Mobilya üretimi eskiye oranla daha karmaşık bir yapıya sahip. Tek

advertisement
Mobilya üretimi eskiye oranla daha karmaşık bir yapıya sahip. Tek seferde yüklü miktarda üretim
yapabilen firmalar hızlı, hatasız ve takip edilebilir iş süreçlerini yaratmak için CPM MASTER ERP Mobilya Üretim Sistemi‘ni kullanıyor.
CPM MASTER ERP
Mobilya Üretim Sistemi
Dikey Çözüm Broşürü
www.cpm.com.tr
MOBİLYA ÜRETİM SİSTEMİ
Mobilya üretimi, farklı teknik donanımların ve çok çeşitli materyallerin kullanımıyla eskiye oranla
daha karmaşık bir yapıya sahip. Mobilya işinin bir değil birçok safhası var. Tek seferde yüklü miktarda
üretim yapabilen firmalar hızlı, hatasız ve takip edilebilir iş süreçleri yaratması gerekiyor. Tüm bunlar
için CPM MASTER ERP yeterli!
CPM MASTER ERP ile neler yapabilirsiniz:
Hammadde
kabulü ile ön
kalite kontrol ve
depo stok takibi
yapılır. Depo
alanları verimli
kullanılır, ürünler
kolayca bulunur
ve sayılır.
CPM MASTER ERP ofis mobilyaları, döşemeli grup üretimi, yatak, baza ve
modüler üretim konularında üretim yapan firmalar ile kişiye özel tasarım ve
mimari gerektiren ürünler ve konsept olarak tanımlanan ürün üreten firmalar
için özel çözümler sunuyor. Üretim sürecini planlamadan siparişe, müşteri
ilişkilerinden depo yönetimine kadar her kademede takip ve analiz ediyor.
İşinizden stresi atıyor, geriye sadece verimli çalışan, tıkır tıkır işleyen, kârlı ve
hatasız bir organizasyon kalıyor!
Üretim
gereksinimlerine
göre satın alma
yapılır, hatalı
satın almaların
önüne geçilir.
Referanslar
25 yıllık deneyimimiz ve profesyonel ekibimizle, bugüne dek Konfor Mobilya A.Ş., Bykepi Mobilya
A.Ş., Seras Mobilya Ltd. Şti., Dovi Ofis Mobilyaları A.Ş. gibi önde gelen firmalara hizmet verdik.
Sizin firmanızı da daha hızlı ve verimli hale getirmek için, gelin neler yapabileceğimizi birlikte
konuşalım. İhtiyaç duyduğunuz tüm iş süreçlerini tek bir çatı altında toplayalım.
Gücünüze güç katalım...
2
CPM MASTER ERP | Mobilya Üretim Sistemi
| www.cpm.com.tr
3
ÜRÜN DETAYLARI
CPM MASTER ERP
Mobilya Üretim Sistemi
İşler yolunda, süreç kontrolünüz altında!
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Bağlantı Yönetimi
Sipariş Yönetimi
Konsept Ve Custom Sipariş
B2B Ve B2C İnternet’ten Sipariş
Kapasite Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama
Satın Alma Yönetimi
Kumaş Kalite Kontrol
Pastal Planlama Ve M2m Uygulamaları
Depo Yönetimi
Barkodlu Ve Dokunmatik Ekran Üretim Takip Ve İzleme
Montaj Ve Paket Takip Sistemi
Etüd Ve Performans Takip Sistemi
Üretim Maliyet Takip Sistemi
Sevkiyat Planlama
Barkodlu Sevkiyat
Şikayet Takip Sistemi
Teknik Servis Ve Call Center Uygulaması
4
CPM MASTER ERP | Mobilya Üretim Sistemi
| www.cpm.com.tr
5
DÖŞEMELİ ÜRETİM
ÜRÜN DETAYLARI
İşler yolunda, süreç kontrolünüz altında!
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Bağlantı Yönetimi
Döşemeli Grup Sipariş Yönetimi
Döşemeli Grup Konsept Ya Da
Custom Sipariş
Döşemeli Grup Üretim Planlama
6
Müşteri ve bayilere yapılacak aktiviteler önceden planlanır. Gerçekleşen aktivitelerin takibi yapılır.
Bayilerden alınan siparişler ve tahsilatlar anlık olarak sisteme işlenir. Böylelikle yolda gelecek
ödemelerin ve tahmini ön onayı alınmış siparişlerin takibi yapılır. Aynı zamanda müşteri ya da bayilere
yapılan uygulamalar, ziyaretler, mail, faks, reklamasyon gibi operasyonlar veri tabanında kayıt altına
alınır. Ziyaret sırasında teşhir stok kontrolü, reklam tabelaları kontrolü ve kayıtları da yapılır.
Bayiler ile yapılmış olan her sözleşmeye göre, sözleşme şartlarına uygun fiyat listesi, anlaşılmış özel
iskonto, promosyon, bire bir ürün teslimleri, ürün dışı promosyon gibi her bir bağlantı için şartların
yeninden oluşturulduğu ve ucu açık satış yöntemlerine belirlenmiş sistem bağlantı yönetimidir.
Sipariş girişi sırasında, müşterinin yaptığı her bir sözleşme kontrol edilir. Müşterinin kalan alacağı
ve bu alacak rakamına en uygun bağlantı, sistem tarafından bulunur. İster öneri ister şart olarak
sunulur. Otomatik seçim, kullanıcı bazlı yanlış fiyat listesi, iskonto ve promosyon hatalarını önler.
Bakiye aşımları, fiyat farkları ve iadeleri önler. Yeni bağlantı yapılması gerektiğinde de sürekli uyarır.
Risk birimi tarafından sakıncalılar listesine alınmış müşteri/bayiler için ürün çıkışını engelleyen
kontrollerin yanında, hangi işlemlerin riskli olduğunu, teminat ve ipoteklerin riske ne oranda etki
edeceğini, kendi çeki-senedi, müşteri çek-senedi, şirket ortakları çeki olup olmadığını ve kara liste gibi
birçok farklı risk unsurlarını değerlendirmeye olanak verir.
Üretici tarafından modelleri, kartela kumaşları, alternatif kartelalar ve bu kartelalara göre kumaş
ve kesim fiyat farkları oluşturulabilir. Sipariş girişi sırasında kullanılacak kumaşların stok miktarları
ve daha önce yapılmış olan rezervasyonlar takip edilir. Talep edilmesi durumunda onaylanmış
sipariş için otomatik kumaş rezervasyonu yapılır. 1. seviye ürün ağaçları görülebilir. Tek renk ya da
çok renk (2 renk, 3 renk, 3 renk + Deri vb.) seçimine göre ürün ağacı seçilebilir. Teslimat için şartlar
oluşturulur (Grup sipariş), siparişin her satırı için risk ve bağlantı kontrolü yapılır. Standart ürünler
için birim üretim saatleri belirlenir ve içerideki üretime bakarak tahmini teslim tarihi saptanır. Aynı
anda müşteri ya da tüm siparişlerin anlık olarak üretim durumları izlenebilir.
Mimar tarafından çizilmiş ya da müşteri tarafından getirilmiş özel tasarımların siparişinin takibi
yapılır ve ürünün teknik resimleri de eklenebilir. İlgili konsept ya da custom ürün için planlama
ve üretim onay akışı oluşturulur. Fiyat çalışması yapılması ve onayının alınması sonrası, ürün
ağacı hazırlanan konsept ürün için oluşturulan siparişin ürün ağacına aktarımı otomatik olarak
yapılabilir. Modeli çizilmiş ve üretici tarafından tasarlanmış olan ürünler için döşeme öncesi
(İskelet) fiyatı ile seçilmiş özel kumaş, kullanılacak aksesuarlar için müşteriye özel ürün ve fiyata
dönüşmüş ÖZEL üretimlerin takibi yapılır.
Üretim bandındaki ürünler, bekleyen siparişler, eleman ve teçhizatlar kontrol edilerek döşemeli
grup üretim planlama çizelgeleri grafik ya da doküman olarak oluşturulur.
CPM MASTER ERP | Mobilya Üretim Sistemi
| www.cpm.com.tr
Pastal Ve 3. Parti Yazılım
Entegrasyonu
Pastal planlama için özel olarak tasarlanmış yazılımlar ve model tasarlamada kullanılan çizim
programları ile entegrasyon yapılabilir. Hangi programlar olduğunun bilgisini alınız. (Uygun veri
tabanı entegrasyon şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.)
Döşemeli Grup Malzeme İhtiyaç
Planlama
Üretim emri verilmiş siparişler ve henüz emri verilmemiş siparişleri dikkate alarak stok durumu,
rezervasyonlar, siparişi verilmiş ancak henüz depoya gelmemiş ürünler ile min/max stok ve parti
büyüklükleri ihtiyaç olarak belirlenir. Aksiyon planları oluşturulur ve satın alma talebi, sipariş,
termin ya da toplu bir şekilde verilir.
Döşemeli Grup Kumaş
Satın Alma Ve Kumaş Kalite
Kontrol
Kalite kontrol makinaları ile haberleşerek, metre olarak alınmış kumaşların, lotlara ve toplara
ayrılmak suretiyle kumaş kalite kontrol makinalarında metraj kontrolleri yapılır. Onay ya da şartlı
onay verilmiş lot bazında kumaş topları mamul depoya, puanlama sitemini geçememiş kumaş
topları ret depoya alınmak suretiyle iadelerinin yapılması sağlanır. Tüm bu işlemlerin yanında
modül sayesinde uygulanacak ise laboratuvar testleri de kayıt altına alınır.
Barkodlu Üretim
Sipariş bazlı üretim emirlerinde döşemeli grup ürünün, istasyon ve modül bazlı birbirini sıralı
takip eden barkod numaraları üretimin her safhasında izlenir. Başlama bitirme, duruşlar (planlıplansız), hatalar, vardiyalar, üretim istasyonları ve üniteler bazında takip edilir.
Döşemeli Grup Çalışan
Performans Takip Ve Yönetimi
Döşemeli grupta bir çalışanın günlük ürettiği modül sayısı, üretim saati performans yüzdeleri ve
ürettiği ürün bazında performansı, anlık, günlük haftalık ve aylık bazda takip edilir. Birbirini takip
eden barkod numarası sayesinde hangi elemanın hangi ürünün neresini, ne kadar sürede, hangi
tezgahta veya istasyonda yaptığı izlenebilir.
Maliyet Yönetimi
Model ve modüller için öngörülen maliyet (ön maliyet) ile gerçekleşen maliyet karşılaştırılır. İş
merkezleri, rotalar veya prosesler bazında maliyet hesaplanabilir. Ek maliyetler dağıtım anahtarı
ya da şirkete özel dağıtım yönetimi de kullanılabilir.
Sevkiyat Planalama
Üretimi tamamlanmış/tamamlanmak üzere olan siparişlerin rotaları dikkate alınarak teslim
tarihilerine göre planlaması yapılır. Sevkiyat yöntemine göre her ürün için belirlenmiş ağırlık, M2,
M3 analizi yapılarak doğru yükleme aracı önerisinde bulunulur. Bu sayede doğru planlama ve
sevkiyat ile navlun giderleri en aza indirilir.
Barkodlu Sevkiyat
Oluşturulmuş sevkiyat planlarına göre, üretimi tamamlanmış ve mamul depoya gelmiş sipariş
kalemlerinin, takım bütünlüğü korunur ve kontrol edilir. Eksik herhangi bir parça kalmaksızın
barkod okutularak çıkışı sağlanır. Çıkış olabilmesi için gerekli şartlar firmaya özel tasarlanabilir.
Yüklemesi gerçekleşmemiş ürünler tekrar planlanmak üzere sevkiyat planlama modülünde revize
edilir. Anlık planlanan gerçekleşen sevkiyatlar takip edilir.
7
MODÜLER ÜRETİM
ÜRÜN DETAYLARI
İşler yolunda, süreç kontrolünüz altında!
Sipariş Yönetimi
Malzeme İhtiyaç Planlama
Modül ya da takım için oluşturulan siparişlerde kaplama rengi, aksesuar, cila gibi detaylara göre
özel ya da seri üretim siparişleri oluşturulur. Birlikte sevk olacak ürünlerden, sevkiyat sırasındaki
özel hususlara kadar özel şartlar oluşturulur. Sipariş girişi sırasında mevcut stoklara göre paket
bazında stok kontrolü yapılır. Talep edilirse paketlerden oluşacak mamullerin, ortak paketler dikkate
alınarak ve takımlaştırılarak stoktan sevkiyatı sağlanabilir.
Teslim süreleri dikkate alınarak min/max stoklar ile yoldan gelecek mallar, min/max alım parti
büyüklükleri ve mevcut paket stokları gibi bir çok değişken dikkate alınır ve gerçek malzeme
ihtiyacı belirlenir. Oluşan malzeme ihtiyaç planları iş emri bazında, terminlere göre ya da toplu bir
şekilde malzeme talebine dönüştürülür.
Çalışan Performans Analizi
Barkod ve dokunmatik ekran üretim takip sistemi sayesinde çalışan personellerin işe başlama
bitiş, set-up süreleri takip edilir. Vardiya değişimi, duruşlar, istif değişimi, yükleme gibi kayıp
zamanlar analiz edilebilir ve bu sayede çalışan performans analizi raporları hazırlanabilir.
Paket Bazında Stok Takibi /
Ortak Paket
Paket bazında stok takip sistemi ile istenildiği anda mevcut paket stoklarından oluşturulabilecek
mamuller ve eksik paketler saptanır, stoklardan modül oluşturma gerçekleştirilebilir. Ortak
paketler için optimum mamul oluşturma ve ortak paket gereksinim tespiti yapılır.
Depo Raf Göz Sistemi Aktif
Depo Yönetimi
Sevkiyat planlaması yapılmış ürünler için, paket bazlı stok yönetim sisteminin gereksinimi olan
depo, raf, göz ve sıra gibi depolama yöntemleri kullanılır. Farklı ebatlardaki paket stoklarının
depo yerleşim planında nerede olduğu, yükleme sırasında hangi raflardan toplanacağı gibi
bilgilere ulaşmak için oluşturulmuş dinamik depo yönetim sistemidir.
Montaj Ve Paketleme Takibi
Her bir ürün için belirlenmiş montaj talimatları, ürün ağaçları ya da paket stok yarı mamullerine
resim ve talimat olarak eklenir. İş emri oluşturulması sırasında istif ile birlikte montaj talimatları
da dağıtılır. Aynı şekilde paketleme takip sistemi ile hangi pakette hangi ambalaj malzemeleri
kullanılacak, paketlerde hangi parçalar olacak, paketlere hangi aksesuarlar konulacak gibi veriler
takip edilir. Paket oluşumu sırasında tüketimler de yapılır.
Stok Optimizasyon Sistemi
Anlık müşteri talep değişikliklerinde saatler süren malzeme ihtiyaç planlama hesaplama işlemi
geride kalır! Modüler üretim şartlarına göre oluşturulmuş ihtiyaç optimizasyonu sistemi ile karar
alma süreçleri kısalır.
Üretim Emri
Her bir sipariş ya da stok için üretilecek ürünler toplu bir şekilde üretim emrine dönüştürülür.
Üretim emri dönüşümü sırasında istif barkodları, paket barkodları ve montaj talimatları basılır.
Üretim sırasında kullanılacak hammadde ve yardımcı malzemeler ile bunların hangi depolardan
alınacağı ve üretim sırasında kullanılacak talimatlar gibi veriler oluşturulur.
Kapasite Planlama
Planlanmış üretim emirlerinin hangi iş merkezinde, üretim bantlarında, makinalarda üretileceği
belirlenir. Üretim sahasındaki devam eden işler, işlerin birim üretim zamanlarına göre planlanır.
Makinalardaki üretim bitiş süreleri ile yüklemeleri, darboğazları, buna göre en uygun rota ve
makinaların belirlendiği ve planlandığı, üstelik aynı anda gerçekleşmelerin de takip edildiği
sistemdir.
Modüler Sevkiyat Planama
Satış koordinasyon departmanları tarafından, teslim yerlerine ve müşterilere göre oluşturulan
sevkiyat planları lojistik birimine iletilir. Lojistik birimi yüklenecek modüllerin kaç paketten
oluştuğunu ve bu paketlerin hangi rafta ve hangi gözde sırada olduğunu, planlama modülünden
oluşturduğu liste ile toplama ekibine dağıtır. Ekip, ilgili paketleri sevkiyat alanında toplar.
Barkodlu sevkiyat ile eksik paket kontrolü yapılarak sevkiyat gerçekleştirilir.
İş Atama Ve İstif Bazlı
Üretim Takip
Emir bazında oluşturulan evrak üretimler, toplu bir şekilde kesim yapılmak üzere istif bazında
makinalara yüklenir. Paketleme aşamasına kadar toplu bir şekilde üretime giren ürünlerin artık
istif bazında takibi sağlanır. Talep edilmesi durumunda makinalara (M2M) Machine-To-Machine
bağlantı yönetimi ile veri alışverişi yapılarak iş emirleri yüklenir ya da okunur.
Faturalandırma Ve Muhasebe
Lojistik departmanı tarafından irsaliye kesilen, döşemeli grup yatak, baza ve modüler grup
ürünler için fatura kesilir ve fatura online olarak muhasebeleştirilir. İhracat malları için çeki
listesi, ihracat faturası, Türkçe ve İngilizce fatura ile yükleme notaları ve ATR belgeleri gibi
tüm işlemler tamamlandıktan sonra oluşan kayıtlar yapılan gümrük masrafları ile birlikte
muhasebeleştirilir ve ihracat bazında kârlılık raporlanabilir.
Dokunmatik Ekran Üretim Takip
Üretimin her aşamasında dokunmatik ekranlar sayesinde aynı anda iş merkezleri, kaynaklar,
rotalar, prosesler bazında üretim adetleri, vardiya, personel, hatalar, planlı ya da plansız duruşlar
takip edilir. Her bir üretim aşamasının tamamlanması sonrası tüketimler ve oluşmuş yarı mamul
stokları kullanıcıdan bağımsız barkod sistemi ile oluşturulur.
Teknik Servis
Gelen servis talepleri ve yapılması gereken tamir bakım işlemleri ( garantili, garanti dışı) sistem
üzerinde takip edilir. Arıza nedenleri analiz raporları ile (müşteri kaynaklı, üretim kaynaklı, montaj
kaynaklı vb.) işletmede önleyici tedbirlerin alınması için ihtiyaç duyulan verilere anında ulaşılır.
8
CPM MASTER ERP | Mobilya Üretim Sistemi
| www.cpm.com.tr
9
SONUÇ
CPM MASTER ERP ile her işin kolayı var!
1
2
Müşteri ilişkileri yönetimi
Bağlantı ve Risk yönetimi
Satışla ilgili her koşul, müşteriye yapılan özel uygulamalar,
satış elemanlarının ziyaret ve aktiviteleri, müşterinin satın alma
alışkanlıkları, rakip ürün tercihleri ve sattığı diğer ürünler ile
teşhir stokları kontrol altında olur. Yoğun rekabet ortamında
bayi ağını doğru raporlar ve etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.
Firmaya özel sözleşmeler, fiyat listeleri, iskonto ve
promosyonlar kontrol altına alınır. Yanlış fiyatlandırma
sebebiyle yaşanan finans kayıplarına son verilir. Firmaya
özel risk tanımı ile, finansal riskler en aza indirilir.
3
4
Sipariş Yönetimi
Malzeme İhtiyaç planlama
Özel sipariş sistemi sayesinde doğru üretim, doğru sevkiyat,
hatasız fiyatlama, otomatik rezervasyon ve grup siparişi
sağlanır. Siparişlerin üretim durumları anlık olarak izlenir.
Doğru planlama, zamanında ve doğru satın alma ile atıl
stok ve stok finansman maliyetleri ortadan kalkar.
5
6
Satın alma
Üretim gereksinimlerine göre satın alma yapılır, hatalı satın
almaların önüne geçilir. Fiyat, teslim, satın alma, fiyat onay,
satın alma onay zinciri ile güvenli satın alma oluşturulur.
7
Üretim planlama ve üretim izleme
Kumaşlar top ve lotlara bölünür, kumaş formu ile stoka alınır.
Metraj kontrolü yapılır, kumaşlara top barkodları verilip
izlenebilirlik sağlanır. Gerekirse otomatik olarak siparişler arası
rezervasyon kaydırmaları yapılır. Stoktaki kumaşlar ve mevcut
üretim performansı kriterine göre yeterlilikler tespit edilir.
El işçiliği ya da makinaya dayalı üretimlerde işçilik
maliyetleri saptanır, üretim verimliliği ölçümü yapılır. Etüt
ölçümleri kişi bağımsız yapılabilir. Duruşlar ve hatalar tespit
edilerek iyileştirmeler yapılabilir. Kayıp zamanlar revize
edilerek geriye dönük izlenebilirlik sağlanabilir.
9
10
Sevkiyat planlama
Hatalı ürün sevkiyatı engellenir. Doğru araçla, doğru yere,
zamanında sevkiyat ile yüksek lojistik maliyeti minimuma
iner.
10
CPM MASTER ERP | Mobilya Üretim Sistemi
Teknik servis
Müşteri şikayet takibi ile başlayan süreç, call center ve
müşteri yerinde yapılan tespitlerle devam eder. Teknik servis
üretim ilişkisi sayesinde satış sonrası maliyetler ve üretim,
montaj ve sevkiyatla ilgili hataların tespiti ve düzeltilmesi
sağlanır. Bu hatalara bağlı maliyet ve prestij kayıpları önlenir.
| www.cpm.com.tr
“
Depo yönetimi
Hammadde kabul işlemi ile ön kalite kontrol sonrası depo
stok takibi yapılır. Hammadde, yarı mamul ve mamuller
için depo raf sistemi sayesinde adresleme yapılabilir. Depo
alanları daha verimli kullanılır, ürünler daha kolay bulunur
ve daha kolay sayılabilir.
8
Kumaş kabul ve kumaş rezervasyon sistemi
“
“
CPM öncesinde %18’leri bulan hata oranı, CPM Planlama Modülü sayesinde %2’lere
indi. Gece geç vakitlere kadar süren, zaman zaman ertesi güne sarkan yüklemeler
yerine mesai saatleri içerisinde sevkiyatlarımızı tamamlayabiliyoruz. Doğru, optimum
planlamadan dolayı elde edilen nakliye maliyetlerinin %25 düştüğünü söyleyebilirim.
Malzeme ihtiyaç planlama modülü ile stok yükü ve stoklarda % 10’luk bir iyileşme
sağlamış olduk. CPM MASTER ERP Teknik servis modülü ile hata oranımızı %20’lerden
%3’lere çekmeyi başardık.
Ömer Çetmen, Genel Müdür
Yazılım seçimimizde tercihimizi, bizim tarzımızda iş yapan CPM MASTER ERP’den
yana kullandık. Aynı tarz iş yapıyor olmamız hem ürüne hem hizmet sağlayıcaya çabuk
adapte olmamızı sağladı. Fabrikadaki tüm birimlerimiz için bize özel tasarlanan ekranlar
kolay ve çabuk adapte olduk. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızda internet
üzerinden ürün tasarlayıp sipariş alabiliyor, siparişlerin üretim durumlarını izleyebiliyor
ve raporlayabiliyoruz.
Mustafa Kepi, Firma Sahibi
Yıllardır kullandığımız ve sürekli değiştirme gereği duyduğumuz yazılımlar ile sadece
muhasebe ve finans işlemlerini yapabiliyorduk. Cpm Master Erp ile tüm muhasebe
ve finans işlemlerin yanında depo,malzeme ihtiyaç planlama,üretim,sevkiyat,satış
sonrası hizmetler, gibi tüm birimlerimizin ihtiyacı olan bir yazılıma sahip olduk. Üstelik
sektörümüzü iyi bilen, tecrübeli ,aynı dili konuştuğumuz danışman ekip ile karşılıklı
önerilerimizi paylaşabiliyor ve çok hızlı yol alıyoruz.
Teyfik Özdemir, Şirket Ortağı
“
3 yıl önce kullanmaya başladığımız CPM MASTER ERP programı ile , satıştan üretime
uzanan tüm süreçlerimizi istediğimiz şeklide yönetebilir hale geldi. Finanstan ,
Muhasebeye üretimden stok yönetimine uzanan tüm modülleri devreye aldık. Bu
çalışmalar özellikle çok sıkıntı yaşadığımız stok kontrolünde ciddi katkı sağladı. Gerek
hammaddemizi gerekse mamul stoklarımızı kontrol altına aldık.
Adnan Yalçın Özgül, Genel Müdür
11
CPM YAZILIM BİLGİSAYAR TİCARET A.Ş.
Kayışdağı Cd. No:111 Bilgi Plaza Kat:3
D:5Küçükbakkalköy / İSTANBUL
Tel
Faks
: 0216 577 5151
: 0216 577 6323
[email protected]
www.cpm.com.tr
Download