DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

advertisement
ömçİŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ - EKONOMİ BÖLÜMÜ
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ
EKON 122-EKONOMIYE GİRİŞ II: Ders Çizelgesi
Öğretim Elemanları
İletişim Bilgileri
Asistanlar
Ofis Saatleri
Ders Tanımı:
: Yenal SÜREÇ (1), (2), Natiga BAĞZIBAĞLI (3), (4)
: [email protected], [email protected]
: Gizem UZUNER (1), (3); Halef ASIM (2), (4)
: Dr. Yenal Süreç (BE283) Salı 10:30-11:30–Çarşamba 10:30- 12:30
Natiga Bağzıbağlı (BE215) Pazartesi 10:30- 11:30- Salı 10:30-11:30
Bu ders,
hukuk fakültesi öğrencilerine ekonomi biliminin temel
makroekonomik kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle milli
gelir tespiti, enflasyon, işsizlik, para piyasası, ekonomik büyüme ve kalkınma
ile dış ticaret gibi makroekonomik konuları, sorunları ve politika araçlarını
incelemektedir.
Dersin Amacı: İktisada Giriş II dersinde öğrenciye temel makroekonomik konuları analitik
çerçevede tanıtmak ve günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik olayları daha iyi
anlayarak makro düzeyde analiz edebilmelerine yardımcı olmayı
hedeflemektedir. Ders kapsamında, çağdaş makroekonomik ve güncel konuların
anlaşılabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla gereken becerilerin geliştirilmesi
ve analitik çerçevede değerlendirme yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.
Ders Kitabı : İKTİSADA GİRİŞ, Zeynel Dinler, 21. Basım
DERS İÇERİĞİ: Ders içeriğinin haftalık programı
Hafta
1
Tarihler
Konular
Bölümler
20 -24
Temel Makroekonomik Kavramları Tanıma
Şubat 2017
- Temel Ekonomik Hedefler
- Makroiktisadın Bileşenleri
2
27 Şubat – Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri ve Milli Gelirle
3 Mart 2017 ilgili kavramlar
3
4
6 – 10
Mart 2017
13-17
Mart 2017
Kesimler arası akımlar GSYİH, GSMH, MG
Harcama ve Gelir Yöntemi ile Hesaplama
Milli Gelirle ilgili diğer kavramlar
Milli Gelir ve Ekonomik Refah
Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim, Tasarruf
Ve Yatırım Fonksiyonları:
- Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve Yatırımlar
- Tam İstihdam, Enflasyonist/Deflasyonist Açık
Milli Gelir ve Fiyatların Genel Düzeyi: Toplam Talep
ve Toplam Arz
- Kısa Dönemde Milli Gelir ve Fiyatlar Genel
Düzeyi Arasındaki İlişki (Toplam Talep ve
Toplam Arz)
Milli Gelir ve Fiyatların Genel Düzeyi: Toplam Talep
ve Toplam Arz
-
35
Kısa Dönem Denge
Toplam Arz ve Toplam Talep Eğrilerinde
1
36
38
38
5
6
7
20 – 24
Mart 2017
27 – 31
Mart 2017
3–7
Nisan 2017
8 -19
Nisan 2017
10
24 -28
Nisan 2017
11
2–5
Mayıs 2017
12
8 – 12
Mayıs 2017
13
15 – 18
Mayıs 2017
14
22 – 26
Mayıs 2017
30 Mayıs –
12 Haziran 2017
Kaymalar
Uzun Dönem Mill Gelir ve Fiyatlar Genel
Düzeyi İlişkisi
Paranın Özellikleri, Para Çeşitleri ve Emisyon Rejimleri
- Paranın Tanımı ve Fonksiyonları
- ParaÇeşitleri
Paranın Makro Ekonomideki Rolü
- Para Talebi ve Para Arzı
- Denge Faiz Haddi
Paranın Makro Ekonomideki Rolü
- Likidite Tuzağı
- Denge Faiz Haddinin Değişmesi
Paranın Değer sorunu: Para Miktarı ve Fiyatlar Düzeyi
- Keynesin Gelir ve Harcama Teorisi
- Monetarist Miktar Teorisi
Merkez Bankasının Para Arzını Kontrölü: Para Politikası
Araçları
- Para politikasını Yürüten Organ: Merkez Bankası
- Para Politikasının Araçları
ARA SINAV
39
Enflasyon
- Enflasyonun Tanımı ve Dereceleri
- Enflasyonun Nedenleri ve Türleri
- Enflasyonun Etkileri
İstihdam ve İşsizlik
- İstihdam ve İlgili Kavramlar
- İşsizlik ve Türleri
- İşsizlikle Mücadele Politikaları
Ekonomik Hayattaki Konjonktürel Dalgalanmalar
- Tarihteki Konjonktürel Dalgalanmalar
- Konjonktür Devresi ve Aşamaları
- Konjonktürel Dalgalanmaların Nedenleri
Ekonomik İstikrar Politikaları: Keynesyen Maliye ve
Monetarist Para Politikaları
- Maliye Politikası Olarak Aracı Olarak Bütçe
- Resesyonda ve Enflasyonda İzlenecek Maliye
Politikaları
- Maliye Politikası Yöntemleri
- Monetarist Para Politikası
Dış Ticaret Teorisi
- Klasik Dış Ticaret Teorileri ve Yeni Teoriler
- Dış Ticaret Hadleri ve Az Gelişmiş Ülkeler
Dış Ticaret Politikası
- Hükümetlerin Dış Ticarete Müdahale Nedenleri
- Dış Ticarete Müdahale Araçları
43
FİNAL SINAVI
2
40
40
41
42
44
45
46
48
49
Not Dağılımı:
Derse Katılım
Kısa Sınavlar
Ara Sınav
Final Sınavı
%5
%20
%35
%40
Kısa Sınav: Kısa sınavların tarihleri ve kapsamları bir hafta önceden öğrenciye duyurulmaktadır.
Kısa sınavlar için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacaktır. Dönem içerisinde en az üç kısa
sınav yapılması planlanmaktadır.
Derse Devam ve Katılım: Üniversite kurallarına göre derse devam zorunludur. Derse katılım,
öğrencinin derste sorulan sorulara cevap vererek, sorular sorarak derse aktif katılımı
beklenmektedir. Toplam ders saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler derse
katılım notundan sıfır alırlar. Toplam ders saatlerinin %30’undan fazlasına devam etmeyen
öğrencilere ara ve final sınavına katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın ‘NG’ notu verilir.
Problem Çözme Saatleri: Haftada bir dersin asistanı tarafından yapılacak olan problem saati
uygulaması ders içeriklerini pekiştirmeyi, kavramsal ve analitik problem çözümü yöntemlerini
öğretmeyi amaçlamaktadır. Problem saatlerinde çözülecek sorular öğrencilere bir hafta önceden
bildirilecektir.
3
Download