koç üniversitesi unesco kürsüsü prof. çiğdem kağıtçıbaşı `insan

advertisement
KOÇ ÜNİVERSİTESİ UNESCO KÜRSÜSÜ
PROF. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ‘İNSAN GELİŞİMİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’
Koç Üniversitesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma’ konusunda bir
UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. Kürsü, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adınadır. Bu kürsüde
toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan odaklı sürdürülebilir kalkınma alanlarında çeşitli çalışmalar
yapılacaktır.
Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü nezdinde yeni bir bilim ödülü oluşturulmuştur. Bu,
sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye
yönelik bir araştırma ödülüdür.
Son yıllarda kalkınmanın insan unsuru ön plana çıkmıştır. İnsan sermayesi, insan kapasitesi,
sağlıklı insan gelişimi gibi kavramlarla anılan bu yaklaşımla, toplumsal kalkınmanın sadece
ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, temel olarak insanın gelişimiyle ilgili olduğu ortaya
konmuştur. UNESCO Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına her yıl verilecek olan
bu ödül, ilk defa bu konuda verilen bir araştırma ödülüdür.
İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak
insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel
araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerinde aynı
mahiyetteki projelere verilir.
Ödüle Aday Olma Şartları:
- Türk vatandaşı olmak
- 40 yaşını geçmemiş olmak
- Doktora derecesine sahip olmak ya da tez aşamasında doktora öğrencisi olmak
Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel liyakati göz önünde
bulundurularak yapılır. Ortak araştırma projelerinde ödül, yukarıdaki şartlara uyan
araştırmacıya verilir.
Jüri Üyeleri:
Jüri, seçkin akademik kuruluşlarda halen görev yapan ya da yapmış olan ve saygın yayın profili
ile öne çıkmış 3 akademik üyeden oluşur. İlk iki yılda jüri başkanı, Prof. Dr. Çiğdem
Kağıtçıbaşı’dır. İlk iki yıldan sonra jüri üyeleri kendi aralarından jüri başkanını seçerler.
Jürinin Çalışma Yöntemi:
- Araştırma projeleri jüri tarafından değerlendirilir ve ödüle layık görülen aday veya en
fazla iki aday için karara bağlanır.
- Değerlendirme sürecinde jüri tarafından ödüle layık eser olmadığına karar verilirse, o
yıl için ödül verilmeyebilir.
Ödülün Duyurulması:
Ödülün duyurulması basın, üniversite kamu ile ilişkiler ve diğer ilgili kuruluşlarca
gerçekleştirilir. Ödül internet yolu ile de duyurulur (KOÇ-KAM ve UNESCO Kürsüsü Web
sayfaları).
Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler:
1. Doldurulmuş İletişim Formu: http://goo.gl/forms/a2T4hvu057xIGtR12
2. Adayın Üniversitede kayıtlı olduğunu veya mezun olmuş olduğunu bildiren resmi yazı
ile lisansüstü dönemindeki transkripti
3. Özgeçmiş
4. İNSAN GELİŞİMİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU
a) Doktora sürecine devam etmekte olanlar, ödüle aday gösterdikleri doktora tezi
proje tekliflerini sunmalıdır. Ayrıca, yüksek lisans tezlerini, doktora tez teklifinin kabul
edildiğini bildiren raporu ve varsa yayınlarını göndermelidirler.
b) Doktora sonrası araştırmacılar ödüle, yapılacak araştırmaya ilişkin yöntemlerini de
içeren bir proje teklifi ile başvurmalıdır. Ayrıca, doktora tezinin bir örneği ve varsa diğer
yayınlarını göndermelidirler.
5. Sunulan akademik çalışmanın niçin ödüle layık olduğunu özetleyen bir sayfalık bir yazı
‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ başvuruları Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Başvuru belgeleri
PDF formatında [email protected] e-mail adresine gönderilmelidir.
2017 Yılı İçin Başvuru Süreci ve Ödül Teslimi Takvimi:
Son başvuru tarihi:
1 Kasım 2016
Jüri Değerlendirmesi: 1 Kasım - 10 Aralık 2016
Kararın Açıklanması: 12 Aralık 2016
Ödül Töreni:
26 Aralık 2016
Ödül Hakkında:
İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan
esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı olarak sağlanmaktadır. Ödül tutarı 25,000
TL’dir.
Bilgi ve İletişim: [email protected] (0212) 338 1680
Download