KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
İslam Bilimleri Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
İSLAM HUKUKU I
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
İSB-305
ИСЛАМ УКУГУ I
5
2+0
2
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Prof.Dr. Mehmet ERDEM
Ders Veren
Prof.Dr. Mehmet ERDEM
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
516
Dersin Amacı
İslam ibadet ve hukuk ilminin kavram ve kurumlarını bir hukuk nosyonu elde edecek şekilde
öğrenciye tanıtmak.
3
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Ömer Nasuhi Bilmen, İslâm İlmihali, Semerkand, İstanbul, ty.
Kitap
2 Ebul Hasan Ali b. Ebu Bekir Merginani, el-Hidâye, çev. Ahmet Meylânî, İstanbul, ty.
Kitap
3 el-Mevsılî, el-İhtiyar li ta'lili'l-muhtâr, yy., ty.
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 1) İslam hukuku ana kaynaklarından ibadet konularını okuyup anlayabilir. 2) İbadet hükümlerinin delillerini kavrar. 3)
İslam medeni hukukuna göre evlilik, boşanma ve alışveriş hükümlerini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Namaz vakitleri, kerahet vakitleri
2. Hafta
Ezanın şekli, zamanı, şartları, ezanda tercî ve telhîn
3. Hafta
Namazın içindeki ve dışındaki şartları, namazın kılınış şekli; vitir namazı, hükmü ve kılınış şekli
4. Hafta
Namazda kıraat, cemaatle namaz, namazın mekruhları, kaza namazı
5. Hafta
Nafile namazlar: farz namazlardan önce ve sonra kılınanlar, terâvih namazı, güneş/ay tutulması
namazı, yağmur duası
6. Hafta
Sehiv secdesi, tilavet secdesi, hastanın namazı, yolcu namazı, cuma namazı, bayram namazları
7. Hafta
Kabe'de namaz, cenaze namazı, korku namazı, şehid ve ilgili hükümler
8. Hafta
ARA SINAV
10. Hafta
Alış-veriş (buyû)
11. Hafta
İkâle, muhayyerlik hakkı
12. Hafta
Taksitli ve veresiye alışveriş
13. Hafta
Fasid ve batıl alışverişler
14. Hafta
Alışveriş çeşitleri (riba, selem)
15. Hafta
Alışverişle ilgili güncel fetvalar ve cevapları
16. Hafta
Konuların Tekrarlanması
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download