adnan menderes üniversitesi aydın iktisat fakültesi

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası İktisat Teorisi
Ders Kodu
İKT301
AKTS Kredi
5
Ders Düzeyi
İş Yükü
124 (Saat)
Teori
19.7.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Uluslararası ekonomide genel ilkeleri öğretmek.
Özet İçeriği
Faktör Donatımı ve Heckscher-Ohlin Modeli, Ticaret ve Intra Sanayi ve Ticaret, Ekonomik Büyüme ve
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri Mesaj Heckscher-Ohlin Teorileri, Neoklasik Ticaret
Teorisi, Neoklasik Ticaret Teorisi Ticaret çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Ticaret Dayanak
GirişTicaret Politikası Aletler, Ticaret Politikalarının Etkisi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Ünsal, E. (2007). Uluslararası İktisat, Ankara: İmaj Yayınevi.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Ülkeler niçin dış ticaret yapar? Hangi durumda ihracat ve ithalat yapılır: Teorik analiz
2
Teorik
Klasik dış ticaret teorileri: Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
3
Teorik
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (KÜT)(devam) İkiden fazla mallı ve ülkeli durumda KÜT
4
Teorik
Talep yönlü dış ticaret teorileri
5
Teorik
Faktör donanımları teorisi
7
Teorik
Ara Sınava Hazırlık
8
Teorik
Ara Sınavlar
9
Teorik
Faktör fiyatları eşitliği, Stolper-Samuelson teoremi, Leontief paradoksu
10
Teorik
Teklif eğrileri
11
Teorik
Modern dış ticaret teorileri
12
Teorik
Endüstri içi ticaret
13
Teorik
Endüstri içi ticaret
14
Teorik
Dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi
15
Teorik
Yoksullaştıran Büyüme
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.7.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
70
Bireysel Çalışma
12
1
2
36
Ara Sınav
1
8
1
9
Dönem Sonu Sınavı
1
8
Etkinlik
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
9
124
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Uluslararası ticaretin yarar konusunda bilgi sahibi olabilme
2
Ülkelerin mutlak ve mukayeseli avantajlarını görebilme
Program Çıktıları (Ekonometri)
1
Ekonometrik kavramların öğrenilmesi
2
Ekonometrik model tahmin edebilme
3
Tahmin edilen ekonometrik modelin güvenilirliğini test edebilmek
4
Zaman serisi analizini öğrenme
5
Finansal varlıkların tanınması ve ekonomik birimlerin kararlarını ölçen analizlerin yapılması
6
Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilme
7
Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri
düzeyde kullanmak.
8
Para teorisi, uluslararası ticaret ve finans teorileri üzerine yapılabilecek ekonometrik uygulamalara temel olacak bilgilerin
öğretilmesi
9
Bilimsel bir alanda detaylı literatür araştırması yapabilme,topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme, yorumlayabilme
ve bulguları rapor haline getirebilme
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 19.7.2017
2/2
Download