5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2

advertisement
Adı:
Soyadı:
No:
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
………………………………………İLKÖĞRETİM OKULU
5 – A SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
PUAN:
A) Aşağıdaki dini simgeler ile açıklamaları eşleştiriniz. (5 puan)
1- Minare
(.… ) Ramazan ayında kılınan namaz
2- Teravih (…. ) istekleri Allah’a iletmek
3- Kur’an
(…. ) İslam dininin kutsal kitabı
4- Dua
(…. ) Caminin ezan okunan yüksek ve sivri bölümü,
5-Hilal
( … ) Islam dininin sembolü.Minarelerin ucunda bulunan ay şekli.
B-) Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.(5 Puan)
(Salih Amel zekat ibadet
sünnet
- farz )
1- )İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve
davranışa ,…………………………….. denir.
2- )……….………… Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek , buyruklarını yerine getirmek ve
yasaklarından kaçınmaktır.
3-) Allahın Kuran’da kullarından kesinlikle yapmasını istediği iş ve davranışlara
…………….………denir.
4-) Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara
……………….……..denir.
5-) Zengin olanların,sahip oldukları mal ve paranın 1/40’ını ihtiyacı olan kimselere vermesine
………………… denir.
C -) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanların başına “Y “
yazınız ( 10 puan )
1-( ) Nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir ve yaptıklarımızı görmektedir.
2-( ) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına da yapmamalıyız.
3-( ) Engellilere yardımcı olmak, sıkıntılarını paylaşmak toplumsal görevlerimizdendir
4-( ) Allahın, bizlere verdiği nimetlere en güzel teşekkür; O’na inanmak ve ibadet
etmektir.
5-(
) İslam Dininde ibadetler sadece namaz, oruç, hac ve zekâtla sınırlıdır. Başka ibadet
yoktur.
6-( ) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı Ona şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
7-( ) Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
8-(
) Beni, ailemi, canlı ve cansız her seyi yaratan güç, Allah’tır.
9- ( ) Eğer Allah’tan başka ilahlar olsaydı, evrende büyük bir karışıklık olurdu.
10-( ) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kâbe’yi ziyaret ederler
1
D- ) Aşağıdaki soruları dikkatle okuyup doğru seçeneği işaretleyin ( Her soru 4
puan 20x 4=80 Puan
1-)İbadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yemek, içmek gibi
şeylerden uzak durmaya ne ad verilir?
A) Hac
B) Zekat
C) Oruç
D) Namaz
2-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah’ta
bulunur?
A) İşitme B) Görme C) Konuşma D) Yaratma
3-)Allah'ın kesin bir dille yapmamızı istediği davranışlara ne denir?
A)Vacip
B)Sünnet
C)Farz
D)Nafile
4-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi sünnettir?
A) oruç tutmak
B) namaz kılmak
C) Temiz ve güzel giyinmek
D) zekat vermek
5-)Evrendeki varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür?
A) insanın akıllı bir varlık olduğuna
C) insanın araştıran bir varlık olduğuna
B) her şeyi yaratan bir yaratıcının varlığına
D) insanin gücünün sinirli olduğuna
6-) Allah’ın yaptığımız her şeyi görmesi davranışlarımızı nasıl etkiler?
A) Allahın gördüğünü düşünerek davranışlarımıza dikkat ederiz.
B) Yalnız olduğumuz zaman dilediğimizi yaparız.
C)Arkadaşlarımızın arkasından rahatlıkla konuşabiliriz.
D) Bize emanet edilen çantanın içine bakabiliriz.
7-) Camilerin bahçesinde abdest alınan yere ne denir?
A) Minare
B) Şerefe C) Şadırvan D) Mahfi
8-) "Minare" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) ezan
B) dua
C) selamlaşma
D) şükür
9-) Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek
nasıl bir temizliktir?
A)Çevre temizliği
B)Kalp temizliği
C)Elbise temizliği
D)Beden temizliği
2
10 - )Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir?
A)Helal
B)Haram
C)Farz
D)Sevap
11- )Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler
için ne denir?
A)Düzenbaz B)Kıskanç
C)Ahlâklı
D)Misafirperver
12-) Aşağıdakilerden hangisi, duanın özelliklerinden değildir?
A) Dua ile Allah’a dileklerimizi iletiriz.
C) Dua ile Allah’a yakınlık kurarız.
B) Dua yoluyla Allah’la iletişim kurarız.
D) Sadece kendimiz için dua ederiz.
13- Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden değildir?
A) minare
B) minber
C) mihrap
D) mescit
14-) ‘’ Haftada bir Cuma var.
Yılda iki bayram var.
Affedilir günahlar;
Müminler yapar onu.’’
Yukarıdaki şiirde hangi ibadetten bahsedilmiştir?
A) oruç tutmak
B) zekat vermek
C) namaz kılmak
D )kurban kesmek
15-)Namaz günde kaç vakit kılınmaktadır?
A)2
B)3
C)4
D)5
16-)Aşağıdaki görselde namaz kılan çocuk ne yapmaktadır?
A)Secde
B)Rüku
C)Kiyam
D)Kiraat
17-)Hangi davranışı gerçekleştirdikten sonra “Amin” dememiz daha doğru olur?
A) Ezandan sonra
B) Yemekten sonra
C) Duadan sonra
D) Sohbetten sonra
18-)Güneşin batıp akşam oluşuyla orucun sona erdiği zamana ne denir?
A) İmsak
B) İftar
C) Sahur
D) Mukabele
3
19-)Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan güzel iş ve davranışlara Salih amel denir.
Buna göre hangisi Salih amel olamaz?
A) Namaz kılmak
C)Hayvanları ve doğayı korumak
B)İnsanlara güler yüzlü davranmak
D) israf etmek
20 ) Dört öğrencinin davranışları aşağıda verilmiştir.
Furkan: Annem hastalanmıştı. Onun çabuk iyileşmesi için dua ettim.
Serkan: Ağabeyim sınavı için çok çalıştı ve sonra Allah’a dua etti.
Tuğçe: Uzak bir ülkede deprem olmuştu. Çocuklar evsiz kalmıştı. Onları koruması için Allah’a
dua ettim.
Güliz: Yazılıya çalışmadım ama iyi not almak için çok dua ettim.
Hangi öğrencinin davranışı yanlıştır?
A) Furkan
B) Serkan
C) Tuğçe
D) Güliz
……………. ……………..
5 / A Sınıfı Öğretmeni
14.)Aşağıdaki dini simgeler ile açıklamaları eşleştiriniz. (5 puan)
1- Minare
(.… ) Ramazan ayında kılınan namaz
2- Teravih (…. ) istekleri Allah’a iletmek
3- Kur’an
(…. ) İslam dininin kutsal kitabı
4- Dua
(…. ) Caminin ezan okunan yüksek ve sivri bölümü,
5-Hilal
( … ) Islam dininin sembolü.Minarelerin ucunda bulunan ay şekli.
8- Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.(10 P)
(Salih Amel zekat ibadet
sünnet
- farz )
4
2- )İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş
ve davranışa ,…………………………….. denir.
2- )……….………… Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek , buyruklarını yerine getirmek
ve yasaklarından kaçınmaktır.
3-) Allahın Kuran’da kullarından kesinlikle yapmasını istediği iş ve davranışlara
…………….………denir.
4-) Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara
……………….……..denir.
5-) Zengin olanların,sahip oldukları mal ve paranın 1/40’ını ihtiyacı olan kimselere
vermesine ………………… denir.
1-( ) Nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir ve yaptıklarımızı
görmektedir.
2-(
) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına da yapmamalıyız.
3-(
) Engellilere yardımcı olmak, sıkıntılarını paylaşmak toplumsal
görevlerimizdendir
4-( ) Allahın, bizlere verdiği nimetlere en güzel teşekkür; O’na inanmak ve ibadet
etmektir.
5-(
) İslam Dininde ibadetler sadece namaz, oruç, hac ve zekâtla sınırlıdır.
Başka ibadet yoktur.
6-(
) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı Ona şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
7-(
)
Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
8-( ) Beni, ailemi, canlı ve cansız her seyi yaratan güç, Allah’tır.
9- ( ) Eğer Allah’tan başka ilahlar olsaydı, evrende büyük bir karışıklık olurdu.
10-( ) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kâbe’yi ziyaret
ederler
1) Aşağıdakilerden hangisini yaptığımızda ibadet etmiş olmayız?
5
A) Güler yüzlü olmak.
B) Kur’an okumak.
C) Kötülüğe engel olmak.
D) İftira atmak
5) Haftada bir Cuma var.
Yılda iki bayram var.
Affedilir günahlar;
Müminler yapar onu.
Yukarıdaki şiirde hangi ibadetten bahsedilmiştir?
A) oruç tutmak
B) zekat vermek
C) namaz kılmak
D) kurban kesmek
12) Sabırlı olmayı öğreten ibadet hangisidir?
A) Namaz kılmak.
B) Oruç tutmak.
C) Zekât vermek.
D) Kurban kesmek.
13) Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için
yapılmaktadır?
A) Hz. Ebubekir
B) Mimar Sinan
C) Hz. Muhammed
D) Mevlana
6
7) Dört öğrencinin davranışları aşağıda verilmiştir.
Mustafa: Annem hastalanmıştı. Onun çabuk iyileşmesi için dua ettim.
Serdar: Ağabeyim sınavı için çok çalıştı ve sonra Allah’a dua etti.
Leyla: Uzak bir ülkede deprem olmuştu. Çocuklar evsiz kalmıştı. Onları koruması için Allah’a
dua ettim.
Melih: Yazılıya çalışmadım ama iyi not almak için çok dua ettim.
Hangi öğrencinin davranışı yanlıştır?
A) Melih
C) Serdar
B) Leyla
D) Mustafa
8) Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Yüce Allah kendisine yapılan duaları kabul eder.
B) Dua ederken sadece kendimiz için dua etmeliyiz.
C) Allah’a güzel adlarını anarak dua etmeliyiz.
D) Toplu olarak da dua edilir.
17- Cuma ve bayram namazlarında imamın yaptığı konuşmaya ne ad verilir?
A) Mescit
B) Minber
C) Hutbe
D) Mihrap
18- Hangi davranışı gerçekleştirdikten sonra “Amin” dememiz daha doğru olur?
A) Ezandan sonra
B) Yemekten sonra
C) Duadan sonra
D) Sohbetten sonra
19- Kimlerin oruç tutması farz değildir?
A) Hastaların ve yolcuların
B) Ergenlik çağına girmiş çocukların
C) Aklı yerinde olanların
D) Sağlıklı olanların
20- Aşağıdakilerden hangisi beş vakit namazdan biri değildir?
A) Yatsı namazı
B) Öğle namazı
C) Cuma namazı
D)Akşam namazı
21- 1 Uzun yolculuğa çıkan bir yakınımıza nasıl dua edersek daha doğru olur?
A) Hayırlı yolculuklar
B) Allah yardımcın olsun
C) Kolay gelsin
D) Hayırlı günler
7
22- Ramazan ayında yatsı namazından sonra tek başına veya camide, diğer insanlarla birlikte kılınan
namaza ne denir?
A) Cuma Namazı
B) Bayram Namazı
C) Vitir Namazı
D) Teravi Namazı
23- Ne zaman dua edilir?
A) Ramazanda B) Bayramda C)Cumada D) Her zaman
24- Güneşin batıp akşam oluşuyla orucun sona erdiği zamana ne denir?
A) İmsak
B) İftar C) Sahur
D) Mukabele
25- İbadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yemek, içmek gibi şeylerden
uzak durmaya ne ad verilir?
A) Hac
B) Zekat
C) Oruç
D) Namaz
1) Aşağıdakilerden hangisini yaptığımızda ibadet etmiş olmayız?
A) Güler yüzlü olmak.
B) Kur’an okumak.
C) Kötülüğe engel olmak.
D) İftira atmak.
1)Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan güzel iş ve davranışlara Salih amel denir.
Buna göre hangisi Salih amel olamaz?
a) Namaz kılmak
b)İnsanlara güler yüzlü davranmak
c)Hayvanları ve doğayı korumak
d) israf etmek
2) Aşağıdakilerden hangisi, duanın özelliklerinden değildir?
A) Dua ile Allah’a dileklerimizi iletiriz.
B) Dua yoluyla Allah’la iletişim kurarız.
C) Dua ile Allah’a yakınlık kurarız.
D) Sadece kendimiz için dua ederiz.
7)Aşağıdaki görselde namaz kılan çocuk ne yapmaktadır?
a)Secde
8)Namaz günde kaç vakit kılınmaktadır?
a)2
b)3
c)4
b)Rüku
c)Kıyam d)Kıraat
d)5
14.)Aşağıdaki dini simgeler ile açıklamaları eşleştiriniz.
(10 puan)
1- Minare (.… ) Vaaz verilen yer
2- Minber (…. ) istekleri Allah’a iletmek
8
3- Kürsü
4- Dua
5- Mihrap
(…. ) İmamın namaz kıldırdığı yer.
(…. ) Cuma namazlarında Hutbe okunan yer
(…. ) ezan okunan yer
3-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.
C)Tırnaklarımızı kesmeliyiz.
B)Elbiselerimizi temiz tutmalıyız
D)Çöplerimizi yere atmalıyız.
10-) Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri
ziyaret etmesine ne denir?
A) Zekat
B) Hac
C) Oruç
D) Fitre
8- Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.(10 P)
(Salih Amel - zekat - ibadet - sünnet - farz )
3 İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı yararlı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve
davranışa ,…………………………….. denir.
4 ……….………… Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek , buyruklarını yerine getirmek ve
yasaklarından kaçınmaktır.
5 Allahın Kuran’da kullarından kesinlikle yapmasını istediği iş ve davranışlara
…………….………denir.
6 Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara
……………….……..denir.
7 Zengin olanların,sahip oldukları mal ve paranın 1/40’ını ihtiyacı olan kimselere
vermesine ………………… denir.
1. (__) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kâbe’yi ziyaret
ederler.
2. (__) Anne ve babaya saygı göstermek farzdır.
3. (__) İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız.
4. (__) Evreni oluşturan varlıklar düzensiz islerler.
5. (__) Bütün canlılara hayat veren güç doğadır.
8. (__) Unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz.
9. (---)Cuma namazı beş vakit namazlardan biri değildir
10.(---)Müslümanların toplandıkları, namaz kıldıkları ve bilgilendikleri yere cami denir
9
Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi
yazınız. (8 Puan)
1. (……) Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek için her yıl Kâbe’yi ziyaret
ederler.
2. (……) Anne ve babaya saygı göstermek farzdır.
3. (……) İbadetlerimizi yalnızca Allah rızası için yaparız.
4. (……) Evreni oluşturan varlıklar düzensiz işlerler.
5. (……) Bütün canlılara hayat veren güç doğadır.
6. (……) Beni, ailemi, canlı ve cansız her şeyi yaratan güç, Allah’tır.
7. (……) Eğer Allah’tan başka ilahlar olsaydı, evrende büyük bir karışıklık olurdu.
8. (……) Unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz.
( ) Nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir ve yaptıklarımızı görmektedir.
(
) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına da yapmamalıyız.
( ) Hz. Muhammed, misafirlerine bizzat kendisi hizmet etmeyi severdi.
( ) Engellilere yardımcı olmak, sıkıntılarını paylaşmak toplumsal görevlerimizdendir
( ) Allahın, bizlere verdiği nimetlere en güzel teşekkür; O’na inanmak ve ibadet etmektir.
( ) İslam Dininde ibadetler sadece namaz, oruç, hac ve zekâtla sınırlıdır. Başka ibadet yoktur.
( ) Allah’ın verdiği nimetlerden dolayı Ona şükretmek amacıyla ibadet ederiz.
( ) Hz. Muhammed savurgan biriydi.
( ) Hz. Muhammed sevinçli ve üzüntülü anlarında hep ailesinin yanında olurdu.
( ) Her resmin bir ressamı olduğu gibi bu evrenin de bir Yaratıcısı vardır.
10
Download