İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5.Sınıf 2.Ünite: İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet
İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına giren herkesin yapmakla sorumlu olduğu
işler vardır. Bu kimselere dinimizde "Mükellef” denir.
a) Farz: Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de kesin olarak yapmamızı emrettiği iş
ve davranışlara denir. Günde beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitme
ve zekat vermek farz ibadetlerdendir. Ayrıca doğru sözlü olmak, emanete ihanet
etmemek ve insanlarla alay etmemek de farzlar arasındadır. Farz İki kısma
ayrılır:
- Farz-ı Ayn: Her Müslümanın bizzat kendisinin yapmakla yükümlü olduğu
farzlardır. Örneğin beş vakit namaz ve Cuma namazı buna örnek olarak
gösterilebilir.
- Farz-ı Kifaye: Bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğerlerinin
üzerinden düşen farz demektir. Cenaze namazı buna en güzel örnektir.
b) Vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gereken iş ve
davranışlara vacip denir. Bayram Namazı, Vitir Namazı, Fitir sadakası
c) Sünnet: Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye
ettiği iş ve davranışlara sünnet denir. Teravih namazı kılmak, dişleri fırçalamak,
muharrem ayında oruç tutmak sünnetler arasında sayılabilir.
Download