adnan menderes üniversitesi aydın iktisat fakültesi maliye

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası İktisat Teorisi
Ders Kodu
İKT301
AKTS Kredi
5
Ders Düzeyi
İş Yükü
124 (Saat)
Teori
22.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Uluslararası ekonomide genel ilkeleri öğretmek.
Özet İçeriği
Faktör Donatımı ve Heckscher-Ohlin Modeli, Ticaret ve Intra Sanayi ve Ticaret, Ekonomik Büyüme ve
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri Mesaj Heckscher-Ohlin Teorileri, Neoklasik Ticaret
Teorisi, Neoklasik Ticaret Teorisi Ticaret çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Ticaret Dayanak
GirişTicaret Politikası Aletler, Ticaret Politikalarının Etkisi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Ünsal, E. (2007). Uluslararası İktisat, Ankara: İmaj Yayınevi.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Ülkeler niçin dış ticaret yapar? Hangi durumda ihracat ve ithalat yapılır: Teorik analiz
2
Teorik
Klasik dış ticaret teorileri: Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
3
Teorik
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (KÜT)(devam) İkiden fazla mallı ve ülkeli durumda KÜT
4
Teorik
Talep yönlü dış ticaret teorileri
5
Teorik
Faktör donanımları teorisi
7
Teorik
Ara Sınava Hazırlık
8
Teorik
Ara Sınavlar
9
Teorik
Faktör fiyatları eşitliği, Stolper-Samuelson teoremi, Leontief paradoksu
10
Teorik
Teklif eğrileri
11
Teorik
Modern dış ticaret teorileri
12
Teorik
Endüstri içi ticaret
13
Teorik
Endüstri içi ticaret
14
Teorik
Dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi
15
Teorik
Yoksullaştıran Büyüme
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
70
Bireysel Çalışma
12
1
2
36
Ara Sınav
1
8
1
9
Dönem Sonu Sınavı
1
8
Etkinlik
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
9
124
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Uluslararası ticaretin yarar konusunda bilgi sahibi olabilme
2
Ülkelerin mutlak ve mukayeseli avantajlarını görebilme
Program Çıktıları (Maliye)
1
İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak
muhakeme edebilme
2
Kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi teorisi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olabilme
3
Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme
ve değerlendirebilme
4
Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme
5
Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat,
maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini temel düzeyde sağlayabilme
6
Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
7
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme
8
Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme
9
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme
10
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin
ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
2/2
Download