UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA`nın Uluslararası Gençlik

advertisement
UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA’nın Uluslararası Gençlik Günü mesajı
12 Ağustos 2015
Uluslararası Gençlik Günü, gençlerin tüm toplumlara getirdiği yaratıcı ve yenilikçi gücü kutlamak için
bir fırsattır. Bu yılın teması olan “Gençlik Sivil Katılımı”, toplumsal refah ve sosyal uyum inşasında
gençlerin katılımı ile oynadığı rolü vurgulamaktadır. Sosyal girişimcilerden gazetecilere, gönüllü
çalışanlardan toplumsal organizasyon üyelerine kadar gençler siyasi, kültürel ve ekonomik yenilenmeye
yönelik önderlikleriyle toplumu şekillendirmeye katkı sağlamaktadır.
Gençlerin belirli özellikleri ve beklentileri ile ayrı bir sosyal grup oluşturduklarını kabul etmekten
başlayarak, gençlerin sivil katılımlarını her seviyede desteklemeliyiz. Sivil katılım, toplumu dahası
insan haklarını zenginleştirmek ve herkes için gelişmiş yaşam şartları sağlamak amacıyla bu gücü
kullanma yoludur.
Bu hedefler, gençlerin geliştirmeye ihtiyaç duydukları tüm toplumu yansıtacak yetenekleri ve alanları
sunmak için UNESCO projelerinin merkezinde bulunmaktadır.
Bu UNESCO’nun Akdeniz gençlik ağını güçlendirme projesinin ruhudur. Gençler sadece yararlanıcı ve
hedef olarak görülmemeli; değişimin öncüsü olarak görülmelidir. Gençlerin aslında kendilerine yönelik
politikaların geliştirilmesinde rol aldığından emin olmak için nesiller arasındaki işbirliği ve değişimi
teşvik etmeyi içermektedir. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 9. Gençlik Forumu bu mesajı taşıyan
eşsiz bir ortam sağlayacaktır. Dünya liderlerinin eylemlerini şekillendirmek amacıyla dünyanın her
yerinden gençleri bu foruma katılmaya ve seslerini duyurmaya davet ediyorum. Bu ifadeler herkes için
sürdürülebilir gelecek için gezegenin yarısının umudunu taşımaktadır.
*Bu
metin
Türkçeleştirilmiştir.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002340/234064e.pdf
adresinden
Download