SGL103 - Fizyoloji

advertisement
SGL103 - Fizyoloji
Dersin Adı
Fizyoloji
Dersin Kodu
SGL103
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Dersin Verildiği Yıl
1
Dersin Verildiği Yarıyıl
1
Dersin AKTS Kredisi
5,00
Dersin Kredisi
3,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
3
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. BERNA LAÇİN
Dersin Öğretim Üyesi(Üyeleri) Email
[email protected]
Dersin Öğretim Üyesi(Üyeleri) Telefon
Öğretim Sistemi
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Dersin Ön Koşul Olduğu Ders(ler)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin Amacı
Hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel
bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem,
organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol
yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği
Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma
Mekanizmaları, Homeostaz)
Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Uyarılabilen Dokular,
Aksiyon Potansiyeli)
Sinir Sistemi-I (Nöron, Sinaps, Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve
Fonksiyonları)
Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi, Refleks, Ağrı, Uyku-Uyanıklık, Otonom
Sinir Sistemi)
Duyu Fizyolojisi (Deri, Görme, İşitme, Kimyasal Duyular (Tat ve Koku)
Hareket Sistemi (İskelet Kası Kasılma Mekanizması, Diğer kaslar (Kalp ve Düz
Kaslar)
Kan Fizyolojisi (Kan Hücreleri, Bağışıklık, Kan Grupları, Hemostaz ve Kan
Pıhtılaşması)
Dolaşım Sistemi (Kalp Döngüsü ve çalışmasının düzenlenmesi, Arteryel Kan
Basıncı,Kalp Sesleri)
Solunum Sistemi (Solunum, Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu, Taşınması,
Solunumun Kontrolü)
Sindirim Sistemi (Sindirim kanalında Sindirim/Emilim, Karbonhidrat, Yağ,
Protein Metabolizmaları)
Üriner Sistem (Nefron, Glomerüler Filtrasyon, Tübüler Fonksiyonlar, Miksiyon)
Endokrin Sistem (Hormon, Hipofiz, Tiroid, Adrenal korteks hormonları v.b.)
Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları,
Gebelik ve Laktasyon)
Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)
Dersin Kitabı/Malzemesi/Önerilen
Kaynaklar
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Eldra Pearl Solomon
Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall
Renkli Fizyoloji Atlası, A. Despopoulos, S. Silbernagl
Planlanan Öğrenme Teknikleri ve Öğretme Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım
Öğretme Yöntemleri: İnteraktif, demonstrasyon
Yöntemleri
Eğitim Dili
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Öğrenme Çıktıları
1-Normal sistem fonksiyonlarının sürdürülmesinin homeostatik denge için
öneminin farkına varır.
2-Bireyin bakım gereksinimlerinin giderilmesinde temel fizyolojik bilgisini etkin
şekilde kullanır.
3-Fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
4-İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
5-Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini
saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü
analiz eder.
6-İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
1
KONULAR
Teorik Dersler
Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından
Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları, Homeostaz)
Uygulama
2
Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri
(Uyarılabilen Dokular, Aksiyon Potansiyeli)
3
Sinir Sistemi-I (Nöron, Sinaps, Merkezi Sinir
Sisteminin Yapısı ve Fonksiyonları)
4
Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi, Refleks,
Ağrı, Uyku-Uyanıklık, Otonom Sinir Sistemi)
5
Duyu Fizyolojisi (Deri, Görme, İşitme, Kimyasal
Duyular (Tat ve Koku)
6
Hareket Sistemi (İskelet Kası Kasılma
Mekanizması, Diğer kaslar (Kalp ve Düz Kaslar)
7
Ara sınav hazırlık
8
Ara sınav
9
Kan Fizyolojisi (Kan Hücreleri, Bağışıklık, Kan
Grupları, Hemostaz ve Kan Pıhtılaşması)
10
Dolaşım Sistemi (Kalp Döngüsü ve çalışmasının
düzenlenmesi, Arteryel Kan Basıncı,Kalp Sesleri)
11
Solunum Sistemi (Solunum, Oksijen ve
Karbondioksit Difüzyonu, Taşınması, Solunumun
Kontrolü)
12
Sindirim Sistemi (Sindirim kanalında
Sindirim/Emilim, Karbonhidrat, Yağ, Protein
Metabolizmaları)
Üriner Sistem (Nefron, Glomerüler Filtrasyon,
Tübüler Fonksiyonlar, Miksiyon)
13
14
17
Endokrin Sistem (Hormon, Hipofiz, Tiroid, Adrenal
korteks hormonları v.b.)
Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın
Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve
Laktasyon)
Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal
Fonksiyonlar)
Final sınavına hazırlanma
18
Final sınavı
15
16
Laboratuvar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
Katkı Yüzdesi , %
60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Ara Sınav
Sayısı
1
Toplam
Katkı Yüzdesi , %
100
100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
Final Sınavı
Sayısı
1
Toplam
Katkı Yüzdesi , %
100
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
(saat) Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
Derse Katılım
3
14
42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma
2
14
28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma
2
14
28
Ara Sınav Hazırlık
1
14
14
Final Sınavına Hazırlanma
1
14
14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / 25 ( saat/ AKTS ) = 126 / 25 = 5,04 ~ 5
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Ders Öğrenme
Çıktıları
OÇ 17
OÇ 18
OÇ 19
OÇ 20
OÇ 21
OÇ 22
Program Çıktıları
PÇ 1
2
3
2
2
3
PÇ 2
2
3
PÇ 3
PÇ 4
3
3
3
3
3
3
PÇ 5
PÇ 6
PÇ 7
PÇ 8
PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
2
2
Download