Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Kaynaklar

advertisement
Türk-Alman Üniversitesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Matematik II
ECTS
Kredisi
3
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
MFW102
Uygulama
(saat/hafta)
-
Dersin Yarıyılı
2
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Yok
Almanca
Lisans
Zorunlu
x
Yüz Yüze
x
Yrd. Doç. Dr. Eray Gençay
Yrd. Doç. Dr. Eray Gençay
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Dersin amacı öğrencilerin lineer cebirin kavramlarını ve
yöntemlerini iktisadi konular bağlamında tanıyıp
kullanabilmelerini sağlakmaktır.
Derste vektörler, matrisler, doğrusal denklem sistemleri,
eigendeğer ve eigenvektör, Markov zinciri, doğrusal eniyileme
(Simplex yöntemi, M-yöntemi v.d.) konuları işlenmektedir.
Öğrenciler gerçek dünyadaki problemleri matematiksel olarak
modelleme ve lineer cebir yöntemleriyle araştırma yeteneklerini
kazanmalıdırlar. Ayrıca lineer cebir kavramlarını tanıyarak
öğretimlerinin sonraki bölümlerinde bu temel üstünde
yetkinliklerini geliştirebilecek durumda olmalıdırlar.
Kaynaklar
Ders Kitabı
Michael Merz, Mario V. Wüthrich. Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler: Die Einführung mit vielen
ökonomischen Beispielen. Vahlen. 2012.
1
Jochen Schwarze. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler –
Band 3: Lineare Algebra, Lineare Optimierung und
Graphentheorie. 13. vollst. überarb. Auflage. NWB Verlag. 2011.
Yardımcı Kaynaklar
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Vektörler, Vektör Uzunluğu, Birim Vektör, Vektör Uzayı
Doğrusal Bağımsızlık, Doğrusal Kombinasyon, Baz
Matrisler, Transpoze Matris, Matris Çarpımı
Matris Çarpımı, Ters Matris, Tersi Alınabilirlik, Düzenlilik, Tekillik
Doğrusal Denklem Sistemleri, Homojen / İnhomojen Denklem Sistemleri, GaussJordan Algoritması, Satır Basamak Biçimi, Determinant
Eigendeğer, Eigenvektör, Markov Süreci
Doğrusal Eniyileme, Tanımlar: Doğrusal Eniyileme Problemi, Geçerli Çözüm, Eniyi
Çözüm, Eniyi Çözümler Kümesi, Geçerli Çözümler Kümesi
Doğrusal Eniyileme Problemlerinin Grafik Çözümü
Doğrusal Problemlerin Normal Biçimi, Doğrusal Problemlerin Kanonik Biçimi
Ara Sınav
Dışbükey (Konveks) Gövde, Dışbükey Kombinasyon, Dışbükey Çokyüzlüler, Uç
Noktalar
İlksel Simplex Algoritması
İkincil Simplex Algoritması
M-Yöntemi
Alıştırma / Tekrar
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
1
1
Katkı Payı
40
60
2
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
100
40
60
100
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
No Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
14
4
1
1
Süre (Saat)
2
15
1
1
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
İş Yükü
28
60
1
1
90
3
3
3
Download