ders plânı - Fen Bilimleri Dersi Paylaşım Forumu

advertisement
DERS PLÂNI
BÖLÜM I
Fen Bilimleri
Dersin adı
7
Sınıf
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Ünitenin Adı/No
Saf Maddeler
Konu
4 ders saati (11-15 Ocak 2016)
Önerilen Süre
BÖLÜM II
(2 Saat)
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
7.3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.
(2 Saat)
7.3.2. SAF MADDEELER
7.3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
7.3.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini ve
sembollerini bilir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve
Kaynakça
Açıklamalar
Etkinlikler
Özet
Element, Bileşik
Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri, İnceleme, Deney
Ders Kitabı, dergi, internet
Atomların Hepsi Aynı mı?
Aynı-Farklı Atomlar Toplandık
Saf Maddeler
Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element adı verilir. Bazı elementler doğada tek tek
atomlar halinde bulunurken, bazı elementler ise ikişerli atom grupları yani molekül halinde bulunur.
Ancak bu atom gruplarındaki yani moleküllerdeki atomlar da yine birbiri ile aynıdır. Doğada tek tek
atomlar halinde bulunan elementlere atomik yapılı element, ikişerli atom grupları yani molekül halde
bulunan elementlere moleküler yapılı element adı verilir.
Atomik Yapılı Element
Moleküler Yapılı Element
Farklı tür atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere bileşik denir.
Bileşikler;
En az iki farklı elementten oluşur.
Kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olurlar.
Atomik veya moleküler yapıda olabilirler.
İçerisinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde adı verilir. Elementler ve
bileşikler de saf maddedir.
Elementler
Her element bir sembolle gösterilir. Elementlerin sembolleri tüm dünyada aynıdır. Element sembolleri
yazılırken tek harfli ise büyük harf kullanılır (Hidrojen (H)), iki harfli ise ilk harf büyük diğer harf
küçük yazılır (Helyum (He)).
Elementleri belirli bir kurala göre yerleştirilerek gösterildiği çizelgeye periyodik tablo adı verilir.
Periyodik tablonun ilk 18 elementi aşağıda gösterilmiştir.
Element Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Element Adı
Hidrojen
Helyum
Lityum
Berilyum
Bor
Karbon
Azot
Oksijen
Flor
Neon
Sodyum
Magnezyum
Alüminyum
Silisyum
Fosfor
Kükürt
Klor
Argon
Elementin Sembolü
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri
düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek
Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
Atom, molekül, element, bileşik, saf madde ve karışım kavramları 6. sınıfta edinilmiş
olup bu kazanım, bir hatırlatma olarak düşünülmelidir.
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
www.fendersi.gen.tr
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
www.fendersi.gen.tr
OKUL MÜDÜRÜ
Download