element nedir?

advertisement
7.SINIF: ELEMENTLER VE
SEMBOLLERİ
HAZIRLAYAN: CANSU TUNÇ
1
ELEMENT NEDİR?
Aynı cins atomlardan oluşan saf
maddelere “element” denir.
2
ELEMENT NEDİR?
 Saf maddedir.
 Kendine özgü özkütlesi vardır.
 Homojendir.
 Yapıtaşı atomdur.
 Aynı cins atomlardan oluşur.
 Sembolle gösterilir.
 Kendilerine özgü E.N, K.N vardır.
 Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle basit
maddelere ayrışmaz.
3
ELEMENT NEDİR?
Hidrojen atomu
Hidrojen elementi
Karbon atomu
Karbon elementi
Oksijen atomu
Oksijen elementi
4
5
SORU : Aşağıda verilen madde modellerinden
hangisi element değildir?
Dogru cevap: B
6
ELEMENT NEDİR?
ELEMENTLER
METALLER
AMETALLER
SOY GAZLAR
7
METALLERİN ÖZELLİKLERİ
Yüzeyleri parlaktır.
Isı ve elektriği iyi iletirler.
Tel ve levha haline gelebilirler.
Elektron vererek bileşik
yaparlar.
5. Oda koşullarında katı halde
bulunurlar (Civa hariç)
6. Erime ve kaynama noktaları
genellikle yüksektir.
1.
2.
3.
4.
Tüm metaller şekil
değiştirebilir
8
AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
Parlak değil mattırlar. Bazıları renkli olabilir.
Isı ve elektriği iyi iletmezler.
Tel ve levha haline gelemezler. Kırılgandırlar.
Elektron alarak veya elektronları ortaklaşa kullanarak
bileşik yaparlar.
5. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz halinde
bulunabilirler.
6. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
1.
2.
3.
4.
Oda koşullarında
bazı ametaller ve
renkleri
9
SOYGAZLARIN ÖZELLİKLERİ
(8-A GRUBU)
1.Kimyasal Oda şartlarında tek atomlu
gaz halindedirler.
2.tepkimeye girmeye istekli değildirler.
3.Değerlikleri 0(sıfır) dır.
4.Isı ve elektrik akımını iletmezler.
5.En yüksek enerji düzeyindeki
orbitaller tam dolu olduğundan kararlı
elektron düzenine sahiptirler.
10
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu
elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken
geri kalanı da laboratuvarlarda elde edilen
yapay elementlerdir.
11
ELEMENTLERİN ADLANDIRILMASI
Her element bir veya iki harften
oluşmuş bir kimyasal sembol ile
temsil edilir. Sembollerin çoğu
elementin adının ilk harfi veya ilk
ilk harfidir.
12
1’ den 20’ ye kadar numaralandırılmış elementler, latince adları ve sembolleri
13
14
15
Dünya’da elementlerin tahmini bulunma oranları ( % olarak)
16
Elementin Adı
Sembolü
Demir
Bakır
İyot
Civa
Bor
Neon
Fe
Ba
I
Hg
Bo
Ne
√
x
√
√
x
√
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 4
B) 3
C) 2
D)1
Doğru Cevap: C
17
KAYNAKÇA
•http://suranurozcelik.wordpress.com/sunumlar/7-sinifsunumlari/
•http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qye
WiPhnE5IJ:www.hayatimizfen.com/FileUpload/op77816/File/m
addenin_yapisi_ve_ozellikleri_%5B1%5D...ppt+&cd=1&hl=tr&ct
=clnk&gl=tr
•http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AE5
O8OOo5dIJ:www.dosyabak.com/676682-Maddenin-yapisi-veozellikleri-unitesi-slayt-gosterisidosyasi.html+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr#.VIAKfjGsWSo
•https://aysegulcaliskan.wordpress.com/sunumlar-2/7-sinifslaytlari/elementler-ve-sembolleri-slayti/
•http://sancaklarfen.tr.gg/Periyodik-Tablo.htm
18
Download