Enfeksiyon Kliniği için tıklayınız

advertisement
Çocukluk çağının en sık rastlanılan hastalıkları olan enfeksiyon hastalıklarında erken tanı,
erken ve doğru tedavi yaşamsaldır. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği yatan hasta
tanı, tedavi ve izlemi, poliklinik ve konsültasyon hizmetleri vermektedir. Hastane Enfeksiyon
Kontrol Komitesi çalışmaları kliniğimiz başkanlığında yürütülmektedir. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları asistanlarının enfeksiyon eğitimi ve 2010 yılından itibaren Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Yan dal eğitimi verilmektedir.
Sunulan Hizmetler:
• Enfeksiyon Hastalıkları poliklinik hizmeti
• Yataklı servis hizmeti
• Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları
• Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi başkanlığı
• Hastanede antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi ve onaylanması
• Bulaşıcı hastalıkların ilgili karantina önlemlerinin alınması çalışmaları ve çocuk olguların
yönetimi
• Pediyatri ve aile hekimliği asistanlarının enfeksiyon hastalıkları rotasyon eğitimi
• Pediyatrik Enfeksiyon Hastalıkları Yan dal eğitimi
• Hasta ve yakınlarının enfeksiyon hastalıkları ve aşılarla ilgili eğitimi
Poliklinik Hizmeti
Hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ve istenen tetkik sonuçları
poliklinik
hizmet
saatleri
içerisinde
günün
her
saatinde
değerlendirilmektedir.
Polikliniğimizde muayene olmak ve sonuç göstermek için randevu almak gerekmemektedir.
Hastanemizin Genel Polikliniği'nde ön muayene ve değerlendirmeyi gerçekleştiren doktorun
yönlendirmesi ile muayene yapılmakta, spesifik enfeksiyonların ve servisten taburcu olan
hastaların izlem ve kontrolleri yapılmaktadır. Yılda ortalama 3000'in üzerinde hastanın
muayenesi, ayaktan tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.
Klinik Hizmeti
Enfeksiyon Hastalıkları servisinde 4 özel banyolu oda ve bir adet 4 yataktan oluşan 8 hasta
odası ile toplam 18 yatak bulunmakladır. Yılda ortalama 700-800 hasla yatırılarak refakatli
olarak izlenmektedir. Çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı
hastalıklara, pnömoni, menenjit, ishal, yumuşak doku enfeksiyonları, diğer spesifik
enfeksiyonlar ve bunların komplikasyonlarına, tüberküloz, enfeksiyöz hepatit ve bağışıklık
sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara yönelik modern tıp kapsamında
yaklaşımda bulunulmaktadır.
Doktorlarımız:
Doç. Dr. Gönül Tanır
Uzman Dr. Türkan Aydın Teke
Uzman Dr. Fatma Nur Öz
Uzman Dr. Ayşe Kaman
Uzman Dr. Sevgi Yaşar Durmuş
Download