Atomdan Hayata - Ogretmen.info

advertisement
Atomdan Hayata
Hazırlayan:Kaan YAVUZ
Proje:GEBİYEP
Modül:Genetik
Atom
Maddenin en küçük ve temel yapı taşı. Atom, içinde organize
tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel
yapı taşı olarak bilinen bir birimdir. (madde: boşlukta yer kaplayan ve
ağırlığı olan varlık demektir.)
Bütün maddeleri meydana getiren 105 çeşit element
bilinmektedir. Element, kendisinden başka özellikte maddeler
çıkarılmayan saf madde demektir. İşte bu elementlerin her birini
meydana getiren en küçük yapı taşları atomlardır. Aynı cins atomlar
elementi meydana getirir. Mesela hidrojen ve demir birer elementtir.
Çünkü yapılarında birer çeşit atom vardır. Farklı atomların bir araya
gelmesinden oluşan maddelere bileşik diyoruz. Su element değil, bir
bileşiktir. Oksijen ve hidrojen atomlarından meydana gelmiştir. Su,
toprak, ateş, etrafımızdaki bütün maddeler, bu 105 çeşit elementin,
yani bunların yapı taşı olan atomların muhtelif şekillerde bir araya
gelmesi ile teşekkül etmişlerdir.
Molekül
Kimyada, bir molekülün genel olarak
en az iki atomun değişik durumlarında
beraber durmasıyla oluşan, bütün şekline
denir. Genel olarak bir molekül, saf
kimyasal maddenin kendi başına bütün
kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan
en küçük parçasıdır.
Hücre
Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı
ve görev bakımından en küçük parçasıdır.
Hücreye göze de denilebilir. Atomların
molekülleri, moleküllerin makromolekülleri,
makromoleküllerin makromoleküler yapıları
oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları
olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen
hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm
hücreler temelde aynı yapıya
sahiptirler.Fakat bulundukları dokuya ve
dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı
farklılıklar gösterirler.
Diyeceklerim
Bu Slaydı İzlediğiniz İçin Teşekkür ederim
Download