İslam`da İbadetler-2 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
SINIF
KA
ZA
VE
AVRAM
MK
A
NI
ST
TE
10.
D
TEST
8
İslam’da İbadetler-2
1. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa
kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya,
onların Allah katında has mükâfatları vardır…” (Bakara
suresi, 262. ayet)
4. “Kim kötü söz ve davranışları terk etmezse Allah’ın
onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Oruç,insanların birlik ve beraberliğine katkı sağlar.
B) Oruçlu kimse yeme ve içmeden uzak kaldığı sürece
sevap kazanır.
C) Oruç, toplumun içinde yer alan yardımlaşma duygusunu artırır.
D) Oruç, insanları her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmalıdır.
E) Oruç, insanların günlük alışkanlıklarına devam etmesine imkân sağlamalıdır.
2. Yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak,
yasaklarından da kaçınmak anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua
C) Tevekkül
E) Salih amel
B) Tövbe
D) İbadet
3. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir?
A) Kıbleye yönelmek
B) Elbisenin temiz olması
C) Kur’an’dan ayetler okumak
D) Kılınacak namaza niyet etmek
E) Namaz vaktinin gelmiş olması
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Allah yolunda mal harcanması gerektiği
B) Fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi
C) Allah yolunda mal harcamayan kişinin kazancının
yok olacağı
D) Allah yolunda harcanan malın karşılığının Allah katında verileceği
E) Yardım edilen kimseyi incitecek davranışlardan
uzak durulması gerektiği
5. Yalnızca beden ile yapılan ibadetler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Namaz - Oruç
B) Zekat - Kurban
C) Hac - Namaz
D) Oruç - Zekat
E) Hac - Kurban
6. Cemeatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabah namazı
B) Bayram namazı
C) Yatsı namazı
D) Teravih namazı
E) Cenaze namazı
TEST
8
İslam’da ibadetler-2
7. Zorunluluk yönünden diğerlerinden farklı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kurban
B) Oruç
D) Zekat
8. Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Büyükbaş hayvanlar en fazla yedi kişi tarafından
kesilir.
B) Küçükbaş hayvanlar tek kişi tarafından kesilir.
C) Kurban Allah’a yaklaşmak için bir yoldur.
D) Kurbanlık hayvana iyi davranılmalıdır.
E) Kurban etini dağıtmak farzdır.
9. Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kaza orucu
B) Nafile orucu
C) Adak orucu
D) Kefaret orucu
E) Muharrem orucu
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Namaz
C) Hac
10. Ramazan ayında yolculuk ve hastalık gibi geçerli
bir mazeret nedeniyle oruç tutamayanların daha
sonra tutamadıkları oruç sayısınca tuttukları
oruç, aşağıdakileden hangisidir?
11. Peygamberimizin “Dinin direği” olarak tanımladığı
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac
B) Oruç
C) Namaz
D) Zekat
E) Kelime-i Şehadet
12. Aşağıdakilerden hangisi zekat vermek için gerekli
şartlardan biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Sağlıklı olmak
C) Ergen olmak
D) Zengin olmak
E) Akıllı olmak
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) İmanı kuvvetlendirir.
B) Kötülüklerden uzaklaştırır.
C) Yardımlaşma duygusunu artırır.
D) Birlikte yaşama bilincini geliştirir.
E) İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download