elementler ve semboller

advertisement
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
Her şey 13 milyar yıl önce başladı. Gerçekleşen büyük patlamanın
ardından evren oluşmaya başladı. Patlama sonucunda oluşan atomlar
uzay boyunca saçıldı.
İlk oluşan atomlar hidrojen, helyum ve döteryumdu. Daha sonra
saçılan bu element atomları diğer elementleri oluşturdu.
Vücudumuzdaki atomlara hiçbir zaman sahip olamazsınız. Çünkü her
nefes aldığımızda veya terlediğimizde atomları içimize alıp dışarı
saçıyoruz. Tabii onlar da zamanla bir başkasının parçası oluyor.
Eski Yunan’da düşünürler maddelerin nelerden oluştuğunu araştırdılar. Yunanlı
bilim adamı Empedokles’e göre her şey dört element dedikleri toprak, hava, su
ve ateşten oluştuğunu söylüyorlardı.
Su
Toprak
Ateş
Hava
Simyacıların döneminde herkes bilgisini kendisine saklamayı çalışmaktaydı.
Sıradan metalleri altına veya gümüşe çevirebilecekleri ümidiyle laboratuarlarda
çalışıyorlardı.
Ayrıca sonsuz yaşamı ve altın yapmayı sağlayan taşlar, filozof taşı olarak anılırdı.
Örneğin J.K Rowling’in “Felsefe Taşı” adlı eserinden uyarlanan “Harry Potter ve
Felsefe Taşı” , Cem Yılmaz’ın “GORA” filminde bu konulardan bahsedilmiştir.
Dünyada bulunan ilk element;
Alman din adamı Albertus Magnus, arsenik elementini
bulan kişidir. Kaşifi bilinen ilk element de arseniktir.
Elementin Tanımı:
Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
Atomik yapıdaki elementler sembollerle gösterilirken, moleküler yapıdaki
elementler formülle gösterilir.
Oksijen atomu ( O )
Oksijen Molekülü O₂
Bakır atomu
(Cu)
Bakır elementi molekül içermez, bu nedenle formülü yoktur. Sadece
sembolü vardır. Aşağıda bazı elementlerin sembolleri ve formülleri
verilmiştir.
Elementin adı
Sembolü
Formülü
Hidrojen
H
H₂
Flor
F
F₂
Sodyum
Na
-
Alüminyum
Al
-
Oksijen
O
O₂
Latince adı
Numarası
6
C
KARBON
CARBONEUM
Sembolü
Elementin adı
Download