21 Kasım Dünya Felsefe Günü - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

advertisement
21 Kasım Dünya Felsefe Günü
Günün anlam ve önemine uygun olarak UNESCO Paris Genel Merkezi’nde, seçkin filozofların ve
içlerinde Türkiye Millî Komisyonu Felsefe Komitesi Üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin de yer
aldığı uluslararası üne sahip akademisyenlerin katılacağı bu yılın teması olan “Kapsamlı Toplumlar,
Sürdürülebilir Dünya” adı altında bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir.
Dünya Felsefe Günü için UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın mesajı ise şu şekildedir:
“Karmaşa ne kadar çok olursa, okullar ve medya yoluyla, her bireyin küçük yaştan itibaren eleştirel
düşünme becerisi ve toplum ruhu geliştirmesini sağlama ihtiyacı o kadar büyük olur.
Download