Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi

advertisement
Beden Eğitimi ve Spor
UNESCO bireylerin beden eğitimi ve spor konusunda karşılaşılan sorunlar ve gelişmelere
dönük olmak üzere hükümetlerin politika oluşturmalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve
uzmanlara konu hakkında sağladığı bilgiler ve taraflar arasında görüş alış-verişi ve bilgi
paylaşımı amacıyla çeşitli tartışma ortamları hazırlamaktadır.
UNESCO ayrıca ülkelere beden eğitimi ve spor konusunda uyguladıkları eğitim sisteminin
çağdaşlaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla da yardım ve destek sağlamaktadır. Bunlara ek
olarak ülkelerdeki geleneksel spor dalları ve oyunların korunması ve geliştirilmesi amacı ile de
UNESCO ülkelere teknik destek vermektedir.
UNESCO Sosyal ve İnsan Bilimleri sektörü içerisinde ele alınan spor konusunda öncelik
alanları şunlardır:
Barış ve kalkınma için spor
Beden Eğitimi kalitesi
Geleneksel sporlar ve oyunlar
Kadın ve spor
Anti-doping
Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komitesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2003 yılı Kasım ayında, "Milenyum Hedefleri" doğrultusunda
sporun eğitim, sağlık, gelişim ve barışın geliştirilmesindeki önemi ve gücünü ele alarak 2005
yılını Uluslararası Spor ve Beden Eğitimi yılı olarak kabul etmiştir.
Uluslar arası Spor ve Beden Eğitimi Yılının amaçları;
Konu ile ilgili paydaşlar arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesi,
Genel farkındalığın artırılması,
Spor temelli insani gelişim program ve projelerin hazırlanması ve uygulanması için uygun
ortam hazırlanmasıdır.
UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından "Uluslararası Spor ve Beden Eğitimi Yılı"
amaçlarına dönük çalışmaların ülkemizde de gerçekleştirilmesi için Spor ve Beden Eğitimi
İhtisas Komitesi oluşturulmuştur.
Bu komite ülkemizde de Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi
için çalışmalarını sürdürmektedir.
Download