2- dört basamaklı en büyük çift dogal sayı kaçtır?

advertisement
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
TEST- 1-Y
1.“103 080”doğal sayısının okunuşu
hangisidir?
A) on iki bin sekiz yüz
B) yüz üç bin seksen
C) bin üç yüz seksen
D) yüz üç bin sekiz yüz
2- “4,0,1,7”rakamları ile yazılabilecek 4
basamaklı en küçük doğal tek sayı
hangisidir?
A-1047
B-1074
C-4017
D-7041
3- 5 , 0 , 9 , 4 rakamları bir kez kullanılarak
yazılabilen 4 basamaklı en büyük çift doğal
sayı kaçtır?
A) 9540
B) 9504
C) 9054
D) 9044
4. 84 347 sayısında 3 rakamının bulunduğu
basamak hangisidir?
a. binler basamağı
b) yüzler basamağı
c) birler basamağı
d) onlar basamağı
5.“ altı yüz on iki bin seksen dört ”
sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir?
A) 612 084
B) 62 184
C) 612 840
D) 60 004
6. “ 734 819 ” sayısındaki 4 rakamının
basamak değeri kaçtır?
A) 400
B) 40
C) 40 000
D) 4000
Y:…..
7. 5 binlik+3 on binlik + 7birlikten oluşan
sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)otuz bin yedi yüz beş
B)otuz beş bin yedi
C)beş yüz otuz yedi bin
D)yetmiş beş bin üç
8- “Otuz bin iki yüz altı” doğal sayısı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 260
B) 30 206
C) 30 602
D) 32 006
9) 5-7-1-0 rakamları ile her rakamı bir kez
kullanmak şartıyla oluşturulabilecek en büyük
dört basamaklı tek doğal sayıyı yazınız?
A) 7510
B) 7501
C) 5710
D) 1570
10. “368 ve 472” sayılarını en yakın onluğa
yuvarlayarak topladığımızda hangi sonucu
buluruz?
A)830
B)840
C)860
D)880
11. “üç yüz on beş bin yirmi bir” sayısı
verilenlerden hangisidir?
A) 31 521
B) 315 021
C) 3 150 021
D) 31 500 021
12. “47 020” sayısının çözümlenmiş biçimi
hangisidir?
A) 47 000+20
B) 40 000+700+20
C) 4 000+7 000+20
D) 4 000+7 000+2
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 2-Y
1.Aşağıdaki örüntülerden hangisinde kuralı
bozan sayı vardır?
A)1,7,13,19,25….
B)8,16,24,32,40…..
C)6,11,16,20,25….
D)2,13,24,35,46….
2. “201 013” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İKİ YÜZ BİR BİN ON ÜÇ
B) YİRMİ BİN BİN ON ÜÇ
C) İKİ MİLYON ON BİN ON ÜÇ
D) İKİ YÜZ BİR BİN BİN ON ÜÇ
3. 482 365>437 412>438 346>415 374 hangi
sayıların yerleri değiştirilirse verilen sıralama
doğru olur?
A) 482 365 İLE 437 412
B)482 365 İLE 438 346
C)438 346 İLE 415 374
D)437 412 İLE 438 346
4. 5,3,0,7 rakamlarını birer kez kullanarak
dört basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı
en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
A.8265
B.7835
C.7610
D.6483
5. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük
sayı hangisidir?
A) 99 999
B) 9 900
C) 9 876
D) 9 870
6. Rakamları farklı beş basamaklı en küçük
sayı hangisidir?
A) 1 2345
B) 10 000
C) 10 234
D) 11 100
7.Üç basamaklı en büyük çift sayı hangisidir?
A) 999
B) 990
C) 986
D) 980
8. “20 145”sayısının onbinler basamağındaki
rakam kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9. “6 124 ” sayısındaki rakamların sayı
değerleri toplamı kaçtır?
A)10
B) 6124
C) 614
D) 13
10- Aşağıdaki sayılardan hangisinde 2 rakamının basamak değeri 20 değildir?
A- 324
B- 28
C-9820
D-152
11- “ 90 45
50 25 30 15 20 ?
örüntüsünde soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir?
A-25
B-15
C-10
D-5
12-Aşağıdaki sayılardan hangisinin rakamlarının sayı değerleri toplamı en büyüktür?
A)90 300
B)63 485
C)58 736
D)35 472
13- 4373, 2586, 3735, 4369, 2589
sayılarından en küçük ile en büyüğünün toplamı
kaçtır?
A)6942
B)7073
C)7142
D)7332
14 . 1875 sayısını en yakın onluğa ve en
yakın yüzlüğe yuvarladığımızda elde edilen
sayıların farkı kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 3-Y
1. 40 040 - 40 404 – 40 044 – 40 400
sayılarının büyükten küçüğü doğru sıralanışı
hangisidir?
A) 40 404 - 40 400 - 40 044 - 40 040
B) 40 404 – 40 044- 40 400 - 40 040
C) 40 040 - 40 044 - 40 400 - 40 404
D) 40 044 - 40 404 - 40 040 - 40 400
7- 346 sayısında 6 nın basamak değeri
ile 4 ün sayı değeri toplamı kaçtır?
A) 64
B) 46
C) 24
D) 10
2-“seksenbin üç “ sayısının yazımı hangisidir?
A)8000 003
B)800 003
C)8003
D)80 003
8- Binler basamağı3,Birler basamağı3,onlar
basamağı0,yüzler basamağı 9 olan sayı kaçtır?
A) 3309
B) 3930
C) 3903
D) 9903
3- 73 834 sayısında 3 rakamlarının basamak
değerlerinin farkı kaçtır?
A)3070
B)2970
C)3030
D)2930
9- 4567 sayısında 4 ün sayı değeri ile 5 in
basamak değeri farkı kaçtır?
A) 496
B) 1
C) 3995
D) 396
4. 3, 6, 0, 7 rakamlarını birer kez kullanarak
oluşturulabilecek en büyük tek sayı ile en
küçük çift sayının toplamı kaçtır?
A) 10 697
B) 10 689
C) 10 679
D) 10 669
10. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en
küçüğü hangisidir?
A-Yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B-Yedi yüz otuz bir bin otuz
C-Yedi yüz otuz bin on üç
D-Yedi yüz otuz bin yüz üç
5- 45 678 sayısının rakamlarının sayı
değerleri toplamı kaçtır?
A) 45 678
B) 45 000
C) 30
D) 30 000
6 - {4, 5, 6, 7} sayıları ile yazılabilen en
büyük sayı ile en küçük sayının toplamı
kaçtır?
A) 12212
B) 12221
C) 3087
D) 12200
11. 3 tane yüz binlik 4 tane binlik ve 8 tane
onluktan oluşan doğal sayı kaçtır?
A) 304008
B) 304080
C) 340080
D) 348000
12.Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en
küçüğü hangisidir?
A) Yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B) Yedi yüz otuz bir bin otuz
C) Yedi yüz otuz bin on üç
D) Yedi yüz otuz bin yüz üç
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 4-Y
1. 619 764 doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı kaçtır ?
A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
7- 276153 doğal sayısında basamak
değeri en büyük olan rakam hangisidir?
A)7
B)6
C)2
D) 1
2. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
büyük çift doğal sayıdır?
A.10 000
B. 99 998
C.99 999
D. 10 002
8. Aşağıdakilerden hangisi en büyük çift
doğal sayıdır ?
A. 10 000
B. 99 998
C. 99 999
D. 10 002
3. “71 239” doğal sayısındaki 1 ile 9’un
basamak değerlerinin farkı kaçtır?
A) 991
B) 901
C) 1991
D) 999
9. “34 542” doğal sayısının onlar basamağına
2 ekler ve binler basamağından 3 çıkartırsak
yeni sayı kaç olur ?
A. 34 362
B. 34 562
C. 31 562
D. 24 562
4. Ardışık iki sayının toplamı 127 ise büyük sayı
kaçtır?
A) 63,5
B) 63
C) 64
D) 100
5- 2, 5, 8 rakamlarını birer kere kullanarak üç
basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir?
A-)3
B-)4
C-)5
D-)6
6- “71 239” doğal sayısındaki 1 ile 9’un
basamak değerlerinin farkı kaçtır?
A) 991
B) 901
C) 1991
D) 999
10- Rakamlarının sayı değerleri toplamı 7 olan
iki basamaklı kaç tane sayı vardır?
A-)8
B-)7
C-)6
D-)5
11- Rakamları farklı dört basamaklı en büyük
sayı ile en küçük sayıların farkı kaçtır?
A-)8972
B-)8853
C-)9853
D-)8999
12. 4 – 7 – 10 - ? – 16 – 19 - ? sayı dizisinde
“?” işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmelidir?
A) 14 – 22
B) 13 – 17
C) 13 – 22
D) 15 – 22
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 5-Y
1. “Üç yüz bin yirmi beş”doğal sayısının
rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 3025
B- 300 025
C- 302 500
D- 325 00
7. "Otuz bin otuz" beş basamaklı doğal
sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A. 30 300
B. 33 003
C. 30 003
D. 30 030
2. 2453 doğal sayısında 4 ile 3 rakamlarının
yerleri değiştirilirse sayı ne kadar değişir?
A- 99 azalır
B- 99 artar
C- 98 azalır
D- 98 artar
8. "17 856" sayısındaki 7 rakamının basamak
değeri kaçtır?
A. 7000
B. 700
C. 1000
D. 7
3. “0, 2, 3, 4, 7” rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen beş basamaklı en büyük doğal sayının onlar basamağında hangi rakam
bulunur?
A- 7
B- 2
C- 4
D- 3
9. "97 984" sayısındaki 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A 900
B.90 900
C.90 000
D. 99 900
4. 91348 sayısında “1” rakamının basamak
değeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A. 10000
B. 1000
C. 100
D. 10
5. 13506 sayısındaki basamak değeri en küçük olan rakamın sayı değerini 4 arttırırsak
hangi sayıyı elde ederiz?
A. 5306
B. 13610
C. 13500
D. 13546
6. "10 050" beş basamaklı doğal sayısının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. on bin elli
B. yüz bin elli
C. on bin beş yüz
D. on bin beş
10. "25 025" sayısının sayı değerleri toplamı
kaçtır?
A. 7
B. 14
C. 25
D. 50
11. "34 542"doğal sayısının onlar basamağına
2 ekler ve binler basamağından 3 çıkartırsak
yeni sayı kaç olur?
A. 34 362
B. 31 562
C. 34 562
D. 24 562
12. "(2x100 000)+(2xl 0 000)+(4xl 000)+ (2x10)"
seklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A. 214 200
B. 224 020
C. 214 002
D. 210 420
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 6-Y
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden küçüktür?
A. 606 600
B. 606 060
C. 600 060
D. 600 006
2. Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralanmıştır. Hangisi bu sıralamayı bozmuştur?
100 001–101 010–100 010–100100–101 100–101 111
A. 100 010
B. 100 100
C. 101 010
D. 101 100
3.Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır
A. 200 020 < 200 200
B. 100 100 > 100 001
C. 500 050 > 500 000
D. 900 900 > 990 900
4. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayılar
hangi seçenekte yanlış sıralanmıştır?
A. 150 500 > 150 000 > 145 500
B. 190 090 > 190 009 > 190 000
C. 560 000 > 506 000 > 500 000
D. 100 100 > 101 100 > 100 010
5.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
küçük doğal sayıdır?
A) 99 999
B) 10 000
C) 10 101
D) 10 001
6.”Kırk bin yirmi” beş basamaklı doğal sayının rakamla yazılışı hangisidir?
A) 40 004
B) 40 404
C) 40 020
D) 40 400
7.
A)
B)
C)
D)
“Bin bir” sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
100101
1001
10001
10101
8.Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir.Bu kurala göre soru işaretinin yerine
hangi sayı gelmelidir?
1
A)
B)
C)
D)
11
8
18
15
?
25
28
16
17
9. Aşağıdaki sayılar belli bir kurala göre
dizilmiştir. ? İşaretinin yerine hangi sayı
gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
17
?
77
157
27
37
47
67
10- 505 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A- 5 yüzlük+0 birlik+5 birlik
B- 5 yüzlük+5 onluk+0 birlik
C- 5 onluk+0 birlik
D- 5 yüzlük+5 birlik+5 birlik
11- “60 047 “ sayısının okunuşu hangisidir?
a) Atmış bin dört yüz yedi
b) atmış bin dört yüz yetmiş
c) atmış bin yedi
d) atmış bin kırk yedi
12. “3 527” sayısının binler basamağında kaç
tane yüzlük vardır?
A) 20
B) 30
C) 2
D) 3
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 7-Y
1. “44 857” ile “12 485” sayılarının binler
basamağında bulunan rakamların basamak
değerleri farkı kaçtır?
A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
2. “ 800 000 + 40 000 + 5000 + 700 + 40 + 5 ”
çözümlenmiş olarak verilen sayının on binler
basamağındaki rakam kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
3. “üç yüz elli bin yüz kırk altı sayısının
binler bölüğündeki sayılar nedir?
A) 357
B) 146
C) 35
D) 350
4. Dört basamaklı en küçük tek sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)4444
B)4000
C)1000
D) 1001
7- 127 534 sayısının binler bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı ile
247 345 sayısının birler bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı arasındaki
fark kaçtır?
A- 19
B- 22
C- 21
D- 23
8- “ 4,0,8,5” rakamlarını birer kere kullanarak
yazılan 6000 den küçük en büyük sayı nedir?
A)4085
B)5408
C)8540
D)5480
9- 657 305 sayısının okunuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Altı yüz elli yedi bin üç yüz beş
B) Altı yüz elli yedi bin beş
C) Altı yüz elli yedi bin üç yüz
D) Altı yüz elli yedi bin otuz
10- Çözümlenişi: 3 yüz binlik + 4 binlik + 2
onluk olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 304 020
B) 304 200
C) 340 200
D) 342 000
5- 25 357 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 21
B)22
C)23
D) 24
11. ” 40 806” sayısının okunuşu hangisidir?
A) Dört bin sekiz yüz altı
B) Kırk bin seksen altı
C) Kırk bin sekiz yüz altı
D) Kırk bin sekiz yüz altmış
6) ■▲ ■■▲▲▲ ■■■▲▲▲▲▲
örüntüsünde 4. terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ■■■■▲▲▲▲▲▲▲
B) ■■▲▲▲
C) ■■■■▲▲▲▲
D) ■■■■■▲▲▲▲▲
12. ” 637 481” sayısının binler bölüğünde
bulunan rakamların sayı değerleri toplamı
kaçtır?
A) 7
B) 13
C) 15
D) 16
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 8-Y
1. 15 ile 20 arasındaki tek sayıların toplamı
kaçtır?
A) 36
B) 51
C) 63
D) 70
7. "34 542" doğal sayısının onlar basamağına 2 ekler ve binler basamağından 3
çıkartırsak yeni sayı kaç olur?
A. 34 362
B. 31 562
C. 34 562
D. 24 562
2. 65 384 sayısının onluğa ve yüzlüğe
yuvarlanışının toplamı kaçtır?
A)120 780
B)20
C) 120
D)130 780
8. İki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 99
B) 94
C) 90
D) 89
3- “4 , 0 ,3 , 1 “ rakamlarıyla yazılabilecek
rakamları farklı en büyük üç basamaklı sayı ile
en küçük üç basamaklı sayının toplamı kaçtır?
A) 534
B) 561
C) 560
D) 580
4. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
küçük doğal sayıdır?
A.99 999
B. 10 100
D. 10 000
C.10 001
5. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
büyük çift doğal sayıdır?
A. 10 000
B. 99 998
C. 99 999
D. 10 002
6. "10 050" beş basamaklı doğal sayısının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. on bin elli
B. yüz bin elli
C. on bin beş yüz
D. on bin beş
9. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en
küçüğü hangisidir?
A) Yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B) Yedi yüz otuz bir bin otuz
C) Yedi yüz otuz bin on üç
D) Yedi yüz otuz bin yüz üç
10- 176 953 doğal sayısında basamak
değeri en büyük olan rakam hangisidir?
A) 7
B) 6
C) 9
D) 1
11- 4- 12- 7- 21- 16-? Sayı dizisinde ?
işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 48
B) 33
C) 18
D) 11
12. "34 587" beş basamaklı doğal sayının
çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. (3x10 000)+ (4xl000) + ( 5x10) + (8xl)+(7xl)
B. (3xl0,000) + (4xl00) + (5xl00) + (8xl0)+(7xl)
C. (3xl000) + (4xl000) + (5xl00) + (8xl0)+(7xl)
D. (3x10 000)+(4xl000)+(5xl00)+ (8xl0)+(7xl)
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
TEST- 9-Y
1. “Üç yüz bin altı yüz iki” sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir?
A) 300602
B) 300002
C) 30602
D) 3000602
D:……
Y:…..
7- 8 tane onbinlik + 4 tane binlik + 5 tane
onluk + 3 tane birlikten oluşan doğal sayı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 80 530
B- 84 053
C-85 340
D- 83 450
2. Kırk beş bin kırk beş doğal sayısının
rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 045
B) 45 145
C) 45 450
D) 4 500 045
8- Dört basamaklı en büyük çift sayı ile üç
basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır?
A)9899
B)968
C)9897
D)9999
3. 6898 doğal sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark kaçtır?
A- 800
B- 600
C- 710
D- 510
9- 6 898 doğal sayısının yüzler basamağındaki
sayının basamak değeri ile onlar basamağındaki sayının basamak değeri arasındaki fark
kaçtır?
A- 800
B- 600
C- 710
D- 510
4. Üç basamaklı en büyük doğal sayının
2 fazlası, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 1003
B-1001
C-1002
D-1000
10- 248 428 doğal sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 88
B)808
C)8008
D) 8800
5- “Yetmişbin yirmi” doğal sayısının
rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 70 020
B- 7020
C- 70 200
D- 72 000
6- “43 507” doğal sayısının okunuşu, aşağıdakilerden hangisidir?
A- dörtbin üçyüz elliyedi
B-kırküçbin elliyedi
C-dörtbin beşyüz yedi
D-kırküçbin beşyüz yedi
11- 49 999 sayısından sonra gelen en
küçük beş basamaklı tek doğal sayı kaçtır?
A) 50 001
B) 49 997
C) 47 999
D) 40 709
12- Doksan bin doksan sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90 090
B) 90 900
C) 900 900
D) 900 090
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 10-Y
1- Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi
yanlıştır?
A) 56872 < 58721
B) 46870 > 38990
C) 88660 > 89200
D) 99989 > 99899
7- 127 127, 568 369, 804 326, 804 327
sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 127 127 <568 369<804 326<804 327
B) 804 327 <804 326<568 369 <127 127
C) 127 127 > 568 369 > 804 326 > 804 327
D) 568 369 < 804 326 < 804 327 <127 127
2- 8, 3, 0, 1 rakamlarıyla yazılan en büyük ve
en küçük dört basamaklı doğal sayılar arasındaki fark kaçtır?
A) 7272
B) 7201
C) 7070
D) 7072
8- 46 265 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
A) 6000
B) 7000
C) 5940
D) 5850
3- 7563 + 2347 + 267 toplamına eşit olan
sayı, dört basamaklı en büyük doğal sayıdan
ne kadar fazladır?
A) 146
B) 149
C) 164
D) 178
4- 605 rakamları birer defa kullanılarak kaç
değişik 3 basamaklı doğal sayı yazılır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
5- 604 090 sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (6x100 000) + (4x10 000) + (9x10)
B) (6x10 000) + (4x1000) + (9x10)
C) (6x10 000) + (4x100) + (9x10)
D) (6x100 000) + (4x1000) + (9x10)
6- (5 x 100 000) + (2 x 100) + (2 x 10) + (4 x 1)
şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 500 204
B) 502 204
C) 502 024
D) 500 224
9) 3a530 < 36528 olduğuna göre, a yerine
yazılabilecek rakamların toplamı kaç eder?
A) 5
B) 11
C) 15
D) 21
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden küçüktür?
A. 606 600
B. 606 060
C. .600 060
D. 600 006
11. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayılar
hangi seçenekte yanlış sıralanmıştır?
A. 150 500 > 150 000 > 145 500
B. 190 090 > 190 009 > 190 000
C. 560 000 > 506 000 > 500 000
D. 100 100 > 101 100 > 100 010
12. 200 020-300 300-100 010-100 001-300 030 -200 002
sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı
hangisidir?
A. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 010 >100 001
B. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 001 >100 010
C. 300 030 > 300 300 > 200 002> 200 020 >100 010 >100 001
D. 100 001 > 100 010 > 200 002> 200 020 > 300 030 > 300 300
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
TEST- 11-Y
1. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin
okunuşu doğrudur?
A) 524 060  beş yüz yirmi dört bin altı yüz
B) 180 005 yüz seksen bin sıfır sıfır beş
C) 902 403  dokuz yüz iki bin dört yüz üç
D) 107 002  on yedi bin iki
2. 589 483 doğal sayısında 8 rakamlarının
basamak değerleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) 80 000 – 800
B) 8000 – 8
C) 800 – 80
D) 80 000 - 80
D:……
Y:…..
7- “ 147 283 ” doğal sayısındaki 7 yerine 6 rakamını yazdığımızda sayının değeri ne olur?
A) 1 azalır
B) 10 azalır
C) 1 000 azalır
D) 100 azalır
8-
76 -72 – 68 – 64 – 60 -? – 52 - 48
Yukardaki sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir
A- 58
B-56
C- 62
D- 64
3. Yüz binler basamağı 4, binler basamağı 7,
yüzler basamağı 2 ve birler basamağı 9
olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 47 209
B) 407 209
C) 4729
D) 400 709
9- Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüge
yuvarlandığında 2800 sayısı değildir?
A-2750
B-2799
C-2771
D-2749
4. 3, 7, 0, 8 rakamlarını birer kez kullanarak
oluşturulan en küçük doğal sayıdaki “7”rakamının basamak değeri kaçtır ?
A) 7
B) 70
C) 700
D) 7000
binler bölüğündeki rakamlar farkı kaçtır?
5. 91 348 sayısındaki “1” rakamının
basamak değeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A. 10000
B. 1000
C. 100
D. 10
6- “Üç yüz altı bin doksan” doğal sayısının
rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 360 090
B) 306 900
C) 306 090
D) 306 009
10- 460 351 doğal sayısındaki birler bölüğü ve
A-109
B-110
C-119
D-111
11- “ 234 508” sayısının birler bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı, binler
bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından
kaç fazladır?
A- 3
B) 4
C- 5
D) 6
12. “ 800 000 + 0 + 5000 + 700 + 40 + 5 ”
çözümlenmiş olarak verilen sayının on binler
basamağındaki rakam kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 7
D) 0
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
D. 76 531
TEST- 12-Y
1- 3-7-4-9 rakamlarıyla oluşturulabilecek en
büyük doğal sayıyı, en yakın yüzlüğe yuvar-larsak
hangi sayı olur ?
A.9700
B.9740
C.9800
D.9750
2– 51.789 sayısının basamak değeri en
küçük olan rakam kaçtır?
A–1
B–8
C–5
D–9
3) ■▲, ■■▲▲▲ , ■■■▲▲▲▲▲ ,…….
örüntüsünde 4. terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) ■■■■▲▲▲▲▲▲▲
B) ■■▲▲▲
C) ■■■■▲▲▲▲
D) ■■■■■▲▲▲▲▲
4. 560 301 sayısında 6 sayısının basamak
değeri kaçtır?
A) 600
B) 60 000
C)600 000
D) 60
5. 3 yüz binlik+5 on binlik+0 binlik+6 yüzlük
+3 onluk+ 1birlik
şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?
A) 35 631
B) 305 631
C) 35 630
D) 350 631
6. 6 - 3 – 7 – 1 - 5 rakamlarını birer kez
kullanarak yazabileceğimiz beş basamaklı en büyük
sayı kaçtır?
A. 76 315
B. 65 731
C. 76 513
7. 58 925 sayısının en yakın yüzlüğe
yuvarlanmış hali kaçtır?
A) 58 900
B) 58 100
C) 58 000
D) 59 000
8. 854 442 doğal sayısında tekrar edilen 4
rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A.1 044
B. 12
C.8
D.1 440
9. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin
okunuşu doğrudur?
A) 524 060  beş yüz yirmi dört bin altı yüz
B) 180 005 yüz seksen bin sıfır sıfır beş
C) 902 403  dokuz yüz iki bin dört yüz üç
D) 107 002  on yedi bin iki
10. 613 933 doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların, sayı değerleri toplamı kaçtır
A) 10
B) 100
C) 1 000
D) 15
11. Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı
en küçük doğal sayıdır?
A) 99 999
B) 10 000
C) 10 101
D) 10 001
12. 589 493 doğal sayısında 9 rakamlarının
basamak değerleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) 9 000 – 900
B) 9 000 – 90
C) 900 – 90
D) 90 000 - 90
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
TEST- 13-Y
1 . 321 874 sayısını en yakın onluğa
yuvarladığımızda elde edilen sayı kaçtır?
A) 321 800
B) 321 870
C) 321 880
D) 321 900
2. “147 520” sayısının çözümlenmiş biçimi
hangisidir?
A) 1000+400+70+5+2 +0
B) 100 000+4000+700+50+20 +0
C) 100 000+40 000+7 000+500+20 +0
D) 100 000+40 000+7 000+500+20 +0
3. 1540 >15540 eşitsizliğinde  yerine
yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 21
B) 13
C) 6
D) 30
4. 3A530 < 36530 eşitsizliğinde “A” yerine
kaç tane rakam yazabiliriz?
A) 5
B) 1
C) 4
D) 6
5. Aşağıdaki örüntüde 3.adım aşağıdakilerden hangisi ile devam etmelidir?
..………
1.adım 2.adım 3.adım
A)
B)
C)
D)
4.adım
6. "348 017" sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A. (300 000)+(40 000)+(800) +(l0)+(7)
B. (300 000)+(40000)+(8000) + (l0)+(7)
C. (300 000)+(4000)+(800) +(40)+(7)
D. (30 000)+(40 000)+(8000) +(l0)+(7)
7- 357 sayısının rakamlarının basamak değerleri
toplamı ile sayı değerleri toplamı farkı nedir ?
A) 342
B) 345
C) 354
D) 372
8- 758 246 sayısındaki onlar ve onbinler
basamağındaki rakamlar yer değiştirirse yeni
sayı nasıl değişir?
A) 9990 artar
B) 9890 artar
C) 9980 azalır
D) 9990 azalır
9. "Otuz bin otuz" beş basamaklı doğal
sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A. 30 300
B. 33 003
C. 30 003
D. 30 030
10. "17 856" sayısındaki 7 rakamının
basamak değeri kaçtır?
A. 7000
B. 700
C. 1000
D. 7
11. "97 984" sayısındaki 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A 900
B.90 900
C. 90 000
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
D. 99 900
Y:…..
c)atmış bin yedi
d)atmış bin kırk yedi
TEST- 14-Y
1. "25 025" sayısının sayı değerleri toplamı
kaçtır?
A. 7
B. 14
C. 25
D. 50
2. Aşağıdaki sayı örüntüsünde 4.adımda kaç
üçgen çizilmelidir?
……..
1.adım
2.adım
3.adım
4.adım
A) 12 üçgen
B) 13 üçgen
C)14 üçgen
D) 16 üçgen
3. 403 090 sayısının okunuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Kırk üç bin dokuz
B. Dört yüz üç bin doksan
C. Kırk üç bin doksan
D. Dört yüz bin üç yüz doksan
4-“seksenbin üç “ sayısının yazımı hangisidir?
A)8000 003
B)800 003
C)8003
d)80 003
5- 73 834 sayısında 3 rakamlarının basamak
değerlerinin farkı kaçtır?
A)3070
B)2970
C)3030
D)2930
6-“60 047 “ sayısının okunuşu hangisidir?
a)Atmış bin dört yüz yedi
b) atmış bin dört yüz yetmiş
7- yirmibir bin üç” sayısının rakamla gösterilişi
hangisidir?
A.213
B. 2103
C. 2130000
D. 21003
8. 936 478 sayısındaki 6 ve 7 rakamlarının
basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. 13
B. 670
C. 6700
D. 6070
9.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
küçük doğal sayıdır?
A.99 999
B. 10 100
C. 10 000
D.10 001
10.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en
büyük çift doğal sayıdır?
A.10 000
B. 99 998
C.99 999
D. 10 002
11. "10 050" beş basamaklı doğal sayısının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A. on bin elli
B. yüz bin elli
C. on bin beş yüz
D. on bin beş
12. "Otuz bin otuz" beş basamaklı doğal
sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A. 30 300
B. 33 003
C. 30 003
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
D. 30 030
Y:…..
B) 10 689
C) 10 679
D) 10 669
TEST- 15-Y
1. Basamak değerleri 5, 600, 80, 30 000 olan
sayı hangisidir?
A) 30 685
B) 5 683
C) 56 830
D) 36 085
2.
?
Yukarıdaki örüntüde soru işaretli yere gelmesi gereken
şekildeki mavi kare sayısı kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 16
3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 400 sayısına
daha yakındır?
A) 3 392
B) 3 425
C) 3 418
D) 3 385
4. 1875 sayısını en yakın onluğa ve en yakın
yüzlüğe yuvarladığımızda elde edilen
sayıların farkı kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
5. 40 040 - 40 404 – 40 044 – 40 400
sayılarının büyükten küçüğü doğru sıralanışı hangisidir?
A) 40 404 - 40 400 - 40 044 - 40 040
B) 40 404 – 40 044- 40 400 - 40 040
C) 40 040 - 40 044 - 40 400 - 40 404
D) 40 044 - 40 404 - 40 040 - 40 400
6. 3, 6, 0, 7 rakamlarını birer kez kullanarak
oluşturulabilecek en büyük tek sayı ile en küçük
çift sayının toplamı kaçtır?
A) 10 697
7. "17 856" sayısındaki 7 rakamının
basamak değeri kaçtır?
A. 7000
B. 700
C. 1000
D. 7
8. "97 984" sayısındaki 9 rakamlarının
basamak değerleri toplamı kaçtır?
A 900
B.90 900
C. 90 000
D. 99 900
9. 762 < A< 896 < B < 987 sıralamasında
A yerine gelebilecek en büyük çift sayı ile B yerine
gelebilecek en küçük çift sayının toplamı kaçtır?
A) 1792
B) 1791
C) 1789
D) 1749
10. "25 025" sayısının sayı değerleri
toplamı kaçtır?
A. 7
B. 14
C. 25
D. 50
11- bir basamaklı en büyük dogal sayı ile iki
basamaklı en küçük dogal sayının toplamı
kaçtır?
A-1
B-11
C-9
D-19
12- üç basamaklı en büyük dogal sayı ile iki
basamaklı en büyük dogal sayının farkı kaçtır?
A-90
B-900
C-1
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
D-899
TEST- 16-Y
1- üç basamaklı en küçük tek dogal sayı ile bir
basamaklı en büyük çift dogal sayının toplamı
kaçtır?
A-109
B-110
C-1008
D-18
2- dört basamaklı en büyük çift dogal sayı
kaçtır?
A-1000
B-9999
C-9998
D-9996
3- iki basamaklı en büyük çift dogal sayı kaçtır?
A-98
B-96
C-10
D-95
4- 25 243 sayısının birler bölüğündeki
rakamların toplamı kaçtır?
A-9
B-14
C-19
D-16
5- 25 243 sayısının binler bölüğündeki
rakamların toplamı kaçtır?
A-14
B-7
C-3
D-16
6- 15 423 sayısının yüzler basamağındaki
sayının basamak değeri kaçtır?
A-200
B-400
C-500
Y:…..
D-300
15423 sayısının binler basamağındaki sayının
basamak değeri ile onlar basamagındaki sayının
basamak değerleri toplamı kaçtır?
7-
A-4020
B-5003
C-5400
D-5020
8-
15423 sayısının
binler basamağındaki sayının
basamak değeri ile yüzler basamagındaki sayının
basamak değerleri farkı kaçtır?
A-5400
B-4400
C-4600
D-9600
9- 12053 sayısının binler basamağındaki
sayının sayı değeri ile yüzler basamagındaki
sayının basamak değerleri farkı kaçtır?
A-2050
B-48
C- 3
D-1950
10- 44444 sayısında sayı değeri en büyük
olan basamak hangisidir?
a-eşit
b-binler b
c-onbinler b.
d-yüzler b.
11- 12345 sayısında basamak değeri en
büyük olan basamak hanğisidir?
A-5
B-4
C-1
D-3
12- okunuşu (on iki bin üç ) olan sayı
hangisidir?
A-12003
B-123
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
C-1023
D-1210003
TEST- 17-Y
1- 25620, 25619,26601 sayılarını büyükten
küçüge doğru sıralanışı hangisidir?
A-25620>25619>26601
B-25619>25620>26601
C-26601>25619>25620
D-26601>25620>25619
2- 54…67<54468 sıralamanın doğru
olması için kutuya yazılacak en büyük rakam
kaç olmalıdır?
A-9
B-7
C-3
D-5
3- 657..8<65788 sıralamanın doğru olması
için kutuya yazılacak en büyük rakam kaç
olmalıdır?
A-8
B-7
C-9
D-1
4- 1,0,4,7 rakamlarını kullanarak oluşturabilecegimiz en büyük tek dogal sayı hangisidir?
A-7041
B-7401
C-7410
D-4107
5. "34 542" doğal sayısının onlar basamağına
2 ekler ve binler basa¬mağından 3 çıkartırsak
yeni sayı kaç olur?
A. 34 362
B. 31 562
C. 34 562
D. 24 562
6. "34 587" beş basamaklı doğal sayının
çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. (30 000)+ (4000) + ( 50) + (8)+(7)
D:……
Y:…..
B. (30,000) + (400) + (500) +
(80)+(7)
C. (3000) + (4000) + (500) + (80)+(7)
D. (30 000)+(4000)+(500)+ (80)+(7)
7. "(2x100 000)+(2xl 0 000)+(4xl 000)+ (2x10)"
seklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A. 214 200
B. 224 020
C. 214 002
D. 210 420
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden küçüktür?
A. 606 600
B. 606 060
C. .600 060
D. 600 006
9. Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralanmıştır. Hangisi bu sıralamayı bozmuştur?
100 001–101 010–100 010–100100–101 100–101 111
A. 100 010
B. 100 100
C. 101 010
D. 101 100
10- 2, 5, 8 rakamlarını birer kere kullanarak üç
basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir?
A-)3
B-)4
C-)5
D-)6
11. 138 - □ > 38 ifadesinde □ yerine gelecek
en büyük doğal sayı nedir?
A) 89
B)99
C)100
D) 101
12-Rakamlarının sayı değerleri toplamı 7 olan
iki basamaklı kaç tane sayı vardır?
A-)8
B-)7
C-)6
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
D-)5
TEST- 18-Y
1.Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A. 200 020 < 200 200
B. 100 100 > 100 001
C. 500 050 > 500 000
D. 900 900 > 990 900
2. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayılar hangi
seçenekte yanlış sıralanmıştır?
A. 150 500 > 150 000 > 145 500
B. 190 090 > 190 009 > 190 000
C. 560 000 > 506 000 > 500 000
D. 100 100 > 101 100 > 100 010
3. 200 020-300 300-100 010-100 001-300 030 -200 002
sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı
hangisidir?
A. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 010 >100 001
B. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 001 >100 010
C. 300 030 > 300 300 > 200 002> 200 020 >100 010 >100 001
D. 100 001 > 100 010 > 200 002> 200 020 > 300 030 > 300 300
4.
4 – 7 – 10 - ? – 16 – 19 - ?
sayı dizisinde “?” işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmelidir?
A) 14 – 22
B) 13 – 17
C) 13 – 22
D) 15 – 22
5. “Üç yüz bin yirmi beş”doğal sayısının
rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 3025
B- 300 025
C- 302 500
D- 325 00
6. 2453 doğal sayısında 4 ile 3 rakamlarının
yerleri değiştirilirse sayı ne kadar değişir?
A- 99 azalır
B- 99 artar
C- 98 azalır
D- 98 artar
7. “0,2,3,4,7” rakamlarını birer kez
kullanarak yazılabilen beş basamaklı en büyük
doğal sayının onlar basamağında hangi rakam
bulunur?
A- 7
B- 2
C- 4
D- 3
8. 236>2?5 sayı ilişkisinin doğru olabilmesi
için soru işaretinin yerine yazılabilecek en
büyük sayı kaçtır?
A) 3
B)4
C)5
D) 1
9. "348 017" sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
(3x100 000)+(4xl 0 000)+(8xl 00) +(lxl0)+(7xl)
(3xl00 000)+(4xl0000)+(8xl000) + (lxl0)+(7xl)
(3x100 000)+(4xl 000)+(8xl 00) +(4xl0)+(7xl)
(3x10 000)+(4xl 0 000)+(8xl 000) +(lxl0)+(7xl)
10. 4, 7, 6, 0, 3, 9 rakamları bir defa kullanılarak
yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A,
B.
C.
D.
976 430
976 340
976 304
976 403
11- 276153 doğal sayısında basamak
değeri en büyük olan rakam hangisidir?
A)7
B)6
C)2
D) 1
12) 4- 12- 7- 21- 16-? Sayı dizisinde ?
işareti yerine hangi sayı gelmelidir?
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
A)48
B)33
C)18
D)11
TEST- 19-Y
1. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en
küçüğü hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Yedi yüz otuz bir bin üç yüz
Yedi yüz otuz bir bin otuz
Yedi yüz otuz bin on üç
Yedi yüz otuz bin yüz üç
2. 654< a eşitsizliğinde a en az kaç olabilir?
A) 653
B) 654
C) 655
D) 656
D:……
Y:…..
B) 14
C) 15
D) 16
7. Birler bölüğü 238, binler bölüğü 27 olan
sayı kaçtır?
A) 23827
B) 27238
C) 270238
D)238027
8.Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en
küçüğü hangisidir?
A) Yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B) Yedi yüz otuz bir bin otuz
C) Yedi yüz otuz bin on üç
D) Yedi yüz otuz bin yüz üç
3. a<12 ve b<56 ise a+b en çok
kaç olabilir?
A) 66
B) 67
C) 68
D) 69
9. (3764,3680,3810,3750) Yanda verilen
sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 3680<3750<3764<3810
B. 3750<3764<3810<3680
C. 3764<3750<3680<3810
D. 3810<3764<3680<3750
4. 37159 sayısının onlar ve binler basamağındaki rakamları yer değiştirirse sayı nasıl
değişir?
A) 1980 artar
B) 1980 azalır
C) 360 artar
D) 1998 artar
10.Aşağıdaki yuvarlamalardan hangisi
doğrudur?
A. 84=80
6212=6200
B. 96=90
1270=1300
C. 66=70
1210=1200
D. 51=60
5473=5500
5. Dört basamaklı en büyük çift sayı ile
üç basamaklı en küçük tek sayının farkı
kaçtır?
A) 9897
B) 9898
C) 9899
D)10099
6. 572 965 sayısının on binler ve yüzler
basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
A) 13
11.”Dört yüz beş bin yüz dört” sayısının
rakamla yazılışı hangisidir?
A) 405014
B) 400504
C) 405104
D) 450014
12.”140 041” sayısının okunuşu hangisidir?
A) Yüz dört bin kırk bir
B) Yüz kırk bin kırk bir
C) Yüz bin dört yüz kırk bir
D) Yüz dört bin dört yüz bir
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
C) 22
D) 23
TEST- 20-Y
1.”68 403” sayısının çözümlenmiş şekli
hangisidir?
A) (6x10 000)x(8x1 000)x(4x100)x(3x1)
B) (6x1000)+(8x100)+(4x10)+(3x1)
C) (6x10000)+(8x1000)+(4x100)+(3x1)
D) (6+10000)x(8+1000)x(4+100)x(3+1)
7. 64 > a ise a yerine gelebilecek en küçük
doğal sayı kaçtır?
A) 65
B) 64
C) 63
D) 62
2. ‘840 173’ sayısındaki 4 rakamının
basamak değeri kaçtır?
A. 4 000
B.40
C.400
D.40 000
8. İki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 99
B) 94
C) 90
D) 89
3. ‘10 707’ sayısının yazıyla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.Bin yedi yüz
B.On bin yedi yüz yedi
C.Yüz yedi
D.Yüz bin yedi yüz yedi
4. Hangi sayıyı onluğa yuvarladığımızda 40
olmaz?
A) 40
B) 42
C) 44
D) 45
5. 36 ile 84 arasında kaç doğal sayı vardır?
A) 47
B) 48
C) 49
D) 50
6. a+b=23 eşitliğinde a ve b birer sayma
sayısıdır. Buna göre a sayma sayısı en fazla
kaç olur?
A) 15
B) 20
9. 9,5,2,8,4 rakamlarını birer kez kullanarak
oluşturulabilecek beş basamaklı en büyük
çift sayınının birler bölüğünün sayı değerleri
toplamı kaçtır?
A) 22
B) 11
C) 9
D) 7
10. 7B 6B5 doğal sayısı beş basamaklı bir
doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 22 ise
“B” yerine hangi rakam yazılmalıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
11. 125 ile 709 arasında kaç tane doğal sayı
vardır?
A) 583
B) 583
C) 585
D) 586
12) Kırk beş bin kırk beş doğal sayısının
rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 045
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
B) 45 145
C) 45 450
D) 4 500 045
D:……
Y:…..
C) (6x10 000) + (4x100) + (9x10)
D) (6x100 000) + (4x1000) + (9x10)
TEST- 21
1) 49 999 sayısından sonra gelen en küçük
beş basamaklı tek doğal sayı kaçtır?
A) 50 001
B) 49 997
C) 47 999
D) 40 709
7) (5 x 100 000) + (2 x 100) + (2 x 10) + (4 x 1)
2) Doksan bin doksan sayısının rakamlarla
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90 090
B) 90 900
C) 900 900
D) 900 090
8) 127 127, 568 369, 804 326, 804 327
sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 127 127 <568 369<804 326<804 327
B) 804 327 <804 326<568 369 <127 127
C)127 127 > 568 369 > 804 326 > 804 327
D)568 369 < 804 326 < 804 327 <127 127
3) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi
yanlıştır?
A) 56872 < 58721
B) 46870 > 38990
C) 88660 > 89200
D) 99989 > 99899
şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 500 204
B) 502 204
C) 502 024
D) 500 224
9) 46265 sayısındaki 6 rakamlarının
basamak değerleri farkı kaçtır?
A) 6000
B) 7000
C) 5940
D) 5850
4) 8, 3, 0, 1 rakamlarıyla yazılan en büyük ve
en küçük dört basamaklı doğal sayılar
arasındaki fark kaçtır?
A) 7272
B) 7201
C) 7070
D) 7072
10) 3a530 < 36528 olduğuna göre, a yerine
yazılabilecek rakamların toplamı kaç eder?
A) 5
B) 11
C) 15
D) 21
5) 605 rakamları birer defa kullanılarak kaç
değişik 3 basamaklı doğal sayı yazılır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
11) Çözümlenmiş şekli
(5 x100 000) + (4 x10 000) + (3 x100) + (5 x1)
olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5431
B) 54 301
C) 540 305
D) 504 351
6) 604 090 sayısının çözümlenmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (6x100 000) + (4x10 000) + (9x10)
B) (6x10 000) + (4x1000) + (9x10)
12) 36 < a < 125 sıralamasında aşağıdaki
doğal sayılardan hangisi a yerine getirilemez
A) 100
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
B) 42
C) 81
D) 12
D:……
Y:…..
A) 90 000
B) 9 000
C) 90
D) 9
TEST- 22
1) 8a3a5 beş basamaklı doğal sayısınndaki
a’ların basamak değerlerinin toplamı 2020
olduğuna göre a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7) Basamaklarındaki rakamları birbirinden
farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı
kaçtır?
A) 1 000
B) 1 023
C) 1234
D) 4321
2. 10 ile 25 arasında kaç tane doğal sayı
vardır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
8) 38  n  54 olduğuna göre, n yerine
yazılabilecek kaç tane çift doğal sayı vardır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
3) 20705 doğal sayısındaki binler basamağını
üç artırıp yüzler basamağını beş eksiltirsek sayı
kaç olur?
A) Yirmi üç bin iki yüz beş
B) Yirmi bin iki yüz beş
C) Yirmi üç bin yedi yüz beş
D) Yirmi bin beş yüz beş
9) 47m92m sayısındaki m’lerin sayı
değerleri toplamı 0 ise, basamak değerleri
toplamı kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 100
4) 70586 sayısındaki 7 ile 5 yer değiştirilirse
sayı ne kadar değişir?
A) 19800 artar
B) 19800 azalır.
C) 1980 artar.
D) 1980 azalır.
10 “Yetmişbin yirmi” doğal sayısının
rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir?
A- 70 020
B- 7020
C- 70 200
D- 72 000
5) 368 + 1097  a eşitsizliğini sağlayan en
büyük a doğal sayısı kaçtır?
A) 1406
B) 1464
C) 1465
D) 1466
11“43 507” doğal sayısının okunuşu,
aşağıdakilerden hangisidir?
a- dörtbin üçyüz elliyedi
b-kırküçbin elliyedi
c-dörtbin beşyüz yedi
d-kırküçbin beşyüz yedi
6) Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile
dört basamaklı en büyük doğal sayının farkı
kaçtır?
1248704 sayısının binler basamagındaki
rakamın basamak degeri kaçdır?
A-8
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
B-800
C-8000
D-80
TEST- 23
1. 4. 3, 7, 0, rakamlarını birer kez kullanarak
yazılan en küçük doğal sayının “4” rakamının
basamak değeri kaçtır?
A) 10
B) 40
C) 400
D) 4
2. 956 < 9 456 eşitsizliğinde  yerine
yazıla-bilecek rakamların toplamı kaçtır?
A)10
B) 5
C) 6
D)35
3. 5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanarak
yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek doğal
sayı kaçtır?
A) 86 205
B) 82 605
C) 86 520
D) 68 205
4.
644028, 654792, 654520, 653604
doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru
sıraladığımızda üçüncü sırada hangi sayı olur?
A) 654520
B) 653604
C) 654792
D) 644028
5. 997 075 sayısının binler bölüğündeki
rakamların
toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali
hangisidir?
A) 20
B) 30
C) 10
D) 40
6. 1, 3, 4, 7 rakamlarını birer defa kullanarak
yazıla-bilecek dört basamaklı en küçük çift sayı
D:……
Y:…..
en yakın yüzlüğe yuvarlandığın da
elde edilecek sayı kaçtır?
A) 3100
B) 3200
C) 1300
D) 1400
7. ”Dört yüz beş bin yüz dört” sayısının
rakamla yazılışı hangisidir?
A) 405014
B) 4100510004
C) 405104
D) 40051004
8. Yüzler basamağındaki rakam 4, binler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamın iki
katı, onlar basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan beş fazla, birler basamağındaki
rakam yüzler basamağındaki rakamdan üç eksik
olan sayı kaçtır?
A) 8 491
B) 2 493
C)9 481
D) 4 918
9. 604 090 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) (600 000) + (40 000) + (90)
B) (60 000) + (4000) + (90)
C) (60 000) + (400) + (90)
D) (600 000) + (4000) + (90)
10. Aşağıdaki doğal sayılar belli bir kurala
göre dizilmiştir. Bu kural hangi sayı ve şekille
devam ettirilmelidir ?
……
1.ADIM
2.ADIM
3.ADIM
A-
B-
C-
D-
4.ADIM
11. 8,7,0,2 rakamlarını birer kez kullanarak
yazıla-bilecek 8000 büyük, dört basamaklı en
küçük çift doğal sayı kaçtır?
A) 8 720
B) 8 270
C) 8 702
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
7.
D) 8 072
Y:…..
4 yüz binlik+3 on binlik+0 binlik+5 yüzlük +2
onluk+ 8 birlik
şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?
A) 430 528
B) 430 50028
C) 43 528
D) 43 500208
TEST- 24
1.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin
okunuşu yanlıştır?
A) 524 060  Beş yüz yirmi dört bin atmış
B) 180 005 Yüz seksen bin beş
C) 902 403  Dokuz yüz iki bin dört yüz üç
D) 107 200  On yedi bin iki
2. 193 083 doğal sayısında 3 rakamlarının
basamak değerleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) 30 000 – 300
B) 3000 – 3
C) 300 – 30
D) 30 000 - 30
3- Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın
yüzlüğe yuvarlandığında 5400 sayısı olmaz?
A- 5 450
B- 5 449
B- 5 371
D- 5 350
4- “123 655” sayısının birler bölüğündeki
rakamların sayı değerleri toplamı, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri
toplamından kaç fazladır?
A- 10
B) 16
C- 5
D) 6
5. “ 600 000 + 30 000 + 0 + 500 + 90 + 7
” yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının
on binler basamağındaki rakam kaçtır?
A) 9
B) 3
C)6
D) 0
6- 2,0,6,5,9 rakamlarıyla yazılabilecek en
büyük tek doğal sayıyı,en yakın yüzlüğe
yuvarlarsak hangi sayı olur ?
A.96 300
B. 96 200
C.96 500
D. 96 600
8. ‘’121 344 ‘’ sayısını en yakın onluğa
yuvarladığımızda elde edilen sayı kaçtır?
A) 121 350
B) 121 300
C) 121 400
D) 121 340
9. “347 205” sayısının çözümlenmiş biçimi
hangisidir?
A) 30000 +4000 +700 +20 +0+5
B) 300.000 +40.000+7000+200+0+5
C) 300.000 +4000 +700 +200+0+5
D) 300.000 +40.000+7000+20 +0+5
10. 5140 >51740 eşitsizliğinde 
yerine yazılabilecek rakamların toplamı
kaçtır?
A) 22
B) 17
C) 15
D) 21
11. Aşağıdaki örüntüde 4.adım aşağıdakilerden hangisi ile devam etmelidir?
1.adım
2.adım
………….
3.adım
4.adım
A)
B)
C)
D)
12. 7B 400 < 74 400 eşitsizliğinde “B”
yerine kaç tane rakam yazabiliriz?
A) 0
B) 1
C) 4
D) 3
13. Yüzler basamağındaki rakam 6, binler
basamağındaki rakam yüzler basamağındaki
rakamdan iki fazla, onlar basamağındaki rakam
yüzler basama-ğındaki rakamdan bir eksik,
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
birler basamağındaki rakam yüzler
basama-ğındaki rakamın yarısı olan sayı kaçtır
?
A) 8 672
B) 2 673
C) 8 763
D) 8 673
TEST- 25
1. Aşağıdaki doğal sayılar belli bir kurala göre
dizilmiştir. Bu kural 3.adımda hangi sayı ve
şekille devam ettirilmelidir ?
…………..
1.ADIM
A-
2.ADIM
B-
3.ADIM
C-
4.ADIM
D-
Y:…..
5. Aşağıdakilerden hangisi altı
basamaklı en küçük tek doğal sayıdır?
A) 999 999
B) 100 000
C) 100 101
D) 100 001
6. 5,1,0,2 rakamlarını birer kez kullanarak
yazılabilecek 5000 den büyük, dört basamaklı
en küçük çift doğal sayı kaçtır?
A) 5210
B) 5021
C) 5012
D) 5120
7.
2. 2, 3, 5, 0 rakamlarını birer kez
kullanarak yazılan en küçük doğal sayının “2”
rakamının basamak değeri kaçtır?
A) 200
B) 20
C) 2000
D) 2
3. 979 905 sayısının binler bölüğündeki
rakamların toplamının en yakın onluğa
yuvarlanmış hali hangisidir?
A) 20
B) 30
C) 10
D) 40
4. Onlar basamağındaki rakam 4, binler
basama-ğındaki rakam onlar basamağındaki
rakamın iki katı, yüzler basamağındaki rakam
onlar basamağındaki rakamdan beş fazla, birler
basamağındaki rakam onlar basamağındaki
rakamdan üç eksik olan sayı kaçtır?
A)8 941
B) 8 493
C)9 481
D) 4 918
Yukarıdaki saatte 65 dakika sonra,saat kaçı
gösterir?
A) 10:05
B) 09:65
C) 10:65
D)11:05
8.
50 449, 54 044, 54 050, 50 494, 54 049
doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru
sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 50 494> 50 449> 54 044> 54 049> 54 050
B) 50 449> 50 494> 54 050> 54 049> 54 044
C) 54 050> 54 049> 54 044> 50 494> 50 449
D) 54 049> 50 044> 54 050> 50 449> 50 494
9- Aşağıdaki saatlerden hangisi öğleden
sonrayı göstermektedir?
A) 11:15
B) 14:45
C) 09:30
D)10:07
10- Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız?
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
3 saat
=…………dakika
1 saat 5 dakika
=………….dakika
120 dakika
=…………..saat
2 dakika 25 saniye =………….saniye
D:……
Y:…..
6- Aşağıdaki karşılaştırmalardan
hangisi doğrudur?
A-5421<5689
B-6432>6438
C-2765>2890
D-3547<3539
TEST- 26
1- Aşağıdaki sayıları rakamla yazınız.
Otuz altı bin kırk sekiz=………………………………….
Yedi yüz yirmi beş bin üç yüz altmış=………………….
Dokuz yüz iki bin yedi=…………………………………..
Sekiz yüz kırk bin=………………………………………..
2- Aşağıda 1,4,0,5 rakamları kullanılarak
dört basamaklı sayılar oluşturulmuştur.
Verilen sayıları doğru şekilde eşleştirin?
En küçük doğal sayı
5401
En küçük çift doğal sayı
1054
En büyük tek doğal sayı
1540
2000’den küçük en büyük çift sayı
1045
3- 76 804 sayısındaki 8 ve 4 rakamlarının
basamak degerlerinin farkı kaçtır?
A-760
B-786
C-796
D-794
4- 76 804 sayısındaki 6 ve 8 rakamlarının
basamak degerlerinin toplamı kaçtır?
A-14
B-68
C-6800
D-680
5- 905<…….< 986 boş burakılan yere
gelebilecek en küçük ve en büyük doğal
sayıların toplamı kaçtır?
A-1890
B-1892
C-1891
D-1895
7- 781 735 sayısında tekrarlanan sayıların
basamak değerleri toplamı kaçtır?
A-70700
B-700070
C-70700
D-707070
.
8 Aşağıdaki doğal sayılar belli bir kurala göre
dizilmiştir. Bu kural hangi sayı ve şekille
devam ettirilmelidir ?
………
1.ADIM
A-
2.ADIM
B-
3.ADIM
C-
4.ADIM
5.ADIM
D-
9. Yüzler basamağındaki rakam 2, binler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan iki
fazla, onlar basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan bir eksik, birler basamağındaki
rakam yüzler basamağındaki rakamın iki katı olan
sayı kaçtır ?
A) 4 214
B)2 414
C)4 241
D) 4 412
11. 746 > 7546 eşitsizliğinde  yerine
yazılabi-lecek en küçük rakam kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 9
önderyerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 SAYILAR
D:……
Y:…..
12. 5,8,6,0,2 rakamlarını birer kez kullanarak
yazıla-bilecek 7000 küçük, beş basamaklı en
büyük tek doğal sayı kaçtır?
A) 28 605
B) 68 520
C) 86 205
D) 68 205
6A+B=36 ve B+20=A ise
kaçtır?
A-8
B-6
C-10
D-9
B
7. 762 < A< 896 < B < 987 sıralamasında A
yerine gelebilecek en büyük çift sayı ile B yerine
gelebilecek enküçük çift sayının toplamı kaçtır?
A) 1792
B) 1791
C) 1789
D) 1749
8- a> 7+4 eşitsizliğini sağlayan en küçük “a”
doğal sayısı nedir ?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
9- 357 sayısının rakamlarının basamak değerleri
toplamı ile sayı değerleri toplamı nedir ?
A) 342
B) 345
C)372
D)375
önderyerlikaya
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards