Uluslararası Ulaştırma

advertisement
Ders Profili
İşletme Bölümü / Uluslararası Ticaret Programı
Uluslararası Ulaştırma ve
Dersin Kodu : MAN386
Dersin Adı :
Lojistik
Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu
Ön Koşul: -
Katalog Tanımı:
Uluslararası fiziksel
dagıtıımın
yapısı.,
Taşıma
şekilleri,
paketleme,
işaretleme
ve
yükleme.
Belgeleme. Serbest bölgeler ve limanlar.
Lojistik. Dağıtım faaliyetlerinin birbirine
bağımlılığı; çevrenin dağıtım maliyetlerine
etkisi;
çeşitli
dağıtım
sistemlerinin
değerlendirilmesi.
Ders Kitabı/Gerekli Kaynaklar : Langley,
Coyle, Gibson, Novack, Bardi; Managing
Supply Chains: A Logistics Approach, South
Western CENGAGE Learning, 8th Edition,
2008, ISBN 0-324-66267-X
Kredi / AKTS Sayısı : (3+0+0) 3 / 6 AKTS
Detaylı Tanım : Mal ve hizmetlerin zamanında ulaştırılması ve ulaşım ağının iyi bir şekilde
tasarlanmış olması bir işletmenin başarısı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu ders kapsamında
lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zincirinin yönetimi ve planlanması ele alınmaktadır. Ders
işlenirken en çok üzerinde durulacak konular talep yönetimi, ulaştırma konuları, stok yönetimi
ve stratejik lojistik kararları. Ayrıca, uluslararası açıdan tüm bu kavramlar bir araya getirilerek
ders kapsamında tartışılacaktır.
İçerik Tasarımı : Bilgisayar Kullanımı: Ders Çıktıları: [ilişkili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]:
Öğrenciler bu dersin sonunda,
1. Tedarik zinciri yönetimi ve işlevini tanımlayabileceklerdir. [1,4]
2. Küresel tedarik zincirinde yer alan tarafları ve birbirleri arasındaki ilişkileri ifade
edebileceklerdir. [1,2,4]
3. Talep yönetimi, stok yönetimi, depo yönetimi ve ağ yönetimi gibi farklı lojistik ve tedarik
zinciri türleri arasında ayrım yapabileceklerdir. [4]
4. Ulaştırma yönetiminde yer alan önemli konuları ve farklı ulaştırma türleri arasında ayrım
yapabileceklerdir. [4]
5. Tedarik zinciri performansını değerlendirme açısından önemli ölçüleri belirtebileceklerdir.
[4,8]
6. Teadrik zinciri yönetiminde bilgiye gereksinim ve bilgi akışı konularında bilgi sahibi
olacaklardır. [4]
7. Ulaştırma ve lojistiğe ilişkin önemli hususları belirtebileceklerdir. [4,8]
Önerilen Kaynaklar: Ders İşleme Yöntemleri:
Dersler.
Değerlendirme Yöntemleri:
Devamlılık, katılım ve küçük sınavlar: 10 %
Vize Sınavı/Sınavları: 35 %
Final Sınavı: 55 %
Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Faaliyet:
Sayı:
Süre (saat) :
Toplam İş Yükü (Saat):
Ders öncesi okuma
13
3
39
Ders sonrası çalışma
13
4
48
Dersler
13
3
39
Ödevler ve sınıf çalışmaları
4
5
20
Vize sınavı
2
Final Sınavı
1
2
2
2
TOPLAM: 150 saat / 25 = 6 AKTS
Hazırlayan : Zeynep Ata
Tarih : 11.06.2010
Download