9 sınıf kimya dersi 1 dönem 2 yazılı

advertisement
No: …….
Sınıfı: …….
Adı- Soyadı: …………………………
Tarih:
2016/2017 …………… LİSESİ 9. SINIF- ANADOLU LİSESİ GRUBU KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
SORULARIDIR.
A-Aşağıdaki kavramları açıklayınız(10 PUAN).
1- İyonlaşma Enerjisi nedir? Aynı periyotta soldan sağa doğru gruplarda İE nin değişimi nasıldır?
2- “İzotop Atom” nedir? Kısaca tanımlayınız.
B-Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Doğru olan yargıların başına (D), yanlış olana (Y) yazınız(15 PUAN).
12345-
(…..) Elementler sembol, bileşikler ise formüllerle gösterirler.
(…..) Rutherford, atomun yapısında büyük boşluklar olduğu fikrini ileri sürmüştür.
(…..) Paschen ışıması, n=4,5,6... seviyelerinden n=3 seviyesine olan ışımaları ifade eder.
(…..) Pauli’ nin Belirsizlik Kuramı’ na göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda tespit edilemez.
(…..) Triatlar Kuramı olarak bilinen kural ilk kez Alexander John Newlans tarafından ortaya atılmıştır.
C-Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyarak, boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz(15 PUAN).
12345-
Modern periyodik tabloda elemetler, artan ……………..numaralarına göre yan yana sıralanmışlardır.
………………… ‘ ya göre dört temel element; “Hava, Toprak, Su ve Ateş” tir.
Periyodik tabloda 3. Periyot 5A grubunda bulunan element, …………..sembolü ile gösterilir.
Periyodik tablonun 4 ve 5 nci periyotlarında …………’ er tane element bulunmaktadır.
2A grubu elementleri olarak bilinen elementlerin özel adı …………………………….Metalleridir.
D-Aşağıda verilen elementlerin periyodik tablodaki yerlerini bularak karşısındaki boşluğa yazınız(10 PUAN).
…………………………………………………………………………………………………..
1-
2He:
2-
20Ca:………………………………………………………………………………………………….
E-Aşağıdaki soruları yanıtlayınız (10 PUAN).
X -2 ile 19Y+1 iyonlarının elektron sayıları eşittir. X’in nötron sayısı proton sayısından bir fazladır.
Buna göre X’ in kütle numarası kaçtır?
………………
F-
PO43-
formüldeki toplam elektron sayısını hesaplayınız. (
15P
, 8O ) (10 PUAN).
H- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız( 30 PUAN).
1-
7-
28-
3-
4-
9-
5-
10-
6-
BAŞARILAR..
Kimya Öğretmeni
Download