EK - 4A - Harran Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: MELİKE GÜNEŞ
İletişim Bilgileri
Adres
: Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksekokulu Hilvan/ŞANLIURFA
Telefon
Mail
:
: [email protected] /
2. Doğum Tarihi
:
3. Unvanı
: Ögretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İKTİSAT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
2006-2011
Yüksek Lisans
İKTİSAT
Bülent Ecevit Üniversitesi
2011-2013
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğretim Görevlisi
Hilvan Meslek Yüksekokulu, Harran
Üniversitesi
2014- …
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezi
 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği
6.2. Doktora Tezi
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Çeştepe, H., E.Yıldırım ve M. Bayar; “Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme ve Dış
Ticaret: Toda-Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye’den Nedensellik Kanıtları”, Akdeniz Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 27, Kasım 2013.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Bayar, Melike; “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Yunanistan”, Bülent Ecevit Üniversitesi, I. Ulusal
Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, 6-8 Eylül 2012, Zonguldak.
7.6. Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12. Aldığı Sertifikalar
 ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
 ISO OHSAS 18001 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
 ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI
 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
 ISO QUALIYT SERTIFICATION STRATEGIC MANAGEMENT
 ISO QUALIYT SERTIFICATION INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
12.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
2015-2016
İlkbahar
Dersin Adı
1. Araştırma Yön. ve
Teknikleri
2. Ekonomi (I)
3. Finans Sek.Uyg.(I)
4. Bankacılığa Giriş
5. Sigortacılığa Giriş
1. Meslek Etiği
2. Ekonomi II
3. Banka İşletmeciliği
4. Sigorta işletmeciliği
5. Finans Sek. Uygulamaları II
6. Müşteri İlişkileri Yön.
1. Uluslar arası Bankacılık
2. Uluslar arası İktisat
3. Ekonomi I
4. Araş. Yön. ve Tek.
5. Klavye Teknikleri
6. Sigortacılığa Giriş
7. Bankacılığa Giriş
8. Finans Sek. Uygulamaları
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
2
0
45
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
33
49
49
100
100
51
51
30
30
45
44
132
42
44
70
70
48
Download