ERP

advertisement
ERP
Kurumsal Kaynak Planlama
( Enterprise Resource
Plannning)
ERP Tanımı

ERP, işletmenin işlerinin önemli bir kısmını
yönetmeye yardımcı olan çok modüllü bir
uygulama yazılımdır.
ERP Ne Yapar?

ERP İşletmelere aşağıdaki konularda destek sağlar
– Ürün Planlaması
– Malzeme/Yedek Parça Satınalması
– Stok Yönetimi
– Tedarikçilerle iletişim
– Müşteri Servisi
– Satış Siparişlerinin İzlenmesi
– Şirket Mali İşlerinin kontrolü
– İnsan Kaynaklarının yönetimi.
ERP Nasıl Çalışır
Kurum içinde yer alan farklı birimler arasında veri
alışverişini sağlar,
 Tüm önemli süreçleri aynı yazılım ailesi öğeleri
ile yönetilmesi nedeniyle farklı süreçler arasında
uyumsuzluk olasılığı en alt seviyeye iner,
 Modüller İstemci/Sunucu mimaride çalışarak uç
noktalardaki maliyetleri düşürür,

ERP Nasıl Çalışır
Uç noktadaki PC’ler veri kaynağı olarak hizmet
veren güçlü bilgisayarlarla iletişim kurarak veriye
tek noktadan ulaşır,
 Her modül, kendi konumuna özel veri-işleme
fonksiyonlarını yerine getirir.

Tarihçesi

1960 Stok Kontrol
 1970 MRP
(Material Requirement Planning)
(Malzeme İhtiyaç Planlaması)
 1980 MRP- II
(Manufacturing Resource Planning)
(Üretim İhtiyaç Planlaması)
Tarihçesi
1990 MRP-II genişletilerek
– Mühendislik
– Finans
– İnsan Kaynakları’nıda içine aldı.
 Bu genişlemelerle ERP Ortaya çıktı
(Enterprise Resource Planning)
(Kurumsal Kaynak Planlaması)

Avantajları






Gelişmiş İş Süreçleri,
Karar Destek Sistemleri için veriye kolay Ulaşım,
Çalışanlar tarafından İş süreçlerinin kolaylıkla
denetlenebilmesi,
Daha az kağıt kullanımı,
İstenilen Veriye zamanında ulaşabilme kolaylığı,
Detaylandırılabilir Doğru bilgi,
Avantajları






Geliştirilmiş maliyet denetimi,
Müşteriye dönüş süresinin kısalması,
Nakit denetimi daha güvenilir hale gelmesi ,
Geliştirilmiş görüntüleme ve sorgulama yetenekleri
Piyasa koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilmesi
Rekabet avantajı kazandırması
Avantajları






Geliştirilmiş tedarik zinciri kontrolü
Ortak müşteri veritabanı oluşturulması
Uluslararası işlemlere kolaylıkla uyum
sağlayabilmesi
Veri girişinin tek seferde olması
Bir servis sağlayıcı (Yazılım şirketi)
İnternet tabanlı uygulamalara olanak sağlaması
Zorlukları
Gerçekleştirme Süresinin uzunluğu
 Yüksek Maliyetler ;
– Eğitim
– Entegrasyon, test, bakım
– Veri Dönüşümü
– Veri Analizi
– Danışmanlar
– ERP Sonrası depresyon

Zorlukları
Değişimi gerçekleştirme zorluğu
 Entegrasyon zorlukları
 Tek satıcı olmasından kaynaklanan riskler
 Güvenlik problemleri

Karakteristikleri
Esneklik: Değişik veritabanı ve platformlarda
çalışabilmeleri
 Moduler & Açık : Modüler olması ve farklı
sistemlerle iletişim kurabilmesi
 Karmaşık: Değişik organizasyonel yapılara cevap
verebilmesinin getirdiği iç karmaşıklıkları
 Benzetim: Bilgisayar üzerinde iş süreçlerinin
gerçekleşmeden önce benzetimle inceleme olanağı
sağlaması

Temel Taşları






Muhasebe ( Financial Accounting)
Nakit Akışı ( Treasury)
Maliyet Muhasebesi (Controlling)
Yatırım Yönetimi (Investment Management)
Üretim Planlaması (Production Planning)
Malzeme Yönetimi (Materials Management)
Temel Taşları
Üretim Yeri&Servis Yönetimi (Plant
Maintenance & Service Management)
 Kalite Yönetimi (Quality Management)
 Proje Yönetimi (Project System)
 Satış Dağıtım (Sales & Distribution)
 İnsan Kaynakları (Human Resources
Management)
 Veri Ambarı (Business Information Warehouse)

SAP R/3
Bütünleşik
çözümler
SD
FI
Sales &
Distribution
Financial
Accounting
MM
PP
Açık
Sistemler
CO
Materials
Mgmt.
Controlling
AM
Production
Planning
R/3
QM
İstemci /
sunucu
mimarisi
Tüm iş
tipleri için
tasarlanmış
olması
Quality
Management PM
Plant Maintenance
HR
İstemci/
Sunucu
ABAP/4
Human
Resources
Fixed Assets
Mgmt.
PS
Geniş Kapsamlı
işlevsellik
Project
System
WF
Workflow
IS
Industry
Solutions
Uluslararası
Bütünleşik veri
modeli
Piyasadaki ERP Paketleri








BAAN
JD Edwards
Kewill
Lawson Software
Manman
Oracle
Peoplesoft
SAP
TEŞEKKÜRLER
Download