PowerPoint Sunusu

advertisement
MADDENİN YAPISI
VE ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
ELEMENT VE SEMBOLLERİ
ATOMUN YAPISI
ELEKTRON DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
KİMYASAL BAĞLAR
BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
KARIŞIMLAR
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
• Gerçekleşen büyük patlamanın ardından evren
oluşmaya başladı. Patlama sonucunda oluşan
atomlar uzay boyunca saçıldı.
• İlk oluşan atomlar hidrojen, helyum ve
döteryumdu. Daha sonra saçılan bu element
atomları diğer elementleri oluşturdu.
Dünyada bulunan ilk element;
Alman din adamı Albertus Magnus,
arsenik elementini bulan kişidir.
Kaşifi bilinen ilk element de
arseniktir.
Elementin Tanımı:
Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
Atomik yapıdaki elementler sembollerle gösterilirken, moleküler
yapıdaki
elementler formülle gösterilir.
Oksijen atomu ( O
Oksijen Molekülü O₂
• Bakır elementi molekül içermez, bu nedenle
formülü yoktur. Sadece sembolü vardır. Aşağıda
bazı elementlerin sembolleri ve formülleri
verilmiştir.
Bakır atomu
(Cu)
Tabloda 1’ den 20’ ye kadar numaralandırılmış elementleri, latince adları
ve sembollerini
İnceleyiniz.
Dünya’da elementlerin tahmini bulunma oranları ( % olarak )
78
21
Azot
Oksijen
0,93
0,003
0,0018
0,00052
Argon
Karbon
Neon
Helyum
• Numarası
Latince adı
CARBONEUM
6
C
KARBON
Sembolü
Elementin adı
ATOM VE YAPISI
KİMYASAL BAĞLAR
Saf değildir.
Fiziksel yolla ayrıştırılırlar.
Karışımı oluşturan maddelerin
kimyasal özelliklerinde değişim
olmaz.
Karışımın yapısında farklı cins
atom veya molekül vardır.
Karışımı oluşturan maddelerin
miktarı arasında sabit bir oran
yoktur.
Her tarafında aynı özelliği
gösteren, tek bir madde gibi
gözüken karışımlardır.
Homojen karışımlara genel
olarak çözeltiler denir.
Örnek: tuzlu su, şekerli su,
hava, çeşme suyu, alkol vb.
• Her tarafında farklı özellik
gösteren karışımlardır.
• Örnek: su-zeytinyağı, subenzin, su-kum, sis, ayran,
kaya parçaları vb.
• Emülsiyon, süspansiyon,
aerosol ve kolloit çözeltisi
olmak üzere 4 çeşittir.
Download