Sınıf Yönetiminin Temelleri

advertisement
Zaman Yönetimi
Dr. Berna Bridge
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Zaman Yönetimi Kavramı
En değerli hazinemiz, malvarlığımız zamandır.
Zaman soyut bir kavramdır. Ancak temel bir
kaynaktır. Herkes için eşit dağıtılmıştır.
Zamanımızı etkin geçirmek günümüzde önemli
bir yönetim becerisi olarak görülmektedir.
Bir gün - 86400 saniye
Zamanımızı etkin kullanabiliyor muyuz?
Öğrencilerimize bu konuda eğitim verebiliyor
muyuz?
Geri getirebiliyor muyuz?Ödünç alabiliyor
muyuz?
Öğretmenin kişisel zaman yönetimi
Bugünkü başarımız geçmişte zamanı nasıl
kullanabildiğimizin sonucudur.
Bugünü yaşarken geleceği planlarız, yaratırız.
Geçmiş, gelecek, bugün birbirine bağlıdır.
Yaşamımızı iyi planlamalıyız.
Geçmişe çok odaklanmadan, yalnızca bugüne
düşünmeden, geleceği de düşünerek yaşamak
başarı getirir.
Değişik yaklaşımlar
Kendini toparla yaklaşımı-yaşamdaki
düzensizliği düzene çevir. İyi bir sistem
oluştur.
Savaşçı yaklaşımı-çok yoğun bir iş ortamı
içinde bulunanlar verimli ve bağımsız
çalışabilme amacıyla zamana sahip çıkma
üzerine odaklanır.
Hedef yaklaşımı-Uzun, orta, kısa vadeli
planlama, hedef belirleme, kendini motive
etme üzerine odaklanır.
ABC yaklaşımı-Önceliklerin sıralanması,
değerlerin belirlenmesi
Sihirli araç yaklaşımı-doğru aracı kullan,
örneğin bilgisayar, ajanda...
Kendini akıntıya bırak yaklaşımı-yaşamın
doğal uyumuna dönme yaklaşımı, doğanın
akışında uyum vardır anlayışı, geleneksel
zaman yönetimine pek yakın değil
İyileştirme yaklaşımı-mükemmeliyetçi kişiler
her şeyi en ince ayrıntısına kadar yönetmeye
çalışırlar. Bu açıdan oluşan psikolojik ve
sosyolojik yetersizliği iyileştirmeye odaklanır
Öğretimsel zamanın yönetilmesi
Kişisel zamanını iyi yöneten öğretmen kendini
daha fazla geliştirebilir.
Öğretmen sınıfta öğretimsel zamanı iyi
öğretmelidir.
Derse uygun bir biçimde başlamalı,
öğrencilerin öğrenmesi için konuya yeterli
zamanı ayırmalı, uygun bir biçimde
bitirmelidir.
Ders içeriğinin güçlüğüne göre dersin ritmi
ayarlanmalıdır.
Bekleme süresi 3 ile 10 saniye arası olmalıdır.
Öğretmen sınıfın genel durumunu dikkate
almalıdır.
Derse başlama
Derse iyi başlamalı, gürültü varsa beklemeli,
beklenen dakika sayısı tahtaya yazılmalı ve
tenefüste telafisi yapılmalıdır.
Öğretmen derse hazırlı ve motive gelmeli,
özel sorunları derse taşımamalı, bir ders ve
daha öncesi anlattıklarını anımsamalı,
programlı ve planlı olmalıdır.
Kötüve bir başlangıç olumsuz bir öğrenme
iklimi oluşturur.
Derse güleryüzle ama disiplinli başlamak
gerekir.
Geç gelenlerden geç kağıdı istenmelidir, geç
kalma kabul edilir bir davranış olmamalıdır.
Ders esnasında
Önce verilen ödev denetlenmeli, üzerinden
geçilmeli, anlaşılmayan bölümleri öğretmen tekrar
açıklamalıdır.
Daha sonra bir önceki dersin kısa bir özeti
verilmelidir.
Daha sonra yeni konu eski konuyla
bağlantılandırılarak ve örneklerle anlatılmalıdır.
Dersin sonunda
Dersin bitimine beş dakika kala o ders
anlatılan konu özetlenmeli, konuyla ilgili
ezbere dayanmayan, öğrenmeyi desteleyici
20-30 dakikalık ödev verilmeli, verilen ödevin
tüm öğrenciler tarafından bilinmesi için ödev
tahtaya yazılmalı ve bir kutu içine alınmalıdır.
Egzersiz ya da problem çözümü yoksa yeni
konuyu kitaptan okuma ya da tekrar ödevi
verilebilir.
Öğrenciler için bireysel zaman oluşturma
Ders esnasında oluşturmak olası değilse
tenefüste öğrencinin anlamadıı konuda ona
yardımcı olunmalıdır.
Ders esnasında öğrenciyle bireysel ilgilenmek
uğruna diğer öğrenciler ihmal edilmemeli ve
gürültülü bir ortama izin verilmemelidir.
Ancak diğerleri bireysel çalışma yaparken
öğrencilere tek tek zaman ayırmalıdır.
Download