UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova`nın İnsan Hakları

advertisement
UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova’nın
İnsan Hakları Günü mesajı
10 Aralık 2015
10 Aralık 1948 tarihinde benimsenen İnsan hakları Evrensel Bildirgesi insan uygarlığının
en temel çalışmalarından biridir. Bildirge tarihte ilk defa ayrımcılık yapmadan hukuk ve
saygınlıkta tüm insanoğlunun eşitliğini ileri sürmüştür.
“Tüm insanlar ve ulusların ortak başarı standartları” bugün her zamankinden daha güçlü
savunulmalıdır. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen,
yoksulluk ve eşitsizlik küresel skandalı, ırkçılığın neden olduğu şiddet, ayrımcılık ve çatışmalar
temel haklara ağır ve kabul edilemez saldırılardır. Ortadoğu’da ve başka bir yerde bugün
milyonlarca insan hayatları tehlikede olduğu için zulümden kaçarak yurtlarını terk etmektedir:
binlercesi bu yolda hayatını kaybetmekte ve diğerleri ret edilme, şüphe ve kin ile
karşılaşmaktadır. Milyonlarca insan kendilerinin hiç suçu olmadığı halde iklim değişikliğinin
sonuçlarından kaçınmak zorunda kalmaktadır. En acı olan bundan zarar görenler en yoksul ve
savunmasız kesimdir.
Özgürlük ve temel hakların, toplumun kurucusu olduğunu inkâr etmek, şiddet karşıtlığı
ve terörizm tehdidi ile mücadele ihtiyacını yok sayma suçları devam etmektedir. Haklara saygı
gösterilmesi bir yasada belirtilen somut bir sorumluluk değil, vermemiz gereken günlük
mücadeledir ve bizler bu mücadeleyi sürdürmek için yeni pratik yöntemler bulmak zorundayız.
İnsan haklarını geliştirmek için Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
benimsenmesi ilk aşamadır. UNESCO herkes için onurlu gelecek inşa etmek için tüm yetki
alanlarını harekete geçirmiştir. İnsan haklarını bütünüyle anlama herkesin kaliteli eğitime
ulaşmasını gerektirmektedir. İfade ve basın özgürlüğü, medya ve gazetecilerin korunmasını
gerektirmektedir. Bu herkesin kültürel yaşamda yer alma hakkını içermekte ve beraber daha iyi
yaşam için farklı kültürlere vurgu yapmaktadır. Bilimsel araştırma sürecinde eşit paylaşımı
içermektedir. Bu UNESCO amacıdır ve kuruluşunun ardından 70 yıl içerisinde hiç bu kadar
ilişkili olmamıştır.
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesinin benimsenmesinin ellinci yıl dönümünün kutlandığı bu yılda, UNESCO
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından Bizim Haklarımız. Bizim
Özgürlüğümüz. Daima sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmıştır. Haklara saygı göstermek
için hep beraber motive olalım ve bu hakları korumaya kendini adamış insanlardan ilham
alalım, böylece insanlığı birleştirelim.
Bu metin, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242899E.pdf
Türkçeleştirilmiştir.
adresinden
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards