element ve bileşikler

advertisement
ELEMENT VE BİLEŞİKLER
ELEMENT: Elementi oluşturmak için
aynı tür atomlar bir araya gelir. Bir
elementin bütün atomları birbiriyle aynı
iken, farklı elementlerin atomları
birbirinden farklıdır. Bu elementlerin her
biri farklı özelliklere sahiptir.
 Örneğin; demir elementini oluşturan
atomlar birbiriyle aynı iken, farklı bakır
elementini oluşturan atomlardan farklıdır.
Bu sebeple demir elementi, bakır
elementinden farklı özelliklere sahiptir.
ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ
 Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya
da kimyasal yollarla kendinden daha
basit ve farklı maddelere ayrılamayan
saf maddelere element denir.
Elementler çok sayıda atomdan oluşur
ve elementleri oluşturan atomlar aynı
cins atomlardır. Çok sayıda aynı cins
atom birleşerek görünür boyuta
geldiklerinde elementleri oluştururlar.
BİLEŞİKLER:Farklı element atomları
uygum şartlarda bir araya geldiğinde yeni
maddeler oluşur. Bu yeni maddeleri
oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ
bulunmaktadır. Farklı elementlere ait
atomların belirli oranlarda bir araya
gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf
maddeye bileşik denir.
BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
 Bileşiklerin çoğu moleküllerden
oluşmuşlardır. Bir bileşiği oluşturan
moleküllerden her biri bileşikteki diğer
moleküllerle aynı sayıda ve aynı cinste
atom içerir.
 Doğada bilinen 115 çeşit atom vardır. Bu
atomlar farklı çeşitlerde ve şekillerde bir
araya gelerek milyonlarca farklı madde yani
bileşik oluşur.
Bileşikler atomik yapıda değildirler

Örneğin;kalsiyum oksit bileşiğinde
kalsiyum ve oksijen iyonları
arasında,sodyum iyodür bileşiğinde iyot
ve sodyum iyonları arasında iyonik bağ
bulunmaktadır. İyonik bağ yapması
sonucunda oluşa bileşikler, iyonik bileşik
adlandırılır.
Karbon atomu ve Oksijen
atomunun birleşmesiyle
oluşan bileşik
Download