5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2

advertisement
Adı:
Soyadı:
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT İBRAHİM ER İLKÖĞRETİM OKULU
5. SINIF DİN KÜL. AHL. BİL. 1.DÖNEM 2.YAZILISI
1) Aşağıdakilerden hangisini yaptığımızda ibadet etmiş
olmayız?
A) Güler yüzlü olmak.
29/12/2014
PUAN:
7) Dört öğrencinin davranışları aşağıda verilmiştir.
Mustafa: Annem hastalanmıştı. Onun çabuk iyileşmesi
için dua ettim.
Serdar: Ağabeyim sınavı için çok çalıştı ve sonra Allah’a
dua etti.
B) Kur’an okumak.
C) Kötülüğe engel olmak.
Leyla: Uzak bir ülkede deprem olmuştu. Çocuklar evsiz
kalmıştı. Onları koruması için Allah’a dua ettim.
D) İftira atmak.
2) Allah’ın Kur’an’da kullarından kesinlikle yapmalarını
istediği iş ve davranışlara ne denir?
Melih: Yazılıya çalışmadım ama iyi not almak için çok
dua ettim.
Hangi öğrencinin davranışı yanlıştır?
A) Farz
B) Vacip
A) Melih
B) Leyla
C) Sünnet
D) Cennet
C) Serdar
D) Mustafa
3) Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi vaciptir?
8) Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Günde beş vakit namaz kılmak.
A) Yüce Allah kendisine yapılan duaları kabul eder.
B) Ramazan ayında oruç tutmak.
B) Dua ederken sadece kendimiz için dua etmeliyiz.
C) Kurban kesmek.
C) Allah’a güzel adlarını anarak dua etmeliyiz.
D) Zekat vermek.
D) Toplu olarak da dua edilir.
4) Neden ibadet yapıyoruz?
A) Allah’ın rızasını kazanmak için
9) Aşağıda verilenlerden hangisi Salih amel olan bir
davranış değildir?
B) Çevremizdekilerin sevgisini kazanmak için
A) Çevremizdeki insanlarla iyi geçinmemek.
C) Allah’a şükretmek için
B) Ağaç dikmek.
D) Allah’ın buyruğuna uymak için
C) Birbirimize güler yüz göstermek.
D) Birbirimize selam vermek.
5) Haftada bir Cuma var.
Yılda iki bayram var.
Affedilir günahlar;
Müminler yapar onu.
10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yaptığı
dualardan olamaz?
Yukarıdaki şiirde hangi ibadetten bahsedilmiştir?
A) oruç tutmak
A) Rabbim! Bizlerden rahmet iyiliğini esirgeme.
B) Allah’ım! Tembellikten ve kötülükten sana sığınırım.
B) zekat vermek
C) Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a
şükürler olsun.
C) namaz kılmak
D) Allah’ım! Beniz tez zamanda zengin et.
D) kurban kesmek
11) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinin
seçkin özelliklerinden değildir?
6)
A) Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert
davranılırdı.
B) Hz. Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başa
kakılırdı.
Yukarıdaki resimde caminin bir bölümü verilmiştir. Bu
bölümün adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) mihrap
B) minare
C) şadırvan
D) minber
C) Hz. Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkilerine
önem verilirdi.
D) Hz. Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı.
19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12) Sabırlı olmayı öğreten ibadet hangisidir?
A) Namaz kılmak.
B) Oruç tutmak.
C) Zekât vermek.
D) Kurban kesmek.
13) Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum
Haftası etkinlikleri kimin doğum günü için yapılmaktadır?
A)Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.
B)Elbiselerimizi temiz tutmalıyız
C)Tırnaklarımızı kesmeliyiz.
D)Çöplerimizi yere atmalıyız.
20) Aşağıdakilerden hangisi, duanın özelliklerinden
A) Hz. Ebubekir
değildir?
B) Mimar Sinan
A) Dua ile Allah’a dileklerimizi iletiriz.
B) Dua yoluyla Allah’la iletişim kurarız.
C) Dua ile Allah’a yakınlık kurarız.
D) Sadece kendimiz için dua ederiz.
C) Hz. Muhammed
D) Mevlana
14) Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde uygun olan
yerlere yerleştiriniz. ( 2×4=8 P )
zekat
dua
Salih amel
minare
minare
Mihrap
farz
minber
* İmam namaz kıldırırken …………………….. durur.
* Allah’a verdiği nimetlerden dolayı …………………
etmeliyiz.
* İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı yararlı olmak
amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa,
………………..denir.
* ………………;zengin olanların,sahip oldukları mal ve
paranın ihtiyacı olan kimselere vermesidir.
15) Aşağıda verilmiş olan cümlelerin başına
doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
(……) Dua her zaman yapılabilir.
(……) Müslümanların mabetleri kilisedir.
(……) Zekat veren insan paylaşma ve yardımseverlik gibi
güzel davranışlar edinir.
(……) Hz.Muhammed’in aile içindeki davranışları nefrete
ve kötülüğe dayalıdır.
16) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
çocuklarının isimlerinden değildir?
A) Zeynep
B) Rukiye
C) Semiha
D) Abdullah
17) "Minare" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) ezan
B) dua
C) selamlaşma
D) şükür
21) Peygamber efendimizin ilk eşinin ismi nedir?
A)Hatice
B)Ayşe
C)Fatma
D)Habibe
22) İnsanın dilek ve isteklerini Allah’a bildirmesi
Türkçe’de de seslenmek, çağırmak, yakarmak
anlamlarına gelen; terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niyet
B) Söz
C) Dua
D) Sevap
23) Aşağıdaki boşluklara Rabbena duasına uygun olarak
hangi kelimeler gelmelidir?
Allahuekber. Rabbena Atina ............... haseneten
ve
..............
ahıreti
.......................
ve
azabennar.
A) atina – ve – fiddünya
B) fiddünya – fil – haseneten
C) fiddünya – atina – rabbena
D) fil – haseneten – Atina
24) Aşağıdaki ibadet şekillerini farz ,vacip ,sünnet
ibadetlerinden hangisine girer işaretleyiniz.
İBADETLERİMİZ
Farz
vacip
Sünnet
selamlaşmak
oruç tutmak
cuma namazı
bayram namazı
kılmak
Not: 14. Soru 8 puan, diğer sorular 4 puandır.
18) Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde
bir defa Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret
etmesine ne denir?
A) Zekat
B) Hac
C) Oruç
D) Fitre
gına
BAŞARILAR DİLERİM!!!
Download