KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ Cinsiyet eşitliği UNESCO

advertisement
KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ
Cinsiyet eşitliği UNESCO için evrensel bir öncelik taşımaktadır ve kaçınılmaz bir
biçimde UNESCO’nun tüm bireylerin eğitim hakkı olduğu, Herkes için Eğitim (EFA) ve daha
geniş kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki çabalarıyla bağdaşmaktadır.
Eğitimde cinsiyet eşitsizliği birçok bağlamda çeşitlilik gösterir. Cinsiyet eşitsizliği her
ne kadar kız ve erkek çocuklarını, kadınları ve erkekleri benzer şekilde etkilese de, bu konuda
kadınlar ve kız çocukları hâlen daha çok zarar görmektedir.
Kadınların ve kız çocuklarının eğitimden yararlanma hakları konusundaki engeller
arasında; yoksulluk, coğrafî soyutlanma, azınlık durumu, engellilik, erken evlilikler ve hamile
kalma, cinsiyet temelli şiddet ve kadının statüsü ve rolü ile ilgili geleneksel davranışlar yer
almaktadır.
Eğitimde cinsiyet temelli ayrım, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin daha yaygın şekilde
yer almasının hem bir sebebi hem de sonucudur. Bu döngüyü kırmak için, UNESCO, eğitim
sistemleri yoluyla, eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlama görevini üstlenmektedir.
Kurum, aynı zamanda cinsiyet eşitliği konularını, eğitimin her düzeyinde (erken
çocukluk döneminden yükseköğrenime kadar), her çerçevesinde (formal ya da informal) ve
tüm nüfuz alanlarında (altyapı planlamadan öğretmen eğitimine kadar) teşvik etmektedir.
http://en.unesco.org/themes/women-and-girls-education
Türkçeleştirilmiştir.
adresinden
alınarak
Download