapılarak ilgili kliniğe yönlendirilir. Yatarak
tedavi edilmesine Acil Servis’ten karar verilen hastalara ilgili olarak ise; dosyasına konulmak
üzere, hastane giriş kâğıdı ve hasta tabelası düzenlendikten sonra, HBYS klinik modülü
üzerinden işlem yapılır.
5.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR :
5.1.
POL.PR.01 Poliklinik İşleyiş Prosedürü
5.2.
YÖN.PR.05 Yatan Hasta Prosedürü
Download