BOLUM 2 File

advertisement
ORGANİZASYON YAPISI
Organizasyon Yapısı
Organizasyon kültürü ve yapısı proje üzerinde son
derece etkilidir!!
ORGANİZASYON
YAPISI
İşlevsel
Organizasyon
Proje Temelli
Organizasyon
Zayıf Matris
Organizasyon
Dengeli Matris
Organizasyon
Güçlü Matris
Organizasyon
İşlevsel Organizasyon
• İşlevsel Organizasyonda çalışanlar üretim, pazarlama vb.
gibi uzmanlık dallarına göre gruplandırılır ve bir yöneticiye
bağlı çalışır.
• İşlevler-arası projelerde bütün diğer alanlardan gelen
kişiler bir proje üzerinde çalışır.
İşlevsel Organizasyon
Avantajları:
Dezavantajları:
• Kariyer gelişim basamakları nettir • Soruların yanıt bulması uzun
zaman alır.
• Birim Yöneticisi çalışanların
kariyerlerini yönlendirirken proje • Birbiriyle doğrudan bağlantısı
çalışmalarını da dikkate alır.
olmayan bölümler arasında
iletişim kurmak için birim
müdürlerinin devreye girmesi
gerekir.
Proje Temelli Organizasyonlar
• Bu organizasyonlar projelerden ve projelerin sonuçlarından
sorumludurlar.
• Proje yöneticisi aynı zamanda proje kapsamındaki tüm
işlerin proje ekibine nasıl bölüştürüleceğine de karar verir.
• Pek çok ilaç firması proje temelli organizasyondur ancak
bunlardan bazıları matris organizasyon yapısına
yönelmektedirler.
Proje Temelli Organizasyonlar
Avantajları:
Dezavantajları:
• Proje temelli organizasyonlar
• Görevler geçici niteliktedir (proje
departmanlardan oluşur ve bu
temelli).
gruplar doğrudan proje
yöneticisine bağlı olarak çalışır.
• Proje bağımsız bir yapıdadır,
kendi ekibi vardır.
• Proje temelli organizasyonlar
proje yönetimini kolaylaştıran bir
yönetim sistemine sahiptir.
• Her projenin bir sonu vardır.
Yürütülen görev projeye bağlıdır
ve proje bittiğinde görev de
bitmiş olur!
Zayıf Matris Organizasyonu
• Zayıf Matris – İşlevsel Yöneticiler güçlüdür
• Zayıf matrisler proje yöneticisinin otoritesinin
koordinatörler kadar güçlü olması konusunda işlevsel
organizasyonlarla benzerlik gösterir
• Günlük işler proje yöneticisi tarafından görevlendirilir
Zayıf Matris Organizasyonu
• Dengeli matris yapısında, tüm proje ve
proje finansmanı üzerindeki tek yetkili proje
yöneticisi değildir. Genellikle işlevsel
yöneticiler yetkilidir.
Güçlü Matris Organizasyonu
• Güçlü Matris Organizasyonları proje
yöneticilerinin etkinliği açısından en uygun
örgütlenme şeklidir.
• Güçlü Matriste proje yöneticileri güçlüdür.
• PMI, proje yöneticilerinin etkinliği açısından güçlü
matris organizasyon yapısını tercih eder.
Proje Yapısı Proje Üzerinde Etkilidir
Proje Temelli
Organizasyon
İşlevsel
Organizasyon
Zayıf Matris
Organizasyonu
Dengeli Matris
Organizasyonu
Güçlü Matris
Organizasyonu
Proje Tümüyle İşlev
Proje Tümüyle Proje
Yöneticisi tarafından yönetilir
Yöneticisi tarafından yönetilir
Download