(5.Sınıf_1.Dönem_2.Yazılı2011

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı
İkizpınar İlköğretim Okulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
5.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
A- Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasından seçerek doğru olarak tamamlayınız. (10 Puan)
• Hz. Muhammed’in yaptığı ve bizim de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve
salih amel
davranışlara ………………………………………… denir.
takvim
kıble
• Allah’ın kesinlikle yapılmasını emrettiği şeylere ……………………………. denir.
namaz
sünnet
• Namaz kılarken dönülen yöne …………………………..………denir.
ibadet
farz
• Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına
dua
uygun yapılan iş ve davranışlara ………………………………….… denir.
Kabe
• Belirli vakitlerde yerine getirilen ibadetlerden biri de …………………………. dır.
vacip
B-Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerle eşleştiriniz. Kutucuğa uygun rakamı yazınız. (10 Puan)
1
Şadırvan
İmamın namaz kıldırdığı yer
2
Kürsü
Ezan okunan yer
3
Minber
Caminin vaaz verilen bölümü
EŞLEŞTİRELİM
4
Mihrap
Abdest alınan yer
5
Minare
Hutbe okunan yüksek yer
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (10 Puan)
Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir oluşu nedeniyle toplumda “ el-emin” olarak biliniyordu.
Hz. Muhammed ilk olarak 40 yaşında evlenmişti.
Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin evliliğinden dört çocukları olmuştu.
Hz. Muhammed ailesi içinde kişilerin görüşlerine değer veriridi.
Hz. Muhammed Mekkelilerden farklı olarak tarımla uğraşmıştır.
D- Ne zaman nasıl dua ederiz? Örnek cümleler yazınız. ( 10 puan)
E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 60 Puan) (Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.)
1. Evreni incelediğimizde yaratılmış olan her şeyin bir
düzen içinde olduğunu görürüz. Bütün bunlar bize neyi
gösterir?
A) Allah’ın varlığını gösterir.
B) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir.
C) Evrendeki düzeni anlayamayız.
D) Her şeyin güzel olduğunu anlarız.
2. Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı
olmadığından bahseden sure hangisidir?
A)Bakara suresi
B) Yasin suresi
C) Fatiha suresi
D) İhlâs suresi
Bir ihtiyar
Bir çırpıda koştum eve
Yorgun argın
Su getirdim,
Çöktü yere
İçti ve:
Susadım… dedi.
Su gibi aziz ol! dedi.
3. Yukarıdaki şiirde dinimizin benimsediği davranışlardan
hangisine değinilmemiştir?
A) Başkalarına dua etmeye
C) Ana babaya saygıya
9. Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları
birbirlerinden ayırmazdı. Bu bilgilere göre Hz. Muhammed
(S.A.V)'in hangi özelliği ön plâna çıkmaktadır?
A) Adaletli olma
B) Doğru sözlü olma
C) Yardımsever olma
D) Cömert olma
10. Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki yerleri
ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadaka
B) Hac
C) Zekat
D) Fitre
Ramazan ayı denince akla gelen ibadetlerden
birisi ………………, diğeri ise ………………………. tir.
11. Boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yerleştirilmelidir?
A) İmsak- İftar
B) Oruç- Teravih
C) Oruç- Sadaka
D) Teravih- Zekat
B) Yaşlılara saygıya
D) Yardım severliğe
4. “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil ahireti
………………………………………. ve kınâ azâben nâr.”
Yukarıdaki duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) hüvallahü
B) senaük
C) haseneten
D) yevmiddin
5. Mahallesindeki camiye bakan Elif ; caminin üst kısmındaki
yuvarlak kısım ….…………… , caminin yanında uzun ve sivri yapı
…………….….., ve cami dışında abdest almak için ayrılmış yere
.…………. denir, diye yazmıştı. Sırasıyla boşluklar nasıl
tamamlanmalıdır?
A) Minare*Şerefe*Kubbe
B) Kubbe*Şerefe*Minare
C) Şadırvan*Minare*Kubbe
D) Kubbe*Minare*Şadırvan
Dinle, sana bir bilmece soracağım:
“Cami üstüne uzanmış. Çocuk onu
kaplumbağa sanmış.”
12. Bilmecenin cevabı camiyle ilgili olduğuna göre cevap
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Kubbe
B) Şadırvan
C) Kürsü
D) Mihrap
Rabbimizin isteği
Müslümanlığın gereği
Günde beş vakit
Yerine getirilmeli
Dinin de direği
Aydınlatır yüreği
Geldiğinde vakit
Yerine getirilmeli
13. Yukarıdaki şiirde hangi ibadetten bahsedilmektedir?
A) Sadaka
B) Hac
C) Zekat
D) Namaz
6. İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.
B) Allah’a olan şükrümüzü ibadetlerle göstermiş oluruz.
C) İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz.
D) İbadet eden insan kendini mutlu hisseder.
14. Aşağıdakilerden hangisi günlük namazlardan değildir?
A) Öğle namazı
B) İkindi namazı
C) Cuma namazı
D) Akşam namazı
7. Hangisi farz olan ibadetlerdendir?
A) Hasta ziyareti
B) Oruç tutmak
C) Bayram namazı kılmak
D) Kurban kesmek
15. Aşağıdakilerden hangisi dua cümlesi değildir?
A) Allah’ım beni, annemi ve babamı koru.
B) Allah’ım her şeyi ne güzel yaratmışsın.
C) Rabbimiz, bize derslerimizde başarı nasip et.
D) Ey yüce Allah’ım, tuttuğumuz orucumuzu kabul et.
1
Şadırvan
3
Minare
2
Kurban
4
Kürsü
8. Yukarıdaki kaç numaralı kelime diğerlerinden
farklı bir konuya örnektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Puanlama sorular
üzerinde açıklanmıştır. Süre 40 dakikadır.
Musa AYDOĞDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download