iş uygulamaları kullanım alanı genişliyor

advertisement
()
22
D O S Y A ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM UYGULAMASI
8-14 Subat
2010
İŞ UYGULAMALARI KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR
ERP’den CRM’e, iş zekâsından sayısal prototiplemeye,
güvenlik veri depolamaya kadar birçok alanda
teknolojiler üretim sektörünün gündeminde. KOBİ’lerin
ağırlıkta olduğu sektörde bu teknolojileri yönetmek için
dışkaynak kullamının artacağı öngörülüyor.
O
ytek Kurumsal Satış
ve Pazarlama Grup
Yöneticisi Emel Yaşar’a göre,
ürünlerin hammaddeden son
kullanıcıya erişim aşamasına
kadarki üretim süreçleri çok
büyük bir hızla tamamlanmak
zorunda. Şirketler süreçlerini
büyük hızla tamamlamak
için bilişim destekli ürünlere
yönelmekte. Bu nedenle;
üretim, finans, lojistik,
satınalma modüllerini taşıyan
ERP çözümlerine, etkin
müşteri ilişkileri yönetimi için
CRM yazılımlarına ihtiyaç
artacak. Yaşar, iş zekasına
yatırımların da artacağını
öngörürken, “Özellikle enerji,
gıda, çimento, inşaat, kimya,
sağlıklı yaşam alanlarında
özel amaçlı ve sektörel
yazılımlar potansiyel çözümler
olarak dikkat çekiyor. BT
için dışkaynak kullanımı da
yaygınlaşacak. Satış sonrası
hizmetler kapsamında
sunulan destek ve bakım
hizmetlerinin yanı sıra,
altyapı, sistem barındırma,
güvenlik, veri tabanı, sistem
destek ve işletimi önem
kazanacak. E-öğrenme
programlarının önemi artacak.
Bunlara ek olarak genişbant,
içerik yönetimi, orta katman
ve güvenlik konularına olan
talep artacak” dedi.
Bimsa Satış ve
Pazarlama Direktörü
Murat Atıcı, üretim
sektöründe yer alan
şirketlerin fabrika ve
üretim hattı otomasyon
altyapılarını ERP sistemleri
ile bütünleştireceklerini
öngörüyor. Atıcı, üretim
şirketlerinin müşterilerini
daha yakından dinlemesi ve
edindikleri bilgiler ışığında
üretim, tedarik ve dağıtım
süreçlerini yeniden ele
alması gerektiğini söylerken,
“Tedarikçilerle ilişkilerini
daha stratejik seviyede
yönetmeliler. Üretim sektörü
şirketleri; müşterileri, dağıtım
kanalları ve tedarikçileri ile
bütünleşik bir bilişim yönetim
platformu kurmaya doğru
ilerliyor Önümüzdeki günlerde
CRM, tedarik zinciri yönetimi
(SCM) ve tedarikçi ilişkileri
yönetimi (SRM) projelerinin
sayısında artış olacaktır. Bir
diğer ilerleme ise iş zekası ve
raporlama uygulamalarında
olacak. Şirketin faaliyet
Üretimi izleme aşamasında RFID’nin önemi artacak
Gelişen bilgi işlem altyapısı
ve endüstriyel donanımlarda
yaşanan ilerleme ve
birikimler sonuç olarak
otomasyon alanında kullanılan
uygulamaları daha tümleşik
ve verimli hale getirdiğini
vurgulayan Trinoks Proje
Satış Uzmanı Gökay Çiçek,
üretimde izlenebilirlikğin en
önemli ihtiyaç haline geldiğini
söyledi. Çiçek, “İzlenebilirliği
sağlayan ve ERP, muhasebe
uygulamalarına üretimden
anlık veri toplayan üretim
takip uygulamaları gelecek
dönemde üretim sektöründe
yapılacak yatırımlarda ilk
sıraya yerleşecek. Geçen
zaman içerisinde yatırım
maliyetleri nedeni ile barkod
karşısında istediği yere sahip
olamayan RFID teknolojisi,
donanım, sarf malzemesi ve
proje maliyetlerinde beklenen
757_15_26_dosya.indd 22
düşüş ile önümüzdeki yıllar
içerisinde üretim takip
sistemleri içerisinde daha
sık yer almaya başlayacaktır.
Üretim otomasyonunun
yalnızca üretim hatlarını
izlemek ile sınırlı olmadığı bir
gerçek, bu nedenle üretim
takibi ve ambar yönetimi
alanındaki deneyimlerimizi,
hammadde, üretim süreci ve
mamul ürün operasyonlarının
tamamını izleyebilecek olan
bir uygulamaya aktardık.
Geçtiğimiz dönemlerde
Ford Otosan, Şişecam,
Arçelik, Arctic, ArçelikLG, Balnak gibi şirketlerde
gerçekleştirmiş olduğumuz
projelerin deneyimlerini ve
yeni teknolojileri kullanılarak
geliştirdiğimiz Axion Blade
Pro. Türkiye’nin tanınmış lastik
üretici şirketi Petlas tarafından
kabul gördü” dedi.
Elektronik arşiv ve iş akışı sistemine sahip olmak gerekli
GGSoft
Yazılım
Genel
Müdürü
Tolga
Eşsiz
gösterdiği sektöre ve şirket
yöneticilerinin rollerine bağlı
olarak hazırlanan yönetim
ekranları daha hızlı ve doğru
karar vermeye yardımcı
olacaktır” dedi.
ABH Pazarlama Müdürü
Hakan Ağca, Yeni Ticaret
Kanunu ile de zorunluluk
haline gelecek bütçeleme
ve raporlama konularının
önümüzdeki dönemde öne
çıkacağı görüşünde. Ağca’ya
göre, sektördeki rekabet
dışkaynak kullanımını artıracak.
Bu hizmetler öncelikli olarak
müşteri ilişkileri yönetimi,
e-posta sistemleri ve portal
konularında olacak. Ağca,
“ Önümüzdeki dönemde
ihtiyacın olduğu kadar
kullan, kullandığın kadar öde
Üretim sektöründeki
şirketlerde bölümler arasında
üretilen belgelerin kontrollü
bir şekilde paylaşımının
önemini vurgulayan GGSoft
Yazılım Genel Müdürü
Tolga Eşiz, verimlilik artışı,
müşteriye zamanında geri
dönüşte başarılı olmak
için elektronik arşiv ve
iş akışı sistemine sahip
olmak gerektiğini belirtti.
Eşiz, şunları söyledi: “Her
bölümün doküman arşiv
ve yönetim sisteminden
bekledikleri yaptığı işe göre
farklılaşmakta. PaperWork
çözümleri bu bölümlerin farklı
ihtiyaçlarını karşılayan esnek
bir yapıya sahip. Kurum
içerisindeki doküman temelli
süreçleri de hızlandırmakta.
Üretim sektöründe de,
üretim operasyonu sırasında
doğru belgeye zamanında
ulaşmak hayati önem taşıyor.
PaperWork kullanılmaya
dönemini başlatıyoruz. Bu
sayede kuruluşlar zahmetli BT
yatırımları yapmak yerine bu
teknolojileri bir hizmet olarak
başlandığında işlem
gören tüm dokümanlarınız
hakkında güncel bilgiye
anında erişebilirsiniz.
Dokümanın paylaşımında
çesitli bölümlerin aynı anda
dokümanlara erişebilmesi
satış ve destek ekiplerinin
müşteriye bilgi verme
süresini kısaltır. Günümüzde
çıkan resmi kanunlarla,
elektronik belgelerin de
hukuken kabul edildiği alanlar
yaygınlaşmakta. Diğer tüm
durumlarda işlem yapmak
için belgenin bir kopyasına
erişmek yeterlidir. Klasik
yöntemde farklı kişilerin veya
departmanların aynı belgeye
erişim ihtiyacı olduğunda
belgelerin fotokopisi
çekilerek dağıtılmaktadır.
Fiziksel kullanımda belgenin
bir kopyasını çıkartmak,
verimlilik ve maliyet
kaybına neden olur. Belge
güvenliği de sağlanamaz.
Paperwork Uygulaması ile
yetkili kullanıcılar ihtiyaç
duydukları belgelere
bilgisayarlarından anında
ulaşabilirler. Paperwork aynı
zamanda belgelere erişen
ve işlem yapan kullanıcılara
ilişkin izleme kayıtları tutar
ve gerektiğinde raporlar.
Böylece, belgelerimizin
fiziksel hallerinin yada birden
fazla kopyasının dolaşımını
ortadan kaldırabiliriz.
Dokümanın güvenlik
seviyesini de yükselir.”
alabilecekler. Sektörde önemli
konulardan biri de üretimin
sürekliliği” şeklinde görüş
belirtti.
Üretimde izlenebilirlik 2010’da her şirketin temel projesi olacak
Kaliteli üretebilmenin yolu
üretimde izlenebilirlikden
geçtiği için üretim
sektöründe barkod ile
bütünleşik ERP projeleri
arttığını söyleyen Elan
Bilişim Projeleri Satış ve
Pazarlama Müdürü Mustafa
Murat Çınar, “ERP’yi
üretimle bütünleştirmediğiniz
sürece, hangi ürünü, hangi
zamanda, vardiyada, kim
tarafından, nereden temin
edilen hammadde ile
ürettiğini ve kime sattığını
belgeleyemediğiniz sürece
başınız dertte demektir. Bu
satın aldığımız konserveden
tutun, arabamızdaki fren
balatası için geçerli artık.
Ürünün üzerindeki seri
numarasından o ürüne
ilişkin tüm üretim detaylarına
erişmek mümkün olmalı.
Bunu sağlayabilen,
Elan
Bilişim
Projeleri
Satış ve
Pazarlama
Müdürü
Mustafa
Murat Çınar
sağladığını kanıtlayan
şirketler rekabette öne
geçecek. Çünkü devir kaliteli
üretme devri” dedi. İnşaat/
proje/taahhüt/mühendislik
uygulamalarında ciddi bir
ERP ihtiyacı bulunduğunu
vurgulayan Çınar, bu şirketler
için Infor’un ERP LN çözümü
mevcut olduğunu, bu ürün
içerisindeki proje modülü
ile mali ofis ile teknik ofis
ve şantiyeler arasındaki
iletişim kopukluğunun
ortadan kalktığını belirtti.
Çınar, “Tüm birimlerin aynı
dili konuşması sağlanıyor.
Kazanılmış değer metodu
kullanarak proje takibi inşaat
sektöründe de-facto standart
haline geliyor. Ayrıca Project
Management Instute tarafınca
belirlenmiş proje yönetim
krıterlerini de proje modülü
içerisinde uyguluyoruz.
Bu ürünle 2010 bizim için
inşaat sektöründe atılım yılı
olacak. Danışmanlarımız
proje modülü eğitimi alıyor,
yurt dışından danışmanlar
getiriyor, inşaat sektörüne
özel tanıtımlar düzenliyoruz.
Bu bilgi birikimini bünyemize
katıyoruz” dedi.
2/4/10 3:23:29 PM
Download